Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 4
Poprzedni tydzień: 40
Poprzedni miesiąc: 299
Ogółem: 90894

Poland 57.6%Poland
United States 18%United States
China 14.5%China
United Kingdom 2.7%United Kingdom
Canada 1.3%Canada
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Marcin Kiwior, Wójt Gminy Skrzyszów

Autoportret - Marcin Kiwior, Wójt Gminy Skrzyszów. Mam 32 lata i tak się złożyło, że jestem najmłodszym wójtem w regionie. Wychowałem się w Skrzyszowie, choć moje korzenie sięgają także do Szynwałdu – połowa rodziny jest ze Skrzyszowa, połowa z Szynwałdu. A że mój ojciec długie lata był w Skrzyszowie sołtysem, problemy wsi i gminy przewijały się w naszym domu niemal bez przerwy. Znam to środowisko, stąd jestem, tu się wychowałem i zawsze, z najdalszego nawet zakątka świata wracam tu jak do domu. Po prostu jestem skrzyszowiakiem z krwi i kości. Z wykształcenia jestem matematykiem finansowym i informatykiem - mam dwa dyplomy. Pół roku studiowałem także za granicą, w Niemczech i to doświadczenie okazuje się teraz bardzo pomocne. W Niemczech bowiem z bliska mogłem przyjrzeć się jak funkcjonują urzędy, jak konstruktywnie i efektywnie organizuje się nie tylko pracę, ale także wszystkie inne działania. Bardzo chciałbym przynajmniej niektóre z tych rozwiązań przenieść na nasz grunt. Zdecydowałem się na start w wyborach samorządowych, bo uznałem, że z racji swojego wykształcenia i rozeznania będę mógł lepiej i sprawniej nie tylko zarządzać gminą, ale przede wszystkim pozyskiwać tak potrzebne środki zewnętrzne. W urzędzie przyjęty zostałem bardzo życzliwie przez pracowników, którzy okazują mi we wszystkich kwestiach ogromną pomoc. Nie przewiduję reorganizacji urzędu. Wychodzę z założenia, że chcąc cokolwiek zmieniać, trzeba wiedzieć co i dlaczego. Zmiana dla samej zmiany jest bez sensu. Dlatego rozmawiam z pracownikami, obserwuję jak urząd funkcjonuje. I jeżeli dojdzie do jakiejś reorganizacji, to tylko wtedy, gdy okaże się, że gdzieś coś kuleje. Już dzisiaj widzę, że konieczne stanie się zatrudnienie pracownika zajmującego się wyłącznie koordynacją tzw. "projektów miękkich". Do tej pory wszystkimi projektami zajmowała się jedna osoba, a to jest zdecydowanie za duży ciężar. Obecnie jedna osoba będzie miała „pod opieką” inwestycje i przetargi, a druga, wyłoniona w drodze konkursu, właśnie projekty "miękkie", czyli aktywizację społeczeństwa. Najważniejsze to zdobyć jak najwięcej środków zewnętrznych, wszędzie szukać dofinansowania. Chwilowo wstrzymaliśmy niektóre inwestycje, tak by mieć czas poszukać na nie funduszy. Oczywiście, że to opóźni ich realizację o kilka czy kilkanaście miesięcy, ale z perspektywy czasu, jest to opłacalne, bo może przełożyć się na kilkaset tysięcy złotych pozyskanych z zewnątrz. Dlatego warto, tym bardziej że gmina jest znacznie zadłużona. W zakresie dofinansowania odnieśliśmy już zresztą maleńki sukces – udało nam się złożyć cztery projekty na odnowę centrum wsi na łączną kwotę ponad czterech milionów złotych. Dofinansowanie, o które się staramy to niemal połowa. Udało się to niemal cudem i w expresowym tempie, bo zaprzysiężony zostałem 6 grudnia, a już 28 stycznia złożyliśmy wnioski, wykonując ogromną pracę od zera. Oczywiście, zanim one będą realizowane upłynie sporo czasu, ale pierwszy krok został wykonany i mam nadzieję, że po nim będą następne. Ktoś może powiedzieć, że są ważniejsze potrzeby niż odnowa centrum wsi, ale to przecież też kiedyś trzeba będzie zrobić. A skoro teraz jest szansa uzyskać pieniądze właśnie na te cele, to trzeba tą okazję wykorzystać. Są to przecież środki, o które warto walczyć. Będziemy także chcieli wykorzystać możliwości, jakimi dysponuje "Zielony Pierścień Tarnowa" czyli Lokalna Grupa Działania, w skład której wchodzi także gmina Skrzyszów i której biuro ma swoją siedzibę w Skrzyszowie właśnie. Chciałbym, aby nasza gmina, choć małymi kroczkami, to jednak wciąż posuwała się do przodu. Jeżeli pozyskamy pieniądze ze złożonych wniosków, zaczniemy od remontów chodników i parkingów. Z czasem będziemy tworzyć w centrach wsi całe kompleksy – place zabaw, estetyczne skwerki z alejkami, jednym słowem miejsca, w których mogliby spotykać się mieszkańcy w różnym wieku. Pierwszy taki kompleks mógłby powstać choćby w Pogórskiej Woli w okolicy już funkcjonującego "Orlika". Chciałbym też doprowadzić do sytuacji, gdy „Orliki” pojawią się we wszystkich wsiach gminy. Pomysłów mam wiele i sporo działań udało się już podjąć. Priorytetem jest regulacja Wątoku, bolączki mieszkańców. Od wielu lat kilka razy w roku pojawia się problem tego potoku. Problem, który wreszcie trzeba ostatecznie rozwiązać. I to rozwiązać w sposób całościowy. Obecnie jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Po wstępnych rozmowach mamy zgodę na konserwację potoku, odmulenie, wycięcie krzewów na całej długości. Ale nie możemy borykać się z tym problemem sami, bo dotyczy on także Tarnowa i częściowo Ryglic. Dlatego, z naszej inicjatywy, w drugiej połowie lutego odbyło się w Skrzyszowie spotkanie z udziałem Marszałka Województwa Małopolskiego, prezydenta Tarnowa i pani burmistrz Ryglic, czyli z osobami, które są najbardziej zainteresowane regulacją Wątoku. Chcemy wspólnie opracować koncepcję zabezpieczenia Wątoku na całej długości. Sami mamy już plany suchych polderów w Szynwałdzie i Łękawicy. Drugą, niezwykle istotną sprawą jest plan zagospodarowania przestrzennego. Teraz bardzo ciężko pracujemy nad studium, tak aby było rozwojowe. Budżet jest ogromnie ważnym dokumentem w gminie, ale plan zagospodarowania przestrzennego w perspektywie czasu jest chyba ważniejszy, bo wyznacza kierunki rozwoju gminy, a co za tym idzie całą jej przyszłość. Dlatego wiele czasu i energii poświęcamy na zmianę kierunków studium, próbując myśleć perspektywicznie. Wszystkie te zmiany wprowadzamy oczywiście po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, a musimy w miarę szybko określić kierunki działań, choćby pod kątem strefy gospodarczej. Do stworzenia takiej strefy nasza gmina ma ogromny potencjał, chociażby z racji położenia i wielkości. Bliskość Tarnowa, autostrada i zjazd z niej, niezwykle popularna "czwórka", ogromne tereny – wszystko to trzeba zacząć wykorzystywać. Stąd też ten pierwszy krok jakim jest studium zagospodarowania przestrzennego. Dotychczasowy plan zagospodarowania uchwalony jest dla całej gminy. Ma to plusy, ale ma też minusy, bo jakakolwiek zmiana nie dość że jest kosztowana, to jeszcze bardzo czasochłonna. A czas jest czynnikiem, który ma ogromne znaczenie dla zatrzymania potencjalnych inwestorów właśnie u nas. Nikt nie będzie czekał kilka lat – po prostu znajdzie inne miejsce. Wszystko to wymaga ogromnej pracy, ale to jest przyszłość. Wiem, że trzeba to zrobić. Wiem też, jak to zrobić. Mam wizję rozwoju gminy i będę próbował ją realizować krok po kroku wykorzystując wszystkie dostępne możliwości. Zależy mi na komunikacji ze społeczeństwem i szeroko rozumianym dialogu. Urząd nie może funkcjonować w oderwaniu od mieszkańców, bo jest dla nich i im ma służyć. Chętnie sam przyjmuję u siebie mieszkańców, próbuję w miarę możliwości rozwiązywać sprawy lokalne – problemy z drogami, mostkami czy oświetleniem. Nie chcę zagłębiać się w to, co było przed wyborami, nie chcę tego analizować, roztrząsać i wytykać. Chcę naprawić relacje z tymi mieszkańcami, którzy z różnych powodów czuli się pokrzywdzeni. Szanuję byłego wójta, wiem, że wiele dobrego zrobił dla tej gminy, nie chcę szukać w przeszłości i jej sprawdzać. Wolałbym zastosować metodę grubej kreski i po prostu zacząć wszystko budować od nowa. Z chęcią takiej budowy objąłem stanowisko wójta. Mam wizję gminy, wiem w czym mogłaby się specjalizować, jak się rozwijać, jak pozyskiwać na to środki i wreszcie jak zarabiać na mieszkańców i na siebie. Wiem czego chcę i planuję w dalekiej perspektywie. Ale wiem też, że kadencja trwa cztery lata. Jeżeli pod jej koniec uznam, że się sprawdziłem, to będę myślał o kontynuacji. Jeżeli nie wyjdzie – na pewno nie wystartuję w kolejnych wyborach. (źródło i fot.: "Echo Gminy" 2011 nr. 1 / 2011-04-17)

Wójt Marcin Kiwior


Samorząd Gminy Skrzyszów Podczas sesji Rady Gminy Skrzyszów 6 grudnia 2010 roku nowo wybrany wójt złożył ślubowanie na kadencję 2010 – 2014. Marcin Kiwior kandydował z listy ”KWW Razem w Przyszłość”. W piętnastoosobowej Radzie Gminy Skrzyszów zasiada dziewięciu radnych z ”Wspólnoty Samorządowej” i 6 z KWW Razem w Przyszłość. Na inauguracyjnej sesji nowa rada zebrała się 3 grudnia. Przewodniczącym Rady Gminy został wybrany Bartłomiej Mącior zaś funkcje wiceprzewodniczących powierzono Stanisławowi Tyrce i Marcinowi Trybie. Dokonano także wyboru nowych składów komisji. Leszek Wawrzon przewodniczy pracom komisji rewizyjnej, Michał Łabędź komisji finansów, gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska, a Józefa Mazura wybrano przewodniczącym komisji edukacji, sportu, zdrowia i porządku publicznego. Gminę w Radzie Powiatu Tarnowskiego reprezentować będzie lek. med. Alina Starzychowicz – Smagacz, kierownik GZOZ w Skrzyszowie. (źródło i fot. www.skrzyszow.pl / 2010-12-16)


Rozmowa z wójtem Gminy Skrzyszów Marcinem Kiwiorem przeprowadzona w radiu RDN Małopolska - audycja pod tytułem "Czas na region"


O Gminie - Witamy w Gminie Skrzyszów

 Gmina Skrzyszów położona jest na terenie Powiatu Ziemskiego Tarnowskiego. PosiadHerb Gminy Skrzyszówa powierzchnię 86,78 km2. W skład gminy wchodzi 5 sołectw: Skrzyszów, Szynwałd, Pogórska Wola, Łękawica, Ładna. Posiada dogodne położenie geograficzne, zarówno pod względem fizjograficznym jak i komunikacyjnym. Usytuowana jest na terenie Pradoliny Podkarpackiej, pomiędzy Górą Świętego Marcina na południu a płaskowyżem Tarnowskim na północy. Gmina Skrzyszów graniczy z gminami: Tarnów, Czarna, Pilzno, Ryglice, Tuchów i miastem Tarnów. Gminę zamieszkuje 13 400 osób (dane na koniec 2008 r.). W gminie funkcjonują :

Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skrzyszowie
Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie
Przedszkole Publiczne w Łękawicy
Przedszkole Publiczne w Pogórskiej Woli
Przedszkole Publiczne w Szynwałdzie
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie
Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogórskiej Woli
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Skrzyszowie
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szynwałdzie
Szkoła Podstawowa w Łękawicy
Szkoła Podstawowa w Ładnej
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Wsparcia Dziennego w Skrzyszowie
Działają również Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej przy parafiach, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Skrzyszów - Droga w przyszłość (prezentacja)

(źródło wideo: www.skrzyszow.pl / 2010-12-16)

Audio przewodnik: Kościół Parafialny św. Stanisława w Skrzyszowie


 Słowo byłego Wójta Gminy Skrzyszów

Malowniczo położona między Górą św. Marcina a Płaskowyżem Tarnowskim, Gmina Skrzyszów rozciąga się na powierzchni 86 km2 i obejmuje pięć Sołectw : Skrzyszów, Szynwałd, Pogórską Wolę, Ładną i Łękawicę. Gminę zamieszkuje ponad 13 tys. Mieszkańców. Sąsiedztwo Tarnowa jest jednym z czynników powodujących, że jego mieszkańcy chętnie osiedlają się na terenie Gminy Skrzyszów, która jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i do wypoczynku. Nasza MAŁA OJCZYZNA ma dogodne położenie dla rozwoju turystyki pieszej i rowerowej. Atrakcją są liczne trasy szlaków turystycznych oraz ścieżka rowerowa o długości ponad 27 km, wiodąca przez ciekawe widokowo tereny lasów oraz pagórkowate okolice Skrzyszowa, Łękawicy i Szynwałdu. Mocną stroną środowiska naturalnego są stanowiące ok. 15 procent powierzchni gminy lasy - prawdziwy raj dla grzybiarzy i miłośników turystyki pieszej. Kompleks lasów w Pogórskiej Woli oraz północno – wschodnie tereny gminy wchodzą w skład jastrzębsko – żdżarskiego obszaru chronionego krajobrazu. Oprócz atrakcji przyrodniczych godne uwagi w naszej gminie są zabytkowe kościoły drewniane – w Skrzyszowie z XVI w. oraz w Pogórskiej Woli z XVIII w., a także kościoły neogotyckie w Szynwałdzie i Łękawicy z początku XX w. Na uwagę zasługują także licznie występujące w całej gminie kapliczki. Wśród priorytetów władz Gminy jest troska o wysoką jakość wychowania oraz kształcenia dzieci i młodzieży,czego efektem jest czynny udział szkół w uroczystościach patriotycznych i religijnych a także liczne sukcesy odnoszone przez uczniów na konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu lokalnym ,wojewódzkim i ogólnopolskim . Gmina stawia także na kompleksowy rozwój infrastruktury technicznej, czego przykładem może być systematyczne powiększanie długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remont dróg gminnych, budowa chodników,wymiana wiat przystankowych, oświetlanie dróg i skrzyżowań czy wreszcie rozpoczęcie budowy zbiornika retencyjnego a w planach budowa lotniska. Gmina przeznacza środki na rozwój kultury fizycznej, wypoczynek dzieci i młodzieży, organizację masowych imprez rekreacyjnych, typu rajd rowerowy,a także cyklicznych zawodów sportowych,w których uczestniczą przedstawiciele wszystkich pokoleń mieszkańców Gminy. Na terenie Gminy działa 5 klubów sportowych. Na uwagę zasługuje mocna pozycja tenisa stołowego-w tej dyscyplinie tenisistki zajmują 6 miejsce w I lidze, a Katarzyna Galus jest wicemistrzynią Polski juniorek .Gmina przystąpiła do narodowego programu „Moje boisko Orlik 2012”, którego budowa dobiega końca. Gmina Skrzyszów znana jest z popularnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych, jak choćby festyn rodzinny, festyn integracyjny z udziałem osób niepełnosprawnych, Festiwal Filmów Młodzieżowych „STOP” czy też Młodzieżowy Przegląd Teatralny „SPOJRZENIA”. Serdecznie zapraszam wszystkich internautów do odwiedzenia naszej MAŁEJ OJCZYZNY - Gminy Skrzyszów.

Wójt Gminy Skrzyszów Józef Gądek

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd