Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 7
Wczoraj: 19
Poprzedni tydzień: 71
Poprzedni miesiąc: 296
Ogółem: 84258

Poland 76.9%Poland
United States 18.2%United States
United Kingdom 1.6%United Kingdom
Germany 1.2%Germany
Austria 0.8%Austria
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

UCHWAŁY RADY GMINY SKRZYSZÓW z grudnia 2009 r.  na 2010 rok

Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" w Szynwałdzie

Skrzyszów, 2010-07-12
ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowanie nr: pn 07/10.
Nazwa zadania: „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012" w Szynwałdzie".
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu, spośród ofert ważnych, wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: SPORTPROJEKT Sp. z o.o. 71-468 Szczecin, ul. Sosnowa 6 a.
Uzasadnienie wyboru: oferta jest najkorzystniejsza cenowo (uzyskała największą liczbę punktów w jedynym kryterium – cena 100%), spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ.
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna oferta.
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.
4. Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy w sprawie udzielenia zamówienia w przedmiotowym przetargu nastąpi w terminie, zgodnie z art. 94. ust. 1 pkt. 2, nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.
Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Data zamówienia: 2010-06-15
Miejscowość: Szynwałd/Skrzyszów/powiat tarnowski
Skrzyszów: Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012 w Szynwałdzie
Numer ogłoszenia: 168870 - 2010; data zamieszczenia: 15.06.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje:  Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x 56,0m) - podbudowa przepuszczalna - nawierzchnia do piłki nożnej - sztuczna trawa Nawierzchnia syntetyczna typu sztuczna trawa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) Wariant I wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport) Typ włókna: monofil. Skład chemiczny włókna; polietylen. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien-m² - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) - wyposażenie - bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki - siatki do bramek - 2 sztuki 2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 (pole gry 15,1m x 28,1m) podbudowa I sposób - podbudowa przepuszczalna Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ). - nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego Nawierzchnia poliuretanowa o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) technologia układania nawierzchni: I sposób: Technologia typu EPDM - nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm. - wyposażenie do piłki koszykowej - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki - wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe, wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka)- 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka. Ogrodzenie terenu Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST (załącznik nr 1 do SIWZ). Oświetlenie terenu Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWT) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ). Chodniki i powierzchnie utwardzone Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) - kostka brukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 1 do SIWZ). 2.6. Budynek zaplecza boisk sportowych Wszystkie roboty związane z budową budynku zaplecza boisk sportowych należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ).

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:
typowa_siwz_orlik_edycja_2010.doc
Załącznik nr 1 do SIWZ
STWiOR.rar
Załącznik nr 2 do SIWZ
budynek.rar, pdfelektrykazagospodarowanie.rar, zagospodarowanie.rar, pdfbudynekelektryka.rar, Opistech_KANDESZCZ.pdf, wewninstalacje.pdf
Załącznik nr 3 do SIWZ
Zapleczeprzedmiary.rar, wodkanprzedmiary.rar, budowlaneprzedmiary.rar, przedmiarelektrykabudynek.pdf, przedmiarelektrykazagospodarowanie.pdf

Czytaj całość dokumentu ›› (www.wrotamalopolski.pl / 2010-07-23)

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd