Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 3
Poprzedni tydzień: 36
Poprzedni miesiąc: 157
Ogółem: 91018

Poland 48.1%Poland
United States 18.5%United States
China 18.5%China
United Kingdom 4.9%United Kingdom
Russian Federation 3.7%Russian Federation
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

Archiwum artykułów: 2017 - Luty

Warsztaty teatralne, za kulisami i na scenie. Dla nauczycieli szkół, przedszkoli i animatorów kultury. Na warsztatach będzie się można zapoznać jak przygotować widowisko teatralne z wykorzystaniem odpowiednich technik i środków artystycznego przekazu. Zajęcia będą odbywać się w środy 22 lutego, 1, 8 i 15 marca od 15:30 do 18:00 w Szkole podstawowej w Łękawicy. Na warsztaty można się zapisać w Bibliotece w Skrzyszowie do 20 lutego tel. 146 745 508, opłata wynosi 50 zł. (2017-02-15)

teatrkurs


drzewa8a

Uwaga! Nowe przepisy w zakresie wycinki drzew lub krzewów. 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie zmian do procedury uzyskiwania zgody na usunięcie drzew lub krzewów.
Od 1 stycznia br. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta) na wycinkę:
›› drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
›› drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.
W innych wypadkach o zezwolenie trzeba będzie wystąpić do Wójta (Burmistrza, Prezydenta Miasta), ale dopiero w odniesieniu do drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm przekracza:
›› 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
›› 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów wydaje wojewódzki konserwator zabytków. (info. www.skrzyszow.pl 2017-02-14).


rzolniez

Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku. (Nie jedna pana płakała gdy chłopcy do wojska szli)
W dniach 15-20 marca 2017r. odbędzie się dla Gminy Skrzyszów Kwalifikacja wojskowa.
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet. Podlegających temu obowiązkowi w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej. Zostaną z urzędu – po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej – przeniesione do rezerwy.
Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed, powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 roku podlegają mężczyźni:
››  urodzeni w 1998 roku;
›› osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:
›› kobiety urodzone w latach 1993–1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach (...)

Obowiązki osób wzywanych
Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:
›› dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
›› posiadaną dokumentację medyczną – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
›› aktualną fotografię w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.

W razie nieusprawiedliwionego nie zgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.
Szczegóły na stronie internetowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Tarnowie www.tarnow.wku.wp.mil.pl

(2017-02-11)


VII Koncert Charytatywny pod patronatem Wójta Gminy Skrzyszów. Gwiazdą wieczoru w tegorocznej edycji koncertu był Lady Pank oraz grupa The Seeds. Na koncert przybyła rekordowa ilość osób która fantastycznie bawiła się podczas występu. Odbyła się również charytatywna licytacja przedmiotów oraz zbiórka pieniędzy do puszek. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na pomoc pięciu osobom, po jednej z każdego sołectwa. (fot. Plebanek Stanisław 2017-02-07)

Zobacz wszystkie zdjęcia w Galerii VII Koncert Charytatywny w Skrzyszowie-Lady Pank ››

Zobacz wszystkie zdjęcia w Galerii VII Koncert Charytatywny w Skrzyszowie-The Seeds ››

Zobacz wszystkie zdjęcia w Galerii VII Koncert Charytatywny w Skrzyszowie-Licytacja ››

Magiczne czasy Kabaretu Zielony Balonik. Tarnowski Kabaret Literacki NaTenCzas przeniesie nas w magiczne czasy Kabaretu Zielony Balonik. Występ odbędzie się w Tarnowskim Teatrze w niedzielę 19 lutego o godzinie 18:00. Wyjazd organizuje Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie, zapisać się można do 9 lutego w Bibliotece w Skrzyszowie tel. 146 745 508. (2017-02-04)

zielonybalonik


Mamy dla Was wspaniałą wiadomość  Dzięki waszej Hojności i wytrwałości udało nam się podczas koncertu zebrać 3200 zł !!! Cała kwota zostanie przekazana Kasi na dalsze leczenie. Za tak wielki dar serca pragniemy w imieniu Kasi oraz zespołu WSZYSTKIM podziękować  Wierzymy, iż nasz wspólny wysiłek i pomoc wleje nadzieję i sprawi choć jeden mały uśmiech    (info. www.facebook.pl 2017-02-01)

turniejszachowy


1procentJuż możemy rozliczać się z urzędem skarbowym. Wypełniając nasze zeznania podatkowe pamiętajmy o możliwości odpisu jednego procenta podatku na rzecz organizacji charytatywnych i osób walczących z różnymi chorobami. Wśród nich są mieszkańcy Gminy Skrzyszów. Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2015, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zobacz pełny wykaz ›› (info. www.skrzyszow.pl 2017-02-01)

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd