Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 4
Poprzedni tydzień: 29
Poprzedni miesiąc: 81
Ogółem: 87804

Poland 91.9%Poland
United States 3.2%United States
Belgium 1.6%Belgium
China 1.6%China
Germany 1.6%Germany
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

Archiwum artykułów: 2011 - Marzec

W niedzielę 27 marca 2011 roku odbyło się zebranie wiejskie. Były poruszane tematy związane z Szynwałdem. Na początku wójt gminy Marcin Kiwior przedstawił zadania które zostały wykonane w zeszłym roku. Obecnie kondycja finansowa nie jest najlepsza zadłużenie gminy wynosi 36 000 000 milionów złotych, jest to drugie co do wielkości zadłużenie gminy w powiecie tarnowskim. W bieżącym roku jest planowana dalsza budowa instalacji wodno – kanalizacyjnej odnowienie centrum wsi. Będzie wykonany parking koło kościoła zostanie oddany do użytku kompleks boisk sportowych koło szkoły. Zostanie też wykonany plac zabaw dla dzieci a budynek po urzędzie pocztowym zostanie wyremontowany i przeznaczony dla młodzieży. Będzie się tam mogła odbywać między innymi nauka na różnych instrumentach. Zostanie też położony nowy asfalt na części drug, osuwisko przy drodze powiatowej Tarnów - Ryglice zostanie wyremontowane. Koryto potoku wątok zostanie oczyszczone przy czym jeśli będzie możliwość zostaną zatrudnieni więźniowie którzy w tym pomogą. Gmina będzie musiała tylko zapewnić dowóz i jeden posiłek dziennie. Po opracowaniu dokładnego projektu planowane jest kompleksowe uregulowanie wątoku w którym będą brały udział gminy Skrzyszów, Ryglice i Tarnów. Na wykupionym terenie od GS jest planowanie wykonanie małego placu targowego. (artykuł dodano / 2011-03-29)


Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny W dniach 3 - 7 marca 2011 r. jury Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Twarze" oceniło 1897 prac 203 autorów zgłoszonych do konkursu w dwóch kategoriach wiekowych. Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: Protokół z obrad jury Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Twarze" W dniach 3-7 marca 2011 r. jury Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego "Twarze" w składzie: Tadeusz Koniarz - fotoreporter, filmowiec, pedagog, członek Klubu Fotografii Prasowej przy Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich - przewodniczący jury Jan Gomoła - fotografik, instruktor fotografii kat. S, członek honorowy Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego - członek jury Marta Garcia-Darowska - artystka - Sorbona, Wyższa Szkoła Luwru, członek ICOM (International Council of Museums), Centre de Ressources Photographie - Francja - członek jury oceniło 1897 prac 203 autorów zgłoszonych do konkursu w dwóch kategoriach wiekowych.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria I
I miejsca nie przyznano
II miejsce: Weronika Pawłowska-Tarnów, Maja Kulińska-Częstochowa
III miejsce: Emilia Węgrzynkiewicz - Szczyrk, Justyna Glińska - Sokółka, Wiktor Bochenek-Tarnów
Wyróżnienia:
Karol Topczewski - Białystok
Klaudia Galus - Ładna
Kategoria II
I miejsce: Jakub Ochnio - Zgłobice, Arkadiusz Stokłosa - Tarnobrzeg
II miejsce: Anita Czarniecka - Gdańsk, Paulina Korobkiewicz - Przejma Wysoka, Natalia Bylok - Zamarski Hażlach
III miejsce: Łukasz Kieroński - Rzuchowa, Sławomir Stępień - Police, Andrzej Borowiec - Lublin

(źródło i foto: www.gckig.pl artykuł dodany / 2011-03-27)


Terminy i rodzaje zbieranych odpadów selektywnych. Zbieramy posegregowane w oznakowanych workach następujące rodzaje odpadów: Szkło białe - worki białe - wrzucamy: opakowanie ze szkła białego, stłuczka szklana biała bez zanieczyszczeń. Szkło kolorowe - worki zielone - wrzucamy: opakowania ze szkła kolorowego, stłuczka kolorowa bez zanieczyszczeń. Tworzywa sztuczne - worki żółte- wrzucamy: folie, worki foliowe, pojemniki plastikowe i wszystkie butelki z tworzyw sztucznych. Makulaturę- worki niebieskie - wrzucamy: gazety, katalogi, papier, zeszyty, tekturę, kartony, torby i worki papierowe. Worki prosimy wystawiać przy trasie przejazdu samochodu od godziny 8:00 w dniu odbioru zgodnie z załączonym poniżej terminarzem.

Termin odbioru odpadów w Szynwałdzie

Miesiąc I
II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Dzień 20 17 17 14 19 16 14 18 15 20 17 15

(artykuł dodano / 2011-03-27)


Konkurs „Pamiętajmy o ogrodach” Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zaprasza do uczestnictwa.
Celem konkursu jest podniesienie walorów estetycznych najbliższego otoczenia, propagowanie zainteresowań związanych z tworzeniem pięknych i oryginalnych ogrodów oraz nagrodzenie twórców- zwycięzców.

WKonkurs „Pamiętajmy o ogrodach”ARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy właściciel ogrodów znajdujących się na terenie Gminy Skrzyszów- z wyjątkiem członków komisji.
2. Ogrody będą oceniane w oparciu o następujące kryteria i skalę punktową: koncepcja i kompozycja ogrodu, od 1-5 pkt. dobór roślin zdobiących ogród, od 1-5 pkt. estetyka i stan techniczny małej architektury ogrodowej, od 1-5 pkt. trawniki i ich utrzymanie, od 1-5 pkt. ogólne wrażenie estetyczne ocenianego ogrodu, od 1-5 pkt.
3. Oceny ogrodów zgłoszonych do konkursu dokona komisja powołana przez organizatora – o terminie odwiedzin każdy uczestnik zostanie powiadomiony.
4.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie pisemnego zgłoszenia – pocztą lub w siedzibie GCKiB w Skrzyszowie do dnia 10 czerwca 2011 roku. Kartę zgłoszenia można otrzymać w siedzibie organizatora lub pobrać ze strony internetowej GCKiB: www.gckib.pl
Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu 14 6745508.
5. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo: w obrębie poszczególnych sołectw oraz w zasięgu gminy.
6. Przeglądu ogrodów komisja dokona w dniach 4-9 lipca 2011 roku.
7. Nagrody:
›› zwycięzca najpiękniejszego ogrodu w sołectwie otrzyma 200 zł
›› zwycięzca najpiękniejszego ogrodu w gminie otrzyma dodatkowo 300 zł

8. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
9. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w tygodniu poprzedzającym obchody dożynek gminnych, a wręczenie nagród nastąpi podczas Gminnego Święta Plonów.
Organizatorzy serdecznie zapraszają Państwa do wzięcia udziału w konkursie więcej na ›› www.gckib.pl (źródło: www.gckib.pl artykuł dodany / 2011-03-23)


Wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej. W dniu 3 kwietnia 2011r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Małopolskiej Izby Rolniczej. Głosować można będzie w godzinach od 8:00 do 18:00 w lokalu wyborczym Okręgowej Komisji Wyborczej w Skrzyszowie mieszczącej się w siedzibie Urzędu Gminy- sala narad.

Lista Kandydatów do Rady Powiatowej z Gminy Skrzyszów: Józef Mazur, rolnik, Szynwałd 474, Ryszard Olszówka, rolnik, Ładna 39a, Antoni Świnionoga, rolnik, Pogórska Wola 127, Julian Tchoń, rolnik, Ładna 141 (źródło: www.skrzyszow.pl artykuł dodany / 2011-03-20)


Oto dzień mężczyzn kochanych, przez wiele kobiet rozchwytywanych. W Dniu Mężczyzn ślę życzenia samych radości i życzeń spełnienia kochanej osoby do przytulania, chcę złożyć dziś tobie życzenia dobroci marzeń spełniania, wiecznego zadowolenia. Byś czasami o mnie śnił i zawsze taki słodki był, byś słoneczne miał poranki. Każda pewnie więcej Ci może dać lub będzie chciała tylko brać, a ja Ci dałam coś najcenniejszego, coś co można oddać tylko najdroższemu, coś co dużo nie kosztuje, ale każdy to szanuje. Ja to właśnie daję Tobie, bo zależy mi na Tobie, więc serduszko w podarunku bo CIĘ KOCHAM mój skarbulku! Życzę Ci spełnienia wszystkich marzeń i aby słońce na niebie świeciło zawsze dla Ciebie. (artykuł dodano / 2011-03-10)


Wybory Sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie Gminy Skrzyszów odbędą się 15 maja 2011 roku.

Wybory Sołtysów i członków Rad SołeckichKalendarz wyborczy:
›› Do 20 kwietnia 2011 roku do godziny 15:00 zgłaszanie do zarejestrowania w Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysów i członków Rad Sołeckich
›› Zgłoszenie kandydata na sołtysa lub członków Rady Sołeckiej powinno być podpisane przez co najmniej 50 wyborców zamieszkałych w danym sołectwie
›› Do 27 kwietnia 2011 roku zgłaszanie kandydatów do Sołeckich Komisji Wyborczych
›› Do 29 kwietnia 2011 roku powołanie przez Wójta Gminy Skrzyszów Sołeckich Komisji Wyborczych oraz podanie do publicznej wiadomości ich składów osobowych
›› Do 10 maja 2011 roku rozplakatowanie obwieszczeń Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na Sołtysa i na członków Rad Sołeckich zawierających dane o kandydatach
›› Siedziba sołeckiej komisji wyborczej w Szynwałdzie to: Zespół Szkoły Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie, obwód głosowania numer 4.
›› 15 maja 2011 roku głosowanie w wyznaczonej siedzibie Sołeckiej Komisji Wyborczej od godziny od 7:00 do 18:00

(artykuł dodano / 2011-03-08)


Zebranie Wiejskie w Szynwałdzie. W najbliższą niedzielę to jest 27 marca o godzinie 12:00 w remizie OSP w Szynwałdzie odbędzie się Zebranie Wiejskie. Podczas Zebrania poruszone zostaną ważne kwestie dotyczące sołectwa Szynwałd. W przypadku braku quorum drugi termin zebrania ustala się na godz. 12:15. (artykuł dodano / 2011-03-08)


Z okazji Dnia Kobiet słałbym Ci co dzień kwiatów bukiety, bo nie ma drugiej takiej kobiety! Lecz dziś dzień szczególny, więc przyjmij życzenia niech znikną wszystkie Twoje zmartwienia. Niech każde marzenie Twoje się spełni, niech na Twej twarzy uśmiech zagości. Bo dzień dzisiejszy jest pełen radości, wyjątkiem jesteś w tym wielkim świecie, należą się kwiaty takiej kobiecie. Byśmy cieszyli się z wami nieraz, by z nami były przez długie lata i były również - radością świata. Wiedzcie, że także ktoś tam pamięta zawsze codziennie nie tylko w święta. Życzymy Wam wiary i cierpliwości od szefa kasy i życzliwości, żyją dla nas, dla nas się trudzą. Przy nich się przecież ludzie nie nudzą, więc koleżankom naszym mówimy że całym sercem swym je kochamy! (artykuł dodano / 2011-03-08)


   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd