Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 4
Poprzedni tydzień: 29
Poprzedni miesiąc: 81
Ogółem: 87804

Poland 91.9%Poland
United States 3.2%United States
Belgium 1.6%Belgium
China 1.6%China
Germany 1.6%Germany
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

Uchwały Rady Gminy Skrzyszów - 2010

 Nowy Samorząd Gminy Skrzyszów. Na inauguracyjnej sesji nowa rada zebrała się 3 grudnia. Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Bartłomiej Mącior. Podczas sesji Rady Gminy Skrzyszów 6 grudnia 2010 roku nowo wybrany wójt Marcin Kiwior złożył ślubowanie na kadencję 2010 – 2014. kandydował z listy ”KWW Razem w Przyszłość”. W piętnastoosobowej Radzie Gminy Skrzyszów zasiada dziewięciu radnych z ”Wspólnoty Samorządowej” i 6 z KWW Razem w Przyszłość. więcej w zakładce ›› Nasza Gmina (artykuł dodany: 2010-12-16)
 UCHWAŁA RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o realizacji inwestycji gminnych. Przyjmuje się przedstawioną przez Wójta Gminy informację o realizacji inwestycji gminnych w okresie kadencji 2006-2010. Informacje o zrealizowanych inwestycjach przez Gminę Skrzyszów podczas kadencji Józefa Gondka. (artykuł dodany / 2010-12-08)

 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2009/2010 W SZYNWAŁDZIE

ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ARMII KRAJOWEJ I GIMNAZJUM W SZYNWAŁDZIE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE:

W Zespole Szkoły Podstawowej Nr1 i Gimnazjum w Szynwałdzie w roku szkolnym 2009/2010 funkcjonowało 19 oddziałów. W szkole podstawowej w 12 oddziałach uczyło się 232 uczniów, a w dwóch oddziałach przedszkolnych wychowaniem i kształceniem objęto 43 dzieci 6 – letnich. Gimnazjum w Szynwałdzie liczyło 144 uczniów kształcących się w 7 oddziałach. (artykuł dodany / 2010-12-07)

UCHWAŁA Nr XXXIV/340/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o realizacji inwestycji gminnych.

§ 1.

Przyjmuje się przedstawioną przez Wójta Gminy informację o realizacji inwestycji gminnych w okresie kadencji 2006-2010.w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH

Inwestycje zrealizowane przez Gminę Skrzyszów podczas kadencji 2006 - 2010

Rok

Rodzaj inwestycji

Kwota

Miejscowość realizacji

 

2007

 

Oddanie do użytkowania Sali gimnastycznej w Pogórskiej Woli wraz z wyposażeniem 

Sala gimnastyczna – 1 723 487,91

Wyposażenie – 87 586,00

 

Pogórska Wola

2007

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Skrzyszowie 

106 729,47

Skrzyszów

2007

Termomodernizacja budynku SP w Łękawicy wraz z wymianą stolarki okiennej 

336 080,75

Łękawica

2007

Remont kuchni przy SP w Łękawicy 

182 969,21

Łękawica

2007

Budowa odcinka chodnika o długości 280 m – początek w stronę Tarnowa

119 545,29

Skrzyszów

2007

Budowa odcinka chodnika o długości 150 m – etap I

90 913,96 + roboty dodatkowe 14 098,32

Szynwałd

2007

Wykonanie odcinka wodociągu Szynwałd zad IV etap 1

178 974,96

Szynwałd

2008

Adaptacja strychu w GCKiB w Skrzyszowie 

40 000

Skrzyszów

2008

Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie – stara część

131 286,92

Skrzyszów

 

2008

Wykonanie odwiertów pod pompę ciepła dla Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie oraz opracowanie dokumentacji

Roboty przygotowawcze i odwierty 52 689,00

 

Skrzyszów

2008

Budowa kompleksu boisk sportowych w Skrzyszowie w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012”

boiska 1 613 633,91, zaplecze 297 680,00

 

Skrzyszów

2008

Adaptacja II piętra starego Ośrodka Zdrowia w Skrzyszowie na przychodnię rehabilitacyjną

Zadanie zrealizowane przez GZOZ w Skrzyszowie – dofinansowanie PFRON

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 220 m

87 483,67 + rob. Uzupełniające 27 633,99

 

Skrzyszów

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 490 m

 

184 715,87 + rob. Uzupełniające 16 423,98

 

Skrzyszów

2008

Wykonanie odcinka wodociągu Ładna – końcówka zad IV

40 533,59

Ładna

2008

Wykonanie odcinka kanalizacji (zad. 2) i odcinka wodociągu (zad 5) w Ładnej

217 844,71

Ładna

2008

Wykonanie odcinka kanalizacji (zad.1 etap III) i wodociągi (zad. IV, etap 1+2)

3 952 413,18

Szynwałd

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 230 m – Głowacki

189 177,48 + roboty uzupełniające 49 989,02

 

Ładna

 

2009

Wykonanie instalacji solarnej na budynku Ośrodka Zdrowia oraz Przedszkola w Skrzyszowie

Ośrodek zdrowia – 202 250,00

Przedszkole 20 000,00

 

Skrzyszów

2009

Zakup sceny do występów artystycznych

 

108 998

Dla wszystkich miejscowości

 

2009

Adaptacja budynku Rybakówki na zaplecze sanitarno – szatniowe w ramach programu Orlik Plus

292 014,46 + roboty Uzupełniające 49 969,55 + wyposażenie 12 000

 

Skrzyszów

2009

Wykonanie projektu sali gimnastycznej w Łękawicy

59 780,00

Łękawica

2009

Wykonanie projektu rozbudowy OSP

40 000

Łękawica

2009

Wykonanie projektu rozbudowy OSP

38 000

Pogórska Wola

 

2009

Wykonanie odwodnienia boiska oraz rozbudowa zaplecza sportowego w ramach programu Orlik Plus

179 695,96 + roboty uzupełniające 38 985,70

 

Ładna

2008-2009

Kanalizacja Pogórska Wola etap II wraz z magistralą wodociągową

3 693 006,58,

Pogórska Wola

 

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 103 m Skrzyszów Górny

95 317,26 + rob uzupełniające 4 509,85

 

Skrzyszów

 

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 690 m + parking k. kościoła

480 772,02 + rob. Uzupełniające 61 583,99

 

Łękawica

 

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 160 m- Skrzyszów Górny

95 888,55 + rob. Uzupełniające 15 572,86

 

Skrzyszów

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 225 m

156 044,05

Szynwałd

2008

Budowa odcinka chodnika o długości 502 m z poszerzeniem drogi o 1 m– Schetynówka

329 392,80

Ładna

 2009-2010

 Odnowa centrum wsi Skrzyszów

980 983,74 + roboty uzupełniające 53 690,26

 

Skrzyszów

2010

Remont i rozbudowa OSP w Łękawicy

1 110 000,00

 

Łękawica

2009-2010

Wykonanie aktualizacji Planu zagospodarowania przestrzennego

427 366,00

Wszystkie miejscowości

2009-2010

Wykonanie odcinka kanalizacji (zad. 2) i wodociągu (zad. 5) w Ładnej

1 933 020

Ładna

2010-2011

Wykonanie odcinka wodociągu Pogórska Wola – Ładna (przysiółek Jaźwiny)– etap II

3 480 776,96

Ładna, Pogórska Wola

 

2010

Budowa odcinka chodnika o długości 260 m +125 m– Skrzyszów Górny

149 405,85 + roboty uzupełniające 74 538,24

 

Skrzyszów

2010

Budowa odcinka chodnika o długości 140 m

80 030,10

Szynwałd

 

2006-2010

 

Kanalizacja

kwota pozyskanych środków z funduszu ISPA 10 600 000 Ładna, Łękawica, Szynwałd
Łącznie przez okres całej kadencji

 

Drogi gminne23 655 m + planowane do realizacji (Powodziówka III) 1 740,00 m

 

___

 

 

Drogi w całej gminie

UCHWAŁA Nr XXXIV/336/10 RADY GMINY SKRZYSZÓW z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Szynwałdzie.§ 1.

1. Uznaje się za celowe i wyraża się zgodę na nabycie od Gminnej Spółdzielni „SCH” GUMNISKA w Tarnowie na rzecz Gminy Skrzyszów zabudowanej działki Nr 1804/4 położonej w Szynwałdzie.
2. Nabyta działka wchodzić będzie w skład gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem pod targowisko.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr XXVIII/278/09 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie nabycia nieruchomości w Szynwałdzie.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skrzyszów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. PRZEWODNICZĄCY RADY Roman SUCH

 

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd