Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 3
Poprzedni tydzień: 36
Poprzedni miesiąc: 157
Ogółem: 91018

Poland 48.1%Poland
United States 18.5%United States
China 18.5%China
United Kingdom 4.9%United Kingdom
Russian Federation 3.7%Russian Federation
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

Szynwałd po II wojnie światowej i czasy współczesne

Od 1945 roku Szynwałd był częścią gminy Ryglice, w 1954 roku powstała Gromadzka Rada Narodowa. Głównym źródłem dochodów mieszkańców były gospodarstwa rolne. Warunki życia były bardzo trudne, w wyniku wojny budynki były zniszczone, a zwierzęta hodowlane zostały zagrabione przez okupantów. Nowa komunistyczna ideologia walczyła z bogatymi chłopami nazywanymi "kułakami" jednocześnie namawiając chłopów do wstępowania do spółdzielni produkcyjnych. Władze komunistyczne zlikwidowały "Szkołę Gospodyń Wiejskich". Majątek Sióstr Służebniczek został przejęty, z pola które posiadały siostry, pod koniec 1952 roku założono spółdzielnię produkcyjną. Spółdzielnię nazwano "Nowa Wieś" i miała ona 14 członków, lecz w wyniku niegospodarności i marnotrawstwa została już w pod koniec 1956 roku rozwiązana. W latach 1947-1949 u Sióstr Służebniczek działał punkt PCK do czasu rozwiązania "Szkoły Gospodyń Wiejskich". Były w nim prowadzone badania dzieci i osób starszych, następnie w jego miejsce powstał Ośrodek Zdrowia. Gromadzka Biblioteka Publiczna powstała w 1955 roku, mieściła się ona w byłym domu parafialnym, kierowniczką została Maria Szczęch. Punkt Biblioteczny na Świniogórze został otwarty w 1957 roku miał on w swoim zbiorze ponad 300 tytułów, jednak został zamknięty w 1998 roku. Elektryfikacja wsi trwała od 1956 do 1960 roku co miało duży wpływ na rozwój miejscowości i gospodarstw domowych, mechanizacja rolnictwa zmieniła sposób uprawy ziemi, zaczęto używać nowych maszyn rolniczych. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zmodernizowano infrastrukturę drogową.

Pierwszy Ośrodek Zdrowia został otwarty 1 lutego 1970 roku, znajdowały się w nim gabinet lekarski, stomatologiczny i zabiegowy oraz apteka a na piętrze mieszkania dla lekarzy, został on wybudowany w czynie społecznym przez mieszkańców (fot.1). Od 1973 roku Szynwałd został włączony w struktury Gminnej Rady Narodowej w Skrzyszowie, w tym okresie zamieszkiwało ją 9720 mieszkańców na obszarze 8 599 hektarach. Piątego stycznia na pierwszym posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej, w skład której wchodziło 35, radnych wybrano Franciszka Buchacza na przewodniczącego. Członkami rady z Szynwałdu byli: Jan Boruch, Kazimierz Prokop, Józef Gębica, L. Gębica, Władysław Jop, Franciszek Laska, Stanisław Lis, Kazimierz Mącior i Roman Smoleń. Naczelnik Gminy został Józef Mondel a sołtysem w Szynwałdzie w tym czasie był Kazimierz Prokop. W 1974 roku 10 marca został zelektryfikowany przysiółek Świniogóra, budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęto w 1975 roku, więcej w zakładce Straż Pożarna (OSP) ››. Kolejnym krokiem w rozwoju było zgazyfikowanie wśi, w 1981 roku powstał w tym celu społeczny komitet. Jego przewodniczącym został Aleksander Iwan, zastępcą Władysław Śrutek oraz Kazimierz Szczęch jako skarbnik, Stanisław Lis był sekretarzem, a później zastąpił go Stanisław Zegar. Gazociąg został oddany do użytku i poświęcony przez księdza proboszcza Zbigniewa Ryznara 12 października 1990 roku, gaz został podłączony do 560 gospodarstw domowych. W 1980 roku w Gminie Skrzyszów powstała NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych z Aleksandrem Marcinkiewiczem i Stanisławą Młyńską na czele. Dużym zaangażowaniem i aktywnością z naszej wsi odznaczali się Józef Mazur, Kazimierz Mącior, Stanisław Zegar, Ludwik Mazur, Stanisław Niemiec, Stanisław Smoleń. W gminie działał też Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, jego przewodniczącym został Aleksander Iwan. W 1984 roku PRON liczył 78 członków natomiast w 1987 roku tylko 26, przewodniczącym później był Stanisław Lis. Gminę w 1985 roku zamieszkiwało 10 829 mieszkańców, czyli 126 osób na km². Następnie w 1988 roku było 11 129 osób, na terenie gminy było siedem szkół podstawowych, do których uczęszczało 1591 uczniów. W 1989 roku powstał gminny Komitet Obywatelski z przewodniczącym Aleksandrem Marcinkiewiczem ze Skrzyszowa, członkami byli również Stanisław Zegar i Stanisław Niemiec z Szynwałdu.

Były wójt Gminy Skrzyszów  inż. Józef Gądek

Pierwsze demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego odbyły się w 27 maja 1990 roku, w samorządzie było 18 radnych z Komitetu Obywatelskiego. Wówczas w Gminie Skrzyszów wybierano 22 radnych w 22 okręgach jednomandatowych, z Szynwałdu byli to: Aleksander Iwan, Józef Mazur, Kazimierz Robak, Stanisław Smoleń, Stanisław Zegar, Stanisław Żywiec. Na pierwszej sesji 5 czerwca 1990 roku wybrano przewodniczącego Rady Gminy, którym został Władysław Smagacz. Następnie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów wybrano wójta gminy, został nim inżynier Józef Gądek (fot. 2). Został również wybrany na delegata do sejmiku wojewódzkiego jako wiceprzewodniczący, pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Józef Gądek był wójtem Gminy Skrzyszów nieprzerwanie przez 20 lat. 15 czerwca 1990 roku Rada Gminy wybrała Zarząd Gminy, przewodniczącym z urzędu został wójt gminy i zostało wybranych 5 członków z każdego sołectwa. Aleksander Iwan z Szynwałdu, Jerzy Marchwica z Ładnej, Stanisław Stańczyk ze Skrzyszowa, Korus z Pogórskiej Woli, Roman Such z Łękawicy. Statuty sołectw uchwalono 25 września 1990 roku oraz wybrano sołtysów w Szynwałdzie, był nim pan Kazimierz Mazur. W 1992 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Szynwałdu uczestniczyła czynnie w gaszeniu wielkiego pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej. Strażacy OSP obchodzili w 1993 roku 105 rocznicę założenia wtedy jeszcze Ochotniczej Straży Ogniowej, w 1887 roku ksiądz prałat Aleksander Siemieński przyczynił się do założenia pierwszej takiej jednostki we wsi. W 1994 roku strażacy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach jubileusz, 650 - lecia Szynwałdu, wykonali między innymi balustradę do jednych ze schodów przy kościele, które teraz są nazywane strażackimi.

W 1994 roku 19 czerwca odbyły się wybory do Rad Gminy, zostało wybranych 22 radnych w 22 jednomandatowych okręgach wyborczych. Na przewodniczącego rady ponownie wybrano pana Władysława Smagacza, wójtem gminy na drugą kadencję został powtórnie wybrany Józef Gądek. W skład zarządu gminy weszli, Józef Gądek z urzędu jako wójt, Aleksander Iwan z Szynwałdu, Jerzy Marchwica z Ładnej, Julian Sztorc ze Skrzyszowa, Roman Such z Łękawicy i Roman Tryba z Pogórskiej Woli.

W 1994 roku 11 września został odnowiony i poświęcony pomnik zamordowanych partyzantów na Łysej Górze w Szynwałdzie. Pomnik odsłonił druh senior Józef Tryba a na uroczystej mszy polowej poświęcił go ksiądz proboszcz Zbigniew Ryznar (fot. 3-8). Niemcy rozstrzelali w tym miejscu 7 września 1944 roku Jana Kuska Stanisława Kopacza i Ludwika Kawę z Trzemesnej. 15 grudnia 1945 roku została przeprowadzona ekshumacja Jana Kuska i Stanisława Kopacza a następnego dnia odbył się uroczysty pogrzeb. W miejscu rozstrzelania 8 września 1946 roku został odsłonięty odnowiony pomnik i poświęcona pamiątkowa tablica.

Odsłonięci pomnik zamordowanych partyzantów Odsłonięci pomnik zamordowanych partyzantów
Odsłonięci pomnik zamordowanych partyzantów w Szynwałdzie (fot.3, 4)

Poświęcenie pomnika

Msza święta polowa

Poświęcenie pomnika i msza święta polowa (fot.5, 6)

Partyzanci z Szynwałdu

Druh senior Józef Tryba

Partyzanci z Szynwałdu (fot. 7) Druh senior Józef Tryba (fot. 8)

W 1997 roku 18 września nastąpiło uroczyste przekazanie odcinka wodociągu Tarnów – Skrzyszów o długości 5 kilometrów, za pomocą którego została doprowadzona woda do Skrzyszowa, Ładnej, Pogórskiej Woli i Szynwałdu. W 1997 roku gmina miała 10 868 900 złotych dochodu, z tym że 42,8% stanowiły subwencje ogólne, natomiast wydatki gminy wyniosły w sumie 11 540 000 złotych. Na inwestycje przeznaczono 41,7% wydatków, na oświatę 56%, a na rolnictwo 14,5%, oraz na rozwój infrastruktury technicznej. W 1998 roku Szynwałd liczył 3 041 mieszkańców, w tym 967 osób poniżej 18 roku życia. W 1998 roku 11 października odbyły się kolejne wybory do rady gminy według zasad jak w poprzednich wyborach, w tej kadencji przewodniczącym rady został Roman Such a wójtem kolejną kadencję Józef Gądek. Podczas drugiej sesji 30 listopada w tajnym głosowaniu wybrano członków Zarządu Gminy. Z urzędu był to wójt gminy i po jednym przedstawicielu z każdego sołectwa: Aleksander Iwan z Szynwałdu, Roman Tryba, Julian Tchoń, Halina Babiarz, Kazimierz Siedlik.

Herbem gminy Skrzyszów (fot.9)

Herbem gminy
Skrzyszów (fot. 9)

Zostali również wybrani, przewodniczący i radni do powiatu tarnowskiego, na przewodniczącego wybrano, wójta Gminy Skrzyszów Józefa Gądka ze Skrzyszowa a radnymi zostali: Józef Mazur z Szynwałdu, Stanisław Szczurek z Pogórskiej Woli, Tadeusz Kołodziej z Ładnej. W tej kadencji statut gminy był zmieniany dwukrotnie, 30 listopada 2000 roku i 20 września 2001 roku, statuty wszystkich sołectw uchwalono 27 marca 2002 roku. W wyborach samorządowych w 2002 roku wójta wybierali mieszkańcy gminy, a nie jak wcześniej Rada Gminy.

Na kadencję 2002 – 2006 rok powtórnie na wójta gminy został wybrany inżynier Józef Gądek, przewodniczącym rady został Roman Such, wiceprzewodniczącymi Monika Dzierwa i Roman Tryba. W 2004 roku 29 marca uchwałą gminy ustanowiono statut sołectwa Szynwałd ( pobierz - otwórz Statut Sołectwa Szynwałd). Następne wybory odbyły się w październiku 2006 roku, na wójta gminy wybrano po raz piąty inżyniera Józefa Gądka. W tej kadencji przewodniczącym Rady Gminy Skrzyszów został Roman Such, a jego zastępcami Monika Dzierwa i Aleksander Iwan z Szynwałdu. Herbem Gminy Skrzyszów jest święty Stanisław, na błękitnym tle nad złotym kościołem z wieżą. Prawą rękę ma uniesioną w geście błogosławieństwa a głowę pochyloną w prawo. Święty przedstawiony jest w czerwonym ornacie i infule oraz ze złotym pastorałem w lewej ręce i ze złotym nimbem wokół głowy. Czerwony ornat oraz infuła świętego podkreślają jego męczeństwo (fot. 9).

W dwudziestą piątą rocznicę Pontyfikatu papieża Jana Pawła II Samorząd Gminy Skrzyszów i mieszkańcy na uroczystym posiedzeniu 27 października 2003 roku nadano "Godność Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Skrzyszów" Jego Świątobliwości, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Informację o nadaniu "Godności Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Skrzyszów" została wysłana do Watykanu. 18 listopada tegoż roku otrzymano odpowiedź na ręce wójta gminy z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej w liście napisano:

Godność Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Skrzyszów Jego Świątobliwości, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

"Jego Świątobliwość Jan Paweł II wyraża wdzięczność za życzenia nadesłane z okazji 25 rocznicy wyboru na Stolicę św. Piotra. W jubileuszowej homilii Ojciec Święty powiedział: Podczas inauguracji pontyfikatu prosiłem: Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi, a mocą jego władzy - służyć człowiekowi i całej ludzkości. Dziś, gdy wraz z Wami dziękuję Bogu za te dwadzieścia pięć lat działania Jego łaski, odczuwam szczególną potrzebę wyrażania wdzięczności wam, drodzy Bracia i Siostry w Rzymie i na całym świecie, którzy na różne sposoby odpowiadaliście i odpowiadacie na tę prośbę. Jeden pan Bóg potrafi zliczyć, ile modlitw, ile cierpień i ofiar poświęcano, aby wesprzeć moją posługę Kościołowi, ile życzliwości, dobrych słów i oznak jedności podtrzymywało mnie na duchu każdego dnia. Niech dobry Bóg Wam to wynagrodzi! Proszę Was, nie ustawajcie w tym wielkim dziele miłości do Następcy św. Piotra. Raz jeszcze proszę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości (Plac św. Piotra 16.10.2003). Słowa te Ojciec Święty kieruje w sposób szczególny do swoich rodaków. Wdzięczny za pamięć i duchową łączność, zwłaszcza w tych dniach, poleca Pana, Samorząd oraz Mieszkańców Gminy Skrzyszów Bożemu Miłosierdziu i przesyła swe błogosławieństwo".

Podpisano: Z wyrazami szacunku Arcybiskup Leonardo Sandri Substytut Sekretariatu Stanu.

Stare dokumenty mieszkańców Szynwałdu

Dowód osobisty wydany w 1969 roku Dowód osobisty wydany w 1985 roku
Dowód osobisty wydany w 1969 roku Dowód osobisty wydany w 1985 roku
Dowód osobisty okładka Karta rowerowa
Dowód osobisty okładka Karta rowerowa wydana w 1962 roku
Pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych kategorii motocyklowej
Pozwolenie na prowadzenie pojazdów
mechanicznych kategorii motocyklowej
wydane w 1961 roku
Legitymacja czeladnicza w rzemiośle
murarz wydana w 1965 roku
Książeczka wojskowa  Książeczka wojskowa wydana w 1958 roku
Książeczka wojskowa okładka Książeczka wojskowa wydana w 1958 roku
Legitymacja Ubezpieczeniowa wydana w 1978 roku
Legitymacja Ubezpieczeniowa wydana w 1978 roku

 

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd