Statystyki odwiedzin  

Wczoraj: 4
Poprzedni tydzień: 36
Poprzedni miesiąc: 157
Ogółem: 91018

Poland 48.1%Poland
United States 18.5%United States
China 18.5%China
United Kingdom 4.9%United Kingdom
Russian Federation 3.7%Russian Federation
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Szkoła Podstawowa numer 2 na Świniogórze - Szkoła została zamknięta w 2012 roku z powodu małej ilości uczniów.

O pierwszą szkołę na Świniogórze ksiądz proboszcz Aleksander Siemieński starał się aż 10 lat. Dopiero 14 listopada 1916 roku zostaje utworzona pierwsza klasa. Pierwszą nauczycielką zostaje siostra Helena Stabrawianka. Z nowo powstałej szkoły korzystały także dzieci z pogranicza Zalasowej, Źwiernika i Łęk Górnych. Ponieważ dzieci przybywało, w grudniu 1922 roku utworzono również dzięki staraniom księdza Siemieńskiego drugą klasę dla dzieci starszych i przydzielono drugą nauczycielkę siostrę Bronisławę Naglik. Szkoła administracyjnie podlegała Władysławowi Lewickiemu kierownikowi szkoły głównej w Szynwałdzie. W roku szkolnym 1926/27 Rada Szkolna Powiatowa usamodzielniła tę szkołę, oddzielając ją od szkoły w Szynwałdzie, powstała więc szkoła na Świniogórze nr. 2. W roku szkolnym 1932/33 odeszła jedna nauczycielka siostra służebniczka z powodu mniejszej liczby dzieci około 112. Siostry uczyły w szkole do 1940 roku, w roku szkolnym 1940/41 zostały zwolnione przez władze okupacyjne, posadę nauczycielki objęła pani Świnionożanka pochodząca z Zalasowej. Z dniem 1 października 1941 roku z powodu większej ilości dzieci około 138 szkoła zostaje powiększona o jedną klasę a kierownikiem zostaje Stanisław Borkowski. W 1945 roku po wyzwoleniu powraca do szkoły siostra Kraskówna która zostaje kierowniczką. W roku szkolnym 1945/46 wzrosła liczba dzieci do 166, i wtedy szkoła stała się siedmioklasowa. W 1951 roku 6 listopada siostry służebniczki przestały uczyć w szkole na Świniogórze. Cały budynek obejście przejmuje Gminna Rada Narodowa w Ryglicach do użytku szkolnego na jeden rok. Wiosną 1955 roku specjalna komisja orzekła, że budynek szkolny grozi zawaleniem, a sale nie nadają się do prowadzenia zajęć, szkoła wtedy dysponowała tylko jedną salą lekcyjną a z czterech nauczycieli zostaje tylko dwóch. W tej sytuacji konieczne było wybudowanie nowej szkoły (fot. 1 i 2), pierwsze prace rozpoczęły się w 1960 roku. 

Szkoła Podstawowa nr. 2 Szynwałd - Świniogóra
Szkoła Podstawowa nr. 2 Szynwałd - Świniogóra
Dąb Papieski, posadzony na pamiątkę 1 rocznicy śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II

Jej oddanie do użytku nastąpiło w roku szkolnym 1963/64. Nowa szkoła posiada 5 sal lekcyjnych, bibliotekę, pokój nauczycielski oraz na piętrze mieszkania dla nauczycieli. Wybudowanie nowej szkoły było dużą zasługą pana dyrektora Gębicy, brakowało w niej elektryczności i pomocy dydaktycznych. 1 września 1971 roku nowym dyrektorem szkoły został Antoni Jacher, grono nauczycielskie oprócz dyrektora stanowili: Jadwiga Pasierbek, Barbara Tyrka i Tadeusz Jachimek. Warunki pracy nauczycieli były trudne, nie było prądu, utwardzonej drogi, klasy były łączone. Mimo tego, młode grono pedagogiczne chętne było do ciężkiej pracy. W roku szkolnym 1972/73 do szkoły uczęszczało 81 uczniów powstało ognisko przedszkolne dla przyszłych pierwszoklasistów. 10 marca 1974 roku zelektryfikowano szkołę i cały przysiółek. Jesienią 1974 roku została utwardzona droga na odcinku Dolcza - szkoła na Świniogórze, dzięki czemu można było dojechać bez przeszkód do szkoły. Na wiosnę 1977 roku w czynie społecznym wybudowano boisko do piłki siatkowej, które w zimie służyło jako lodowisko. Nauczycielami w roku szkolnym 1981/82 byli: dyrektor Antoni Jacher, Leokadia Proszowska, Stanisława Siemek, Zbigniew Czekaj, Ryszard Ostrowski i Małgorzata Węgrzyn. W 1982 roku zainstalowano radiotelefon za pomocą którego łączono się z pocztą która dalej prowadziła rozmowę, w 1992 roku zainstalowano telefon. W 1986 roku 5 października w szkole odbyły się wojewódzkie zawody strażackie. Na rozpoczęciu roku szkolnego 1989/1990 brał udział naczelnik Gminy Skrzyszów Stanisław Stańczyk.Do osiągnięć szkoły można zaliczyć między innymi następujące sukcesy.

- Anna Nalepka ukończyła szkołę z wyróżnieniem i odznaką Srebrna Tarcza w roku szkolnym 1986/87
- Barbara Flis zdobyła I miejsce w rejonowym konkursie języka polskiego w roku szkolnym 1988/89
- Renata Plebanek zajęła I miejsce w rejonowym konkursie z języka polskiego w roku szkolnym 1989/90 zwalnia on z egzaminu wstępnego do szkoły średniej
- W 1997 roku Dominika Zegar, Maria Bernaś, Marta Flis w konkursie ortograficznym w gminie Ryglice zajęły drużynowo I miejsce a indywidualnie II, III i VI

W szkole organizuje się dużo uroczystości okolicznościowych i szkolnych są to między innymi: Święto Szkoły, Dzień Niepodległości, pontyfikat papieża Jana Pawła II, choinka noworoczna, Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Sportu. W wakacje od 1989 roku przez następne kilka lat na dwu tygodniowe obozy dla młodzieży niepełnosprawnej, przyjeżdżała kilkudziesięcioosobowa grupa z Krakowa z księżmi, klerykami i siostrą zakonną. Pod koniec obozu odbyła się impreza integracyjna, takie obozy odbywały się również w następnych latach. Gdy w 1990 roku w szkołach można było nauczać religii to zajęcia te prowadził ksiądz Jan Kwarciński i pani Zofia Kusek. W 1997 roku powstała pracownia komputerowa i przedszkole dla zerówki. W latach 1998/99 dyrektora szkoły Antoniego Jachera zastąpiła pani Barbara Jacher żona dyrektora który uległ wypadkowi. Po wejściu w życie reformy oświatowej w 1999 roku jest to teraz Szkoła Podstawowa nr. 2 w Szynwałdzie sześcioklasowa. Ostatni rocznik ośmioklasistów zakończył naukę w czerwcu 2000 roku, klasy gimnazjalne są dowożone do gimnazjum w Skrzyszowie. W roku szkolnym 2000/2001 uczyło się 33 uczniów a w 2004 roku dyrektor szkoły pan Jacher został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2006 roku w Dniu Ziemi został posadzony Dąb Papieski na pamiątkę pierwszej rocznicy śmierci Ojca Świętego (fot.3). W imieniu młodzieży, nauczycieli, rodziców, posadził go dyrektor szkoły pan Antoni Jacher. Odmówiono modlitwę o kanonizację wtedy jeszcze sługi Bożego Jana Pawła II i odśpiewano ulubioną pieśń papieża "Barka". Pan dyrektor również posadził dąb na pamiątkę trzydziestopięcio letniej pracy w tej szkole. Pod dębem zakopano również butelkę z nazwiskami uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły i przedstawicieli Rady Rodziców. W tym czasie grono pedagogiczne stanowili: Antoni Jacher dyrektor, Barbara Jacher, Katarzyna Gawron, Anna Zarychta, Justyna Szatko, Paulina Biały i ksiądz Janusz Ul. W tym roku na emeryturę odszedł dyrektor szkoły pan Jacher, pani Barbara Jacher i Katarzyna Gawron. Na zakończeniu roku szkolnego zostali oni pożegnani 23 czerwca przez, zastępcę dyrektora Annę Zarychta, księdza Józefa Bubulę, rodziców i dzieci. Po odejściu dyrektora placówki jego następcą została pani Anna Zarychta.


Szkoła Podstawowa nr. 2 w SzynwałdzieZamknięcie Szkoły Podstawowej nr. 2 w Szynwałdzie. Uchwałą Rady Gminy z dnia 27 marca 2012 roku Szkoła Podstawowa nr. 2 w Szynwałdzie na Świniogórze zostanie zamknięta z powodu małej liczby uczniów i dużych kosztów utrzymania. Gmina dopłacała do szkoły około 300 000 złotych rocznie, w szkole uczyło się 18 uczniów w tym 7 z sąsiednich wsi. Od 1 września uczniowie z tej szkoły będą się uczyć w Zespole Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie gdzie będą mieli lepsze warunki do nauki. Szkoła jest dobrze wyposażona i ma kompleks sportowy z boiskami o sztucznej murawie, gmina zobowiązała się zapewnić bezpłatny dojazd uczniom do szkoły. Czytaj Uzasadnienie ›› do uchwały Nr. XII/142/11 Rady Gminy Skrzyszów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Szynwałdzie.

 

www.sp2szynwald.com.pl

Strona internetowa Szkoły Podstawowej nr. 2 Szynwałd - Świniogóra

Nasza klasa - portal dla ludzi z klasą. Znajdź swoją koleżankę/kolegę
ze swojej szkolnej ławy, zobacz profile swoich kolegów obecnie mieszkających
nawet w USA załóż swój profil na stronie www.nk.pl ››

(materiał opracowano między innymi na podstawie książki: "Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie" i innych źródeł)


Szynwałd po II wojnie światowej i czasy współczesne

Od 1945 roku Szynwałd był częścią gminy Ryglice, w 1954 roku powstała Gromadzka Rada Narodowa. Głównym źródłem dochodów mieszkańców były gospodarstwa rolne. Warunki życia były bardzo trudne, w wyniku wojny budynki były zniszczone, a zwierzęta hodowlane zostały zagrabione przez okupantów. Nowa komunistyczna ideologia walczyła z bogatymi chłopami nazywanymi "kułakami" jednocześnie namawiając chłopów do wstępowania do spółdzielni produkcyjnych. Władze komunistyczne zlikwidowały "Szkołę Gospodyń Wiejskich". Majątek Sióstr Służebniczek został przejęty, z pola które posiadały siostry, pod koniec 1952 roku założono spółdzielnię produkcyjną. Spółdzielnię nazwano "Nowa Wieś" i miała ona 14 członków, lecz w wyniku niegospodarności i marnotrawstwa została już w pod koniec 1956 roku rozwiązana. W latach 1947-1949 u Sióstr Służebniczek działał punkt PCK do czasu rozwiązania "Szkoły Gospodyń Wiejskich". Były w nim prowadzone badania dzieci i osób starszych, następnie w jego miejsce powstał Ośrodek Zdrowia. Gromadzka Biblioteka Publiczna powstała w 1955 roku, mieściła się ona w byłym domu parafialnym, kierowniczką została Maria Szczęch. Punkt Biblioteczny na Świniogórze został otwarty w 1957 roku miał on w swoim zbiorze ponad 300 tytułów, jednak został zamknięty w 1998 roku. Elektryfikacja wsi trwała od 1956 do 1960 roku co miało duży wpływ na rozwój miejscowości i gospodarstw domowych, mechanizacja rolnictwa zmieniła sposób uprawy ziemi, zaczęto używać nowych maszyn rolniczych. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zmodernizowano infrastrukturę drogową.

Pierwszy Ośrodek Zdrowia został otwarty 1 lutego 1970 roku, znajdowały się w nim gabinet lekarski, stomatologiczny i zabiegowy oraz apteka a na piętrze mieszkania dla lekarzy, został on wybudowany w czynie społecznym przez mieszkańców (fot.1). Od 1973 roku Szynwałd został włączony w struktury Gminnej Rady Narodowej w Skrzyszowie, w tym okresie zamieszkiwało ją 9720 mieszkańców na obszarze 8 599 hektarach. Piątego stycznia na pierwszym posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej, w skład której wchodziło 35, radnych wybrano Franciszka Buchacza na przewodniczącego. Członkami rady z Szynwałdu byli: Jan Boruch, Kazimierz Prokop, Józef Gębica, L. Gębica, Władysław Jop, Franciszek Laska, Stanisław Lis, Kazimierz Mącior i Roman Smoleń. Naczelnik Gminy został Józef Mondel a sołtysem w Szynwałdzie w tym czasie był Kazimierz Prokop. W 1974 roku 10 marca został zelektryfikowany przysiółek Świniogóra, budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęto w 1975 roku, więcej w zakładce Straż Pożarna (OSP) ››. Kolejnym krokiem w rozwoju było zgazyfikowanie wśi, w 1981 roku powstał w tym celu społeczny komitet. Jego przewodniczącym został Aleksander Iwan, zastępcą Władysław Śrutek oraz Kazimierz Szczęch jako skarbnik, Stanisław Lis był sekretarzem, a później zastąpił go Stanisław Zegar. Gazociąg został oddany do użytku i poświęcony przez księdza proboszcza Zbigniewa Ryznara 12 października 1990 roku, gaz został podłączony do 560 gospodarstw domowych. W 1980 roku w Gminie Skrzyszów powstała NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych z Aleksandrem Marcinkiewiczem i Stanisławą Młyńską na czele. Dużym zaangażowaniem i aktywnością z naszej wsi odznaczali się Józef Mazur, Kazimierz Mącior, Stanisław Zegar, Ludwik Mazur, Stanisław Niemiec, Stanisław Smoleń. W gminie działał też Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, jego przewodniczącym został Aleksander Iwan. W 1984 roku PRON liczył 78 członków natomiast w 1987 roku tylko 26, przewodniczącym później był Stanisław Lis. Gminę w 1985 roku zamieszkiwało 10 829 mieszkańców, czyli 126 osób na km². Następnie w 1988 roku było 11 129 osób, na terenie gminy było siedem szkół podstawowych, do których uczęszczało 1591 uczniów. W 1989 roku powstał gminny Komitet Obywatelski z przewodniczącym Aleksandrem Marcinkiewiczem ze Skrzyszowa, członkami byli również Stanisław Zegar i Stanisław Niemiec z Szynwałdu.

Były wójt Gminy Skrzyszów  inż. Józef Gądek

Pierwsze demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego odbyły się w 27 maja 1990 roku, w samorządzie było 18 radnych z Komitetu Obywatelskiego. Wówczas w Gminie Skrzyszów wybierano 22 radnych w 22 okręgach jednomandatowych, z Szynwałdu byli to: Aleksander Iwan, Józef Mazur, Kazimierz Robak, Stanisław Smoleń, Stanisław Zegar, Stanisław Żywiec. Na pierwszej sesji 5 czerwca 1990 roku wybrano przewodniczącego Rady Gminy, którym został Władysław Smagacz. Następnie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów wybrano wójta gminy, został nim inżynier Józef Gądek (fot. 2). Został również wybrany na delegata do sejmiku wojewódzkiego jako wiceprzewodniczący, pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Józef Gądek był wójtem Gminy Skrzyszów nieprzerwanie przez 20 lat. 15 czerwca 1990 roku Rada Gminy wybrała Zarząd Gminy, przewodniczącym z urzędu został wójt gminy i zostało wybranych 5 członków z każdego sołectwa. Aleksander Iwan z Szynwałdu, Jerzy Marchwica z Ładnej, Stanisław Stańczyk ze Skrzyszowa, Korus z Pogórskiej Woli, Roman Such z Łękawicy. Statuty sołectw uchwalono 25 września 1990 roku oraz wybrano sołtysów w Szynwałdzie, był nim pan Kazimierz Mazur. W 1992 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Szynwałdu uczestniczyła czynnie w gaszeniu wielkiego pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej. Strażacy OSP obchodzili w 1993 roku 105 rocznicę założenia wtedy jeszcze Ochotniczej Straży Ogniowej, w 1887 roku ksiądz prałat Aleksander Siemieński przyczynił się do założenia pierwszej takiej jednostki we wsi. W 1994 roku strażacy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach jubileusz, 650 - lecia Szynwałdu, wykonali między innymi balustradę do jednych ze schodów przy kościele, które teraz są nazywane strażackimi.

W 1994 roku 19 czerwca odbyły się wybory do Rad Gminy, zostało wybranych 22 radnych w 22 jednomandatowych okręgach wyborczych. Na przewodniczącego rady ponownie wybrano pana Władysława Smagacza, wójtem gminy na drugą kadencję został powtórnie wybrany Józef Gądek. W skład zarządu gminy weszli, Józef Gądek z urzędu jako wójt, Aleksander Iwan z Szynwałdu, Jerzy Marchwica z Ładnej, Julian Sztorc ze Skrzyszowa, Roman Such z Łękawicy i Roman Tryba z Pogórskiej Woli.

W 1994 roku 11 września został odnowiony i poświęcony pomnik zamordowanych partyzantów na Łysej Górze w Szynwałdzie. Pomnik odsłonił druh senior Józef Tryba a na uroczystej mszy polowej poświęcił go ksiądz proboszcz Zbigniew Ryznar (fot. 3-8). Niemcy rozstrzelali w tym miejscu 7 września 1944 roku Jana Kuska Stanisława Kopacza i Ludwika Kawę z Trzemesnej. 15 grudnia 1945 roku została przeprowadzona ekshumacja Jana Kuska i Stanisława Kopacza a następnego dnia odbył się uroczysty pogrzeb. W miejscu rozstrzelania 8 września 1946 roku został odsłonięty odnowiony pomnik i poświęcona pamiątkowa tablica.

Odsłonięci pomnik zamordowanych partyzantów Odsłonięci pomnik zamordowanych partyzantów
Odsłonięci pomnik zamordowanych partyzantów w Szynwałdzie (fot.3, 4)

Poświęcenie pomnika

Msza święta polowa

Poświęcenie pomnika i msza święta polowa (fot.5, 6)

Partyzanci z Szynwałdu

Druh senior Józef Tryba

Partyzanci z Szynwałdu (fot. 7) Druh senior Józef Tryba (fot. 8)

W 1997 roku 18 września nastąpiło uroczyste przekazanie odcinka wodociągu Tarnów – Skrzyszów o długości 5 kilometrów, za pomocą którego została doprowadzona woda do Skrzyszowa, Ładnej, Pogórskiej Woli i Szynwałdu. W 1997 roku gmina miała 10 868 900 złotych dochodu, z tym że 42,8% stanowiły subwencje ogólne, natomiast wydatki gminy wyniosły w sumie 11 540 000 złotych. Na inwestycje przeznaczono 41,7% wydatków, na oświatę 56%, a na rolnictwo 14,5%, oraz na rozwój infrastruktury technicznej. W 1998 roku Szynwałd liczył 3 041 mieszkańców, w tym 967 osób poniżej 18 roku życia. W 1998 roku 11 października odbyły się kolejne wybory do rady gminy według zasad jak w poprzednich wyborach, w tej kadencji przewodniczącym rady został Roman Such a wójtem kolejną kadencję Józef Gądek. Podczas drugiej sesji 30 listopada w tajnym głosowaniu wybrano członków Zarządu Gminy. Z urzędu był to wójt gminy i po jednym przedstawicielu z każdego sołectwa: Aleksander Iwan z Szynwałdu, Roman Tryba, Julian Tchoń, Halina Babiarz, Kazimierz Siedlik.

Herbem gminy Skrzyszów (fot.9)

Herbem gminy
Skrzyszów (fot. 9)

Zostali również wybrani, przewodniczący i radni do powiatu tarnowskiego, na przewodniczącego wybrano, wójta Gminy Skrzyszów Józefa Gądka ze Skrzyszowa a radnymi zostali: Józef Mazur z Szynwałdu, Stanisław Szczurek z Pogórskiej Woli, Tadeusz Kołodziej z Ładnej. W tej kadencji statut gminy był zmieniany dwukrotnie, 30 listopada 2000 roku i 20 września 2001 roku, statuty wszystkich sołectw uchwalono 27 marca 2002 roku. W wyborach samorządowych w 2002 roku wójta wybierali mieszkańcy gminy, a nie jak wcześniej Rada Gminy.

Na kadencję 2002 – 2006 rok powtórnie na wójta gminy został wybrany inżynier Józef Gądek, przewodniczącym rady został Roman Such, wiceprzewodniczącymi Monika Dzierwa i Roman Tryba. W 2004 roku 29 marca uchwałą gminy ustanowiono statut sołectwa Szynwałd ( pobierz - otwórz Statut Sołectwa Szynwałd). Następne wybory odbyły się w październiku 2006 roku, na wójta gminy wybrano po raz piąty inżyniera Józefa Gądka. W tej kadencji przewodniczącym Rady Gminy Skrzyszów został Roman Such, a jego zastępcami Monika Dzierwa i Aleksander Iwan z Szynwałdu. Herbem Gminy Skrzyszów jest święty Stanisław, na błękitnym tle nad złotym kościołem z wieżą. Prawą rękę ma uniesioną w geście błogosławieństwa a głowę pochyloną w prawo. Święty przedstawiony jest w czerwonym ornacie i infule oraz ze złotym pastorałem w lewej ręce i ze złotym nimbem wokół głowy. Czerwony ornat oraz infuła świętego podkreślają jego męczeństwo (fot. 9).

W dwudziestą piątą rocznicę Pontyfikatu papieża Jana Pawła II Samorząd Gminy Skrzyszów i mieszkańcy na uroczystym posiedzeniu 27 października 2003 roku nadano "Godność Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Skrzyszów" Jego Świątobliwości, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Informację o nadaniu "Godności Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Skrzyszów" została wysłana do Watykanu. 18 listopada tegoż roku otrzymano odpowiedź na ręce wójta gminy z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej w liście napisano:

Godność Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Skrzyszów Jego Świątobliwości, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

"Jego Świątobliwość Jan Paweł II wyraża wdzięczność za życzenia nadesłane z okazji 25 rocznicy wyboru na Stolicę św. Piotra. W jubileuszowej homilii Ojciec Święty powiedział: Podczas inauguracji pontyfikatu prosiłem: Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi, a mocą jego władzy - służyć człowiekowi i całej ludzkości. Dziś, gdy wraz z Wami dziękuję Bogu za te dwadzieścia pięć lat działania Jego łaski, odczuwam szczególną potrzebę wyrażania wdzięczności wam, drodzy Bracia i Siostry w Rzymie i na całym świecie, którzy na różne sposoby odpowiadaliście i odpowiadacie na tę prośbę. Jeden pan Bóg potrafi zliczyć, ile modlitw, ile cierpień i ofiar poświęcano, aby wesprzeć moją posługę Kościołowi, ile życzliwości, dobrych słów i oznak jedności podtrzymywało mnie na duchu każdego dnia. Niech dobry Bóg Wam to wynagrodzi! Proszę Was, nie ustawajcie w tym wielkim dziele miłości do Następcy św. Piotra. Raz jeszcze proszę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości (Plac św. Piotra 16.10.2003). Słowa te Ojciec Święty kieruje w sposób szczególny do swoich rodaków. Wdzięczny za pamięć i duchową łączność, zwłaszcza w tych dniach, poleca Pana, Samorząd oraz Mieszkańców Gminy Skrzyszów Bożemu Miłosierdziu i przesyła swe błogosławieństwo".

Podpisano: Z wyrazami szacunku Arcybiskup Leonardo Sandri Substytut Sekretariatu Stanu.

Stare dokumenty mieszkańców Szynwałdu

Dowód osobisty wydany w 1969 roku Dowód osobisty wydany w 1985 roku
Dowód osobisty wydany w 1969 roku Dowód osobisty wydany w 1985 roku
Dowód osobisty okładka Karta rowerowa
Dowód osobisty okładka Karta rowerowa wydana w 1962 roku
Pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych kategorii motocyklowej
Pozwolenie na prowadzenie pojazdów
mechanicznych kategorii motocyklowej
wydane w 1961 roku
Legitymacja czeladnicza w rzemiośle
murarz wydana w 1965 roku
Książeczka wojskowa  Książeczka wojskowa wydana w 1958 roku
Książeczka wojskowa okładka Książeczka wojskowa wydana w 1958 roku
Legitymacja Ubezpieczeniowa wydana w 1978 roku
Legitymacja Ubezpieczeniowa wydana w 1978 roku

 


Życie kulturalne i Samorządy

W gminie są organizowane coroczne dożynki gminne, odbywają się one co rok w innym sołectwie. Jest to podziękowanie Bogu za plony ziemi rolników, każde dożynki rozpoczynają się uroczystą mszą świętą, w kościele parafialnym gdzie są święcone plony ziemi, wieńce i zioła. Jest to okazja do rywalizacji między sołectwami o najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W sierpniu 2004 roku dożynki odbyły się w Pogórskiej Woli, mszę świętą odprawił tamtejszy proboszcz ksiądz Fąfara. Na mszy tradycyjnie święcono plony ziemi wieńce dożynkowe i zioła. Następnie korowód dożynkowy ze starostami Krystyną Aksamit i Marianem Jagodą, rolnikami i mieszkańcami gminy udał się na bryczce do remizy OSP. Miejscowy zespół muzyczny w strojach ludowych uświetniał przemarsz korowodu, w którym szli najlepsi rolnicy z tej wsi mieszkańcy i goście, wieniec dożynkowy wykonał Bronisław Derus. W remizie nastąpiło powitanie przez wójta gminy Józefa Gądka gości i poczęstunek dożynkowym chlebem upieczonym z tegorocznych plonów ziemi, tradycyjnie starosta otrzymał koński bat, a starościna miotłę. Po powitaniu wójta gminy jako "nagrodę" otrzymał również bat z "ustną" instrukcją obsługi. W części artystycznej były występy miejscowych zespołów w strojach ludowych a w części rozrywkowej można było wziąć udział w zabawach, konkursach i loterii. Jedną z atrakcji była prezentacja Policji z sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej w Tarnowie jak działa foto i wideo radar. Można było też podziwiać możliwości rajdowego samochodu Mitsubishi Grzegorza Dudy - trzykrotnego rajdowego mistrza Polski, dożynki zakończyły się tradycyjnie zabawą taneczną.

W lipcu 2005 roku w rankingu "Rzeczpospolitej" na "Złotą setkę samorządów" Skrzyszów zajął 19 miejsce w skali całego kraju i pierwsze miejsce w Małopolsce. Wójt gminy inż. Józef Gądek został wyróżniony przez przewodniczącego kapituły prof. Jerzego Buzka. Z danych GUS z 2004 roku wynikało, że wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca gminy wyniosły 607 zł, (średnia w naszym województwie wynosiła 329 zł.).

Gmina czerpie dochody między innymi z:
- wpływów z podatków i opłat lokalnych
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
- dotacje- subwencje

Nowy Ośrodek Zdrowia został otwarty w grudniu 2005 roku, został on wybudowany w centrum wsi koło szkoły. Obecnie w ośrodku pracuje dwóch lekarzy pierwszego kontaktu ze specjalizacją, lekarz stomatolog i trzy pielęgniarki oraz pani rejestratorka. Stary ośrodek oddalony był od centrum i nie spełniał ówczesnych wymogów norm unijnych, w nowym budynku mieści się również prywatna apteka. Liczba ludności wsi w 2007 roku wynosiła 3114 osób, gęstość zaludnienia wynosiła 134,4 osoby na kilometr kwadratowy. W 2008 roku drużyna OSP Szynwałd liczyła 16 młodzieżowców i 71 druhów, prezesem tej jednostki w tym czasie był Stanisław Żywiec a funkcję naczelnika pełnił Michał Bańdur.

XV jubileuszowe dożynki w gminy Skrzyszów odbyły się 29 sierpnia 2010 roku w Szynwałdzie. Goście i mieszkańcy gminy zebrali się koło Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum. Następnie wszyscy w korowodzie na czele z orkiestrą strażacką, pocztami sztandarowymi OSP, szkół, pszczelarzy i wieńcami dożynkowymi udali się do parafialnego kościoła. Została tam odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana z wszystkimi proboszczami z parafii gminy Skrzyszów. Mszy przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie ksiądz doktor Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski pochodzący ze Skrzyszowa. Homilia była nawiązaniem do ciężkiej pracy rolnika bez względu na pogodę i trudne warunki ekonomiczne. Była to msza dziękczynna za plony ziemi, które zebrali rolnicy dzięki swej ciężkiej pracy przez cały rok. Po nabożeństwie korowód ponownie przeszedł na plac przy szkole, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie gości przez gospodarzy oraz rozpoczęcie uroczystości. Następnie przemówienie wygłosił wójt Gminy Józef Gądek, przypominając słowa Papieża Polaka, Jana Pawła II, który mówił tak do rolników: "Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z ziemi, wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić". Wójt gminy podziękował rolnikom za ich wielkie trud pracy na roli w ciężkim roku dla rolników i za budowanie małych ojczyzn w gminie Skrzyszów. Gospodarz gminy otrzymał od starostów okazały bochen chleba, który został wypieczony z nowego zboża. Starostami na tegorocznych dożynkach byli Bożena Kusek i Ludwik Kozioł z Szynwałdu. Na uroczystości dożynkowe przybyli między innymi, wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, był poseł Józef Rojek z małżonką, wicewojewoda małopolski Stanisław Sorys, radna wojewódzka Elżbieta Zięba z mężem Antonim. Burmistrzowie, Ryglic Bernard Karasiewicz i Ciężkowic, Józef Szymański, wójt gminy Lisia Góra Stanisław Wolak i gminy Tarnów Grzegorz Kozioł wraz z zastępcą. Przybył również komendant Komisariatu Tarnów Centrum, komisarz Jan Pytko i Karol Krasnodębski wraz z małżonką, członek Solidarności poseł na Sejm RP w latach 1989 – 1991. Tradycyjnie odbyła się prezentacja i konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, przewodniczącym zespołu oceniającego wieńce był doktor Teofil Wojciechowski. Pierwsze miejsce w konkursie zdobył wieniec z Ładnej, drugie miejscu otrzymał wieniec z Pogórskiej Woli, następnie przyznano dwa trzecie równorzędne miejsca wieńcom z Szynwałdu i Łękawicy, a czwarte zdobył wieniec ze Skrzyszowa.

W dalszej części dożynek była część artystyczna i występy zespołów muzycznych, najpierw śpiewały i tańczyły dzieci i młodzież ze szkoły w Szynwałdzie. Następnie wystąpiły zespoły z pozostałych wsi, była również biesiada góralska w wykonaniu znanego zespołu "Dukat" z Żywca który śpiewał piosenki góralskie. O godzinie dziewiętnastej była zabawa dla dzieci, a następnie zabawa taneczna dla dorosłych.

Dożynki gminne - Szynwałd 2010

Wójt Gminy Skrzyszów (fot. 2) więcej zdjęć w galerii ››

Dożynki gminne - Szynwałd 2010

Starostowie (fot. 3)więcej zdjęć w galerii ››

Dożynki gminne - Szynwałd 2010

Wieniec z Szynwałdu (fot. 4) więcej zdjęć w galerii ››

Dożynki gminne - Szynwałd 2010

Zespół dożynkowy (fot. 5) więcej zdjęć w galerii ››

Biesiada góralska w wykonaniu zespołu "Dukat" z Żywca

Zespół "Mali Szynwałdzianie"


Wybory samorządowe do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, oraz wybory wójtów odbyły się w niedzielę 21 listopada 2010 roku. Kandydatami na wójta gminy Skrzyszów byli ówczesny wójt inż. Józef Gądek lat 62 wykształcenie wyższe, zamieszkały w Skrzyszowie. Kandydat został zgłoszony przez KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT. kandydat nie był członkiem żadnej partii politycznej. Drugim kandydatem był mgr. inż. Marcin Wojciech Kiwior lat 32 wykształcenie wyższe, zamieszkały w Skrzyszowie, został zgłoszony przez KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" nie należał do partii politycznej. Na radnych z naszej miejscowości startowało ośmiu kandydatów, na cztery miejsca które, przypadały sołectwu.

Kandydaci z listy numer 18 – KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT
Iwan Aleksander Piotr 73 lata, żonaty.
Stańczyk Kazimierz 49 lat żonaty, rolnik.
Mazur Józef Zbigniew 46 lat, żonaty rolnik.
Mącior Bartłomiej Marek 26 lat, pracownik Urzędu Gminy.

Kandydaci z listy nr 19 – "KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
Zbigniew Marek Plebanek 42 lata, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie.
Krzysztof Magdziarczyk 33 lata, wykształcenie wyższe Pracuje jako Doradca Techniczny w ogólnopolskiej firmie budowlanej.
Renata Barbara Plebanek 39 lat, mężatka, jedna córka. Pracuje jako pielęgniarka w Szpitalu Wojewódzkim.
Łukasz Paluch 33 lata, żonaty, jedna córka, przedsiębiorca pracuje w międzynarodowych koncernach.

Na wójta gminy został wybrany Kiwior Marcin Wojciech, zgłoszony przez KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ", na kandydata głosowało 3 283 osoby, czyli 56,18% głosujących.

Kandydat Gądek Józef zgłoszony przez KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT otrzymał 2 561 głosów, czyli 43,82%.

Na radnych z Szynwałdu zostali wybrani, Mącior Bartłomiej Marek z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT który otrzymał 586 głosów, Mazur Józef Zbigniew z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT otrzymując 538 głosów, Krzysztof Magdziarczyk  z listy nr 19 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" otrzymał 528 głosów i Łukasz Paweł Paluch  z listy nr 19 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" otrzymał 417 głosów. Nowa 15 - osobowa Rada Gminy zebrała się 3 grudnia na inauguracyjnej sesji, podczas której został wybrany przewodniczący, Bartłomiej Mącior i jego zastępcy Stanisław Tyrka i Marcin Tryba.

Został również wybrany nowych skład poszczególnych komisji, Leszek Wawrzon przewodnicz komisji rewizyjnej, Michał Łabędź komisja finansów, gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska i Józef Mazur jako przewodniczący komisji edukacji, sportu, zdrowia i porządku publicznego. Reprezentantem gminy w Radzie Powiatu Tarnowskiego będzie lek. med. Alina Starzychowicz – Smagacz, kierownik GZOZ w Skrzyszowie. Podczas sesji Rady Gminy 6 grudnia 2010 roku nowy wójt złożył ślubowanie na kadencję w latach 2010 – 2014.

Bartłomiej MąciorBartłomiej
Mącior
(fot.6)
Józef MazurJózef
Mazur
(fot.7)

Pani sołtys Szynwałdu Maria Żywiec

Pan wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior (fot.11)

Krzysztof MagdziarczykKrzysztof
Magdziarczyk
(fot.8)
Łukasz PaluchŁukasz
Paluch
(fot.9)

W 2011 roku 15 maja odbyły się w gminie wybory na sołtysów i członków rad sołeckich, w wyniku tego że, na sołtysa w Szynwałdzie była tylko jedna kandydatka pani Maria Żywiec, została więc wybrana bez przeprowadzenia formalnego głosowania. A więc sołtysem została pani Maria Żywiec, a członkami rady sołeckiej, pan Stanisław Mącior, Kazimierz Sańczyk i Wojciech Stańczyk.

(materiał opracowano między innymi na podstawie książki: "Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie")

Okres II wojny światowej. Szynwałd w czasach II wojny światowej, po wybuchu wojny z Niemcami w 1939 roku władze wojskowe ogłosiły mobilizację, mężczyźni zdolni do służby wojskowej musieli schronić się na wschodzie przed frontem niemieckim. Prawie wszyscy młodzi mężczyźni opuścili wieś, by wstąpić w szeregi Wojska Polskiego, było coraz niespokojniej, 6 września młodzi klerycy z Tuchowa uciekali przed Niemcami przez Szynwałd. Okupanci weszli do Szynwałdu 7 września od strony Ryglic w kolumnach zmotoryzowanych - na początku okupacji było spokojnie. W kampanii wrześniowej brali udział Antoni Stasior, Jan Kusek i Józef Tryba, który koło Równego dostał się do niewoli sowieckiej i został wywieziony do Zagłębia Donieckiego w Rosji, a następnie układał tory kolejowe nad rzeką Peczorą. Po wybuchu wojny radziecko – niemieckiej służył w armii gen. Andersa i razem z nią przez Persję, Irak, Palestynę dostał się do Egiptu. W armii Andersa służył, w 2 Pancernej Brygadzie Czołgów w kwietniu 1944 roku walczył pod Monte Cassino i o Bolonię a do Polski wrócił dopiero w 1947 roku. (Jego zasługi zostały docenione dopiero w 1985 roku, kiedy zostały mu przyznane odznaczenia za "Za udział w wojnie obronnej 1939" i Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski). Antoni Stasior w kampanii wrześniowej walczył w 6 Pułku Artylerii Lekkiej koło Krakowa, po wycofaniu się na wschód za Bugiem dostał się do sowieckiej niewoli. Po ucieczce do Szynwałdu dotarł 27 października 1939 roku, był w czasie wojny członkiem Armii Krajowej. Jan Kusek po kampanii wrześniowej został internowany na Węgrzech, gdy został zwolniony, wrócił do Szynwałdu i działał w konspiracji i był dowódcą samodzielnej służby ochrony powstania. W 1940 roku na wiosnę Niemcy przeprowadzili spis rolny i ludności, na jego podstawie ustalono wielkość obowiązkowych dostaw mięsa i zboża dla okupanta z poszczególnych gospodarstw. Spis miał też na celu, ustalenie ilu mieszkańców można było wysłać na roboty przymusowe do Niemiec, przez okres wojny zostało wywiezionych około 25 osób. W kwietniu 1940 roku w Katyniu zostali zamordowani przez Rosjan por. Galus Franciszek, kpt. Prokop Antoni i kpt. Prokop Franciszek. Oraz pochodzący z Szynwałdu T. Sławiński z Policji Państwowej, zamordowano go w Twerze w siedzibie NKWD i został pochowany w Miednoje. W sierpniu 1940 roku kierowniczka szkoły siostra Karolina Dec została zwolniona przez władze niemieckie i zastąpił ją Władysław Stańczyk. W szkole uczyli też Mieczysław Duszki pani Janina Reiser i J. Dziurawiec, która prowadziła również tajne nauczanie. W latach 1941/42 do szkoły uczęszczało 356 uczniów, w czasie wielkich mrozów z powodu braku opału odzieży i butów na lekcje przychodziło mało dzieci. W czasie wojny Nauka w ochronce na Świniogórze trwała do 1940 roku, zajęcia często nie były prowadzone, gdyż budynki szkolne zajmowali okupanci, więcej w zakładce Szkoła Podstawowa nr 2 ››.

Folwark zajęli okupanci i pilnowali upraw na polach, które były przeznaczone dla ich wojsk. W 1941 roku Niemcy zabrali dwa dzwony, jeden ważący 350 kilogramów, który ufundował Klub Białego Orła z Chicago oraz sygnaturkę znajdującą się w kaplicy cmentarnej. Zabytkowy dzwon z 1563 roku nie został zabrany dzięki księdzu Piotrowi Kyrczowi, który przekonał Niemców, że wskazuje on czas ludziom pracującym na folwarku. Największy dzwon o wadze 450 kilogramów został schowany na strychu w kościele i w ten sposób ocalał. W czasie wojny w Szynwałdzie przebywały rodziny wysiedlone z Kujaw, Pomorza i Poznańskiego, ukrywało się również kilku żydów. Mikołaj Demidowicz, który uciekł z transportu do Niemiec, przebywał u pana Stanisława Zięby, a później Mikołaja Czarnika. We wsi ukrywali się też kapłani, na Świniogórze w ochronce jezuita Jan Mikuła. U Sióstr Służebniczek jako kapelani byli ksiądz Aleksy Klawek, profesor UJK we Lwowie i ksiądz Kłonicki, profesor seminarium gnieźnieńsko - poznańskiego. Na plebanii ukrywał się ksiądz Antoni Kwiatkowski z Liskowa koło Kalisza, przebierając się za parobka. W latach 1942-43, gdy brakowało żywności w Tarnowie, dochodziło do kradzieży zwierząt gospodarskich w szczególności świń.

Działania konspiracyjne rozpoczęto na wiosnę w 1941 roku, powstał wtedy pluton "Szymek" czyli Szynwałd pod dowództwem Kazimierza Smolenia. Jego zastępcom i dowódcą I drużyny został Władysław Smoleń, natomiast dowódcą II drużyny został Józef Kantor a III drużyny Stanisław Micek. Działał wtedy również pluton piechoty składający się z trzech jednostek strzeleckich po 18 ludzi w sumie około 80 żołnierzy AK. Utworzono też na wypadek powstania drużynę Służby Ochrony Powstania, która miała pilnować porządku we wsi, dowodził nią Jan Kusek. W gronie kierowniczym i politycznym byli: Władysław Jop, K. Smoleń, J. Kantor, Stanisław Micek i Józef Zegar. Najbardziej wyróżniający się żołnierze to między innymi: Jan Micek i Kazimierz Micek, Franciszek Krakowski, Franciszek Robak, Jerzy Horwa, Stanisław Zięba, Jan Kusek, Kazimierz Prokop, Stanisława i Józefa Armatys, Stanisław Krakowski, Stanisław Micek, Józef Prokop, Antoni Stasior, Stanisława Gawron, Tomasz Kaczor, Jan Mazur, Józef Śrutek, Jan Czarnik, Władysław Micek, Jan Zegar, Stanisław Plebanek, Ludwik Niedźwiecki, Stanisław Szczęch, Maria Prokop, Anna Iwan. Baza plutonu mieściła się, u Władysława Smolenia a pod stodołą był magazyn broni i amunicji. Wiosną 1943 roku w wyniku nieporozumienia między Władysławem Jopem i K. i W. Smoleniami a Wojciechem Mąciorem, został wydany wyrok śmierci na Wojciecha Mąciora. Wyrok wydał podziemny sąd wojskowy Armii Krajowej, został on wykonany w Szynwałdzie przez grupę egzekucyjną. W Szynwałdzie, aby nie narażać ludności cywilnej na odwet ze strony Niemców nie prowadzono akcji zaczepnych ale za to były prowadzone rozpoznania i szkolenia żołnierzy. Po wybuchu powstania pluton "Szymek" i inne jednostki mieli za zadanie zdobycie magazynów wojskowych w Tarnowie. Na terenie Szynwałdu przeprowadzono kilka mniejszych ataków na okupantów, pierwszy w 1940 roku około 20 lipca przeprowadzony przez oddział porucznika "Żołędzia". Był to atak koło Kępadeł – Sośnicy, rozbito wtedy wycofujące się z Łańcuta niemieckie tabory, w odwecie Niemcy spalili dwa gospodarstwa. Innym razem na drodze Szynwałd – Pilzno Niemcy zostali ostrzelani przez patrol partyzancki, w tej akcji zginą dowódca plutonu. Przy ochronce na Litwinówce doszło do walki, w której zostało zabitych kilkunastu Niemców, i zdobyto wtedy broń i amunicję. W lipcu 1944 roku gdy zbliżał się front w przysiółku na Kępadłach zebrały się wszystkie placówki żołnierzy wchodzące w skład kompani "Regina". Kompania dołączyła w Machowej do I batalionu 16 pułku piechoty Armii Krajowej Ziemi Tarnowskiej. W Machowej 6 sierpnia 1944 roku żołnierze przeprowadzili atak na dwór, w którym brali udział żołnierze z Szynwałdu, następnie była prowadzona walka pod Borkami. Mapa wojskowa przedstawiająca pogranicze wsi między innymi Szynwałdu, Skrzyszowa, Trzemesnej i Łękawicy z 1958 roku używana w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego (fot.1).

Mapa wojskowa z 1958 roku używana w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego (fot.1)

Niemcy rozstrzelali w Szynwałdzie 7 września 1944 roku partyzantów Jana Kuska, Stanisława Kopacza i Ludwika Kawę z Trzemesnej. Jan Kusek był okrutnie torturowany, mimo to nie wydał nikogo. Mieszkańcy wsi pod koniec wojny musieli kopać okopy dla Niemców między innymi w Ładnej, Łękawicy, Łękawce i Skrzyszowie, otrzymywali za to bloczki na żywność. W sierpniu 1944 roku front zatrzymał się na Wisłoce, a pobliskie miejscowości były w strefie przyfrontowej. Nad wsią latały radzieckie samoloty zwiadowcze, a po domach kwaterowali żołnierze niemieccy. W styczniu 1945 roku sowieci zrzucili trzy bomby lotnicze, nie poczyniły one większych strat. Gdy się Niemcy wycofywali 16 i 17 stycznia zostały wystrzelone pociski artyleryjskie dwa z nich wybuchły nieopodal kościoła, przechodząc armia radziecka, pozabierała chłopom konie i krowy. 15 grudnia 1945 roku została przeprowadzona ekshumacja Jana Kuska i Stanisława Kopacza a następnego dnia odbył się uroczysty pogrzeb na cmentarzu parafialnym z wyjątkowym kazaniem wygłoszonym przez księdza Piotra Kyrcza. W miejscu rozstrzelania 8 września 1946 roku został odsłonięty pomnik i poświęcona pamiątkowa tablica. Obecny pomnik gdzie spoczywają partyzanci, jest odnowiony i znajduje się przy alejce w starej części cmentarza (fot.2 i 3).

Pomnik Jana Kuska i Stanisława Kopacza Pomnik Jana Kuska i Stanisława Kopacza
Pomnik partyzantów Jana Kuska i Stanisława Kopacza (fot.2, 3)

 

 

W kościele parafialnym jest umieszczona pamiątkowa tablica z 22 nazwiskami upamiętniająca poległych za ojczyznę w latach 1939-1945 (fot.4).

Ś. P. Zginęli za ojczyznę w latach 1939-1945

ks. dr. Tomasz Mącior
Jan Kusek
Stanisław Kopacz
Władysław Galus
Franciszek Galus
Stanisław Szczęch
Antoni Prokop

Józef Prokop
Franciszek Galus
Mazur Ignacy
Zięba Katarzyna
Stanisław Pawłowicz
Józef Czarnik
Wiktoria Micek

Stanisław Micek
Józef Zegar
Ignacy Kępowicz
Tomasz Plebanek
Stanisław Tryba
Tomasz Baumgarden
Kantor Stanisław
Iwan Wawrzyniec

Zginęli za ojczyznę W latach 1939-1945 Pomnik upamiętniający poległych w czasie I i II wojny światowej (fot.5)

W 2006 roku koło "Zespołu Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie im. Armii Krajowej" staną pomnik upamiętniający poległych w czasie I i II wojny światowej (fot.5). Nad tablicą jest napis "POLEGŁYM ZA OJCZYZNĘ" a poniżej na tablicy głównej: "W LATACH 1914-1920" i wypisano 54 nazwiska. Poniżej jest napis "W LATACH 1939-1945" z 23 nazwiskami. Na drugiej płycie jest umieszczony orzeł biały w koronie a nad nim krzyż. Projekt pomnika wykonała Irena Micek mieszkanka Szynwałdu.

Rozwój Szynwałdu od 1885 roku

W tym czasie w Szynwałdzie proboszczem był ksiądz prałat Aleksander Siemieński. Był on wielkim społecznikiem oddanym kapłanem jednym z największych postaci Szynwałdu. W okresie swojego proboszczowania podniósł on poziom moralny i duchowy mieszkańców, jego zasługą było podniesienie poziomu życia rodzin chłopskich. Największym osiągnięciem księdza Siemieńskiego było wybudowanie nowego kościoła, plan budowy nowej świątyni powstał w 1888 roku. Początkowo planowano wybudowanie nowego kościoła na miejscu starego, ale konserwator zabytków nie wyraził zgody na rozebranie zabytkowej świątyni zbudowanej z fundacji Tarnowskich w 1555 roku (fot.1-3). Ksiądz proboszcz zniechęcony wynikłą sytuacją złożył nawet rezygnację z proboszczowania na ręce biskupa Leona Wałęgi, lecz nie została ona przyjęta, a ksiądz biskup udzielił błogosławieństwa na dalsze trudy budowania świątyni.

Wież kościoła Kościół
Stary kościół zbudowany z fundacji Tarnowskich w 1555 roku (fot.1-3)

W 1891 roku została otwarta pierwsza Ochronka Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Szynwałdzie, początkowo były opory ze strony mieszkańców, którzy byli buntowani przez żydów, którzy tracili wpływy z handlu we wsi. Pole pod budowę ofiarował Tomasz Litwin na tak zwanej "Plebankówce" na tym miejscu znajduje się do dziś znacznie rozbudowana Ochronka. Ksiądz proboszcz Aleksander Siemieński sam pokrył koszty budowy domu a skromne zabudowania gospodarcze i drzewo na nie pokryli parafianie. Jako pierwsze w ochronce zamieszkały siostry: Zofia Ślusarz, Florentyna Maria Marek i Ignacja Biega. Początki Siostry miały trudne, aby je zastraszyć doszło do napadu i podpalenia domu, było to prawdopodobnie sprowokowane a może nawet opłacone przez żydów z Szynwałdu, ale siostry pozostały.

Obecna Ochronka Sióstr Służebniczek Starowiejskich

W 1901 roku rozpoczęto budowę nowego domu, został on otwarty i poświęcony w 1903 roku przez biskupa Leona Wałęgę (fot.4, więcej zdjęć w Galerii). Pierwsze siostry w nowym domu to: Florentyna Marek, Józefa Stuligłowa i Kwiryna Cholewa. W tym domu mieściła się ochronka kaplica i szkoła ludowa. W 1892 roku dzięki staraniom proboszcza wybudowano dom parafialny z pomocą Kółka Rolniczego i księcia Sanguszki, wzięto też pożyczkę z Kasy Miejskiej w Tarnowie. Odbywały się w nim uroczystości religijne patriotyczne, przedstawienia amatorskich zespołów kursy, wykłady, mieściła się tam biblioteka i czytelnia oraz sklep kółka rolniczego. Później odprawiano tam msze święte podczas budowy nowego kościoła, dom został rozebrany w 1993 roku. W wybudowanym przez księdza proboszcza Siemieńskiego domu parafialnym w latach 1891-1892 powstała druga placówka Sióstr Służebniczek. Siostry z tej placówki opiekowały się kościołem, a nawet wypiekiem komunikantów, hostii i opłatków. Prowadziły sklep Kółka Rolniczego, pracowały w szkole ludowej i opiekowały się organizacjami katolickimi na przykład Stowarzyszeniem Młodzieży Żeńskiej. W czasie wojny w latach 1940 – 1944 siostry prowadziły tajne nauczanie. W dniu 31 sierpnia 1957 roku nastąpiła likwidacja tej placówki. W 1904 roku ksiądz Siemieński zgodził się na prowadzenie nauki w jednej z sal u Sióstr Służebniczek. Powstała tam klasa eksponowana, w której uczyła siostra Florentyna Marek, a następnie siostra Karolina Dec. W latach 1907-1909 dobudowano dwa skrzydła, gdzie mieściły się szkoła ludowa i Szkoła Gospodyń Wiejskich. W ochronce opiekowano się dziećmi od 3 do 6 lat, a w lecie odbywały się półkolonie. W listopadzie 1895 roku dzięki staraniom księdza proboszcza został otwarty pierwszy w Szynwałdzie Urząd Pocztowy. Trzecia placówka Sióstr Służebniczek powstała w 1905 roku na Świniogórze. Jest to część Szynwałdu (przysiółek) położony od centrum wsi około 5-6 kilometrów. Była to zaniedbana część wsi z trudnym dostępem do centrum wsi i kościoła. Zdecydowaną większość mieszkańców przysiółka stanowili ludzie biedni, przeciętny gospodarz miał 3-4 morgi ziemi. Mieszkali w drewnianych domach krytych słomą, z klepiskiem zamiast podłogi. Jesienią i zimą prowadzące tam drogi polne były nieprzejezdne z powodu błota lub śniegu. Aby ułatwić życie tym mieszkańcom, ksiądz Siemieński postanowił wybudować ochronkę i dom dla Sióstr Służebniczek. Na gruncie ofiarowanym przez Macieja Zegara rozpoczęto budowę w 1903 roku. Budową kierował brat Jan Nepomucen Grala, redemptorysta z Tuchowa przy budowie pomagali również mieszkańcy, w 1905 roku 30 kwietnia ksiądz biskup Leon Wałęga poświecił dom dla sióstr i ochronkę. Proboszcz Siemieński po otwarciu ochronki próbował nadać przysiółkowi nową nazwę - "Święta Góra" lub "Góra św. Teresy". Obydwie te nazwy się nie przyjęły i pozostała stara nazwa Świniogóra. W domu była również kaplica, w której mieszkańcy gromadzili się na nabożeństwa. Siostry prowadziły katechezę dla dzieci, opiekowały się kaplicą, pomagały organizacją katolickim i chorym. Mieszkające tam siostry były okradane, co bardzo utrudniało im działalność, myślano nawet o zamknięciu placówki, ale mimo trudnych warunków siostry pozostały. Po długich staraniach księdza proboszcza otwarto klasę eksponowaną szkoły w Szynwałdzie, do której uczęszczały również dzieci z Zalasowej, Źwiernika i Łęk. Decyzję o zamknięciu placówki podjęto w październiku 1951 roku. Siostry Służebniczki przez dłuższy czas posiadały w Szynwałdzie trzy domy. Tutejsza parafia należała do średnio zamożnych, w 1855 roku gospodarstwo plebańskie posiadało 27.37 hektara ziemi. Ksiądz proboszcz zaangażował się w podniesienie życia moralnego mieszkańców poprzez misje i rekolekcje. Często rekolekcje głosili redemptoryści z Mościsk i Tuchowa. Pierwsze misje odbyły się w czerwca 1893 roku, a w 1900 roku misje prowadził nawet Sługa Boży ojciec Bernard Łubieński. W walkę z pijaństwem proboszcz zaangażował się jeszcze bardziej po zabójstwie Jana Laski w karczmie na "Boryczy" dokonanym w bójce przez pięciu chłopców. Karczmy były źródłem pijaństwa, a niektórzy mieszkańcy przepijali pieniądze, doprowadzając rodziny do nędzy i upadku. Chłopi często pili na kredyt a gdy zadłużenie osiągało 30% wartości gospodarstwa, aby spłacić dług można je było licytować. Przy mniejszych długach zajmowano inwentarz żywy a czasem nieruchomości. W tym okresie żydzi mieli 4 karczmy w Szynwałdzie: na granicy z Zalasową, naprzeciw obecnej Ochronki Sióstr Służebniczek za rzeką, pod kościołem i na tak zwanej "Boryczy" koło drogi do Pilzna. Ksiądz Aleksander Siemieński nawoływał do bojkotu żydowskiego handlu i karczem, wedle zasady "Nic do Żyda, nic przez Żyda".

Ksiądz prałat Aleksander SiemieńskiSłużył temu między innymi sklep Kółka Rolniczego, spółka mleczarska, jajczarska i wiele innych inicjatyw księdza. Te działania przyniosły oczekiwany skutek, a żydzi zostali zmuszeni likwidować swoje gospodarstwa i karczmy, gdy ostatni żyd opuścił wieś ksiądz proboszcz kazał uderzyć w dzwon. Tam gdzie były karczmy są teraz pamiątkowe kapliczki lub krzyże, ten pod kościołem poświęcił nawet biskup Leon Wałęga. Karczmy były obciążone prawem propinacji, za które ksiądz płacił 600 koron rocznie. W 1886 roku proboszcz Siemieński utworzył 20 osobowy chór i orkiestrę, a w 1887 roku z jego inicjatywy powstała pierwsza w Szynwałdzie Ochotnicza Straż Ogniowa. Gospodarstwa chłopskie na początku XX wieku były słabo rozwinięte, wskutek rozdrobnienia gospodarstw, przeciętnie gospodarz posiadał około 7,5 morga ziemi, czyli ponad 4 hektary. Było to skutkiem ciągłych podziałów ziemi na dzieci. Chłopów dzielono wtedy na kmieci, zagrodników, chałupników i komorników, kmiecie byli zobowiązani odrabiać pańszczyznę płacić czynsz i składać daninę w zbożu i drobiu. Do wielu osiągnięć księdza proboszcza ułatwiającym życie i poprawiających kondycję finansową było założenie spółki mleczarskiej a w 1902 roku pierwszej w Szynwałdzie Kasy Stefczyka. Najbardziej aktywnym działaczem ludowym w Szynwałdzie był Józef Jop urodzony 30 września 1879 roku syn Macieja i Marty z Mąciorów. Szkołę podstawową ukończył w Szynwałdzie, w wojsku był tylko 6 miesięcy, gdyż po śmierci ojca musiał zająć się gospodarstwem. Na zjeździe Małopolskiego Towarzystwa Rolniczego w 1906 roku poznał Wincentego Witosa. Był członkiem Okręgowego Towarzystwa Rolniczego, prezesem Kółka Rolniczego w Szynwałdzie. Członkiem Rady Gminnej w Szynwałdzie i w Ryglicach, prezesem Kasy Stefczyka, był w Radzie Parafialnej i prezesem Koła Stronnictwa Ludowego w Szynwałdzie do 1941 roku. W 1937 uczestniczył aktywnie w strajku chłopskim. Podczas II wojny światowej był w konspiracyjnym Stronnictwie Ludowym jako członek politycznej trójki "Rocha" w gminie Ryglice, zmarł 30 maja 1941 roku. W lutym 1916 roku po otrzymaniu wsparcia finansowego została uruchomiona produkcja obuwia wojskowego na terenie Zakładu Sióstr Służebniczek. Proboszcz zapoczątkował działalność warsztatu stolarskiego, szewskiego, koszykarskiego, tkackiego i kołodziejskiego. Z powodu problemów lokalowych i kadry instruktorskiej zostały one później zamknięte. Duży wpływ na rozwój Szynwałdu i okolic miało wybudowanie w latach 1898 – 1909 drogi powiatowej Tarnów – Ryglice. W 1907 roku proboszcz Siemieński rozpoczął budowę "Szkoły Gospodyń Wiejskich" na gruncie ofiarowanym przez Tomasza Litwina na tak zwanej "Plebankówce". Na budowę udało się pozyskać środki Wydziału Krajowego we Lwowie i od księżnej Sanguszkowej a Siostry Służebniczki przeznaczyły na ten cel niektóre posagi sióstr pochodzących z Szynwałdu. Szkoła została otwarta 1 września 1909 roku, była to szkoła zawodowa, która kształciła dziewczęta na dobre gospodynie i uczyła zasad religijno – moralnych. Pierwszą kierowniczką szkoły była siostra Florentyna Marek a od 1912 roku Frydolina Koziej. Wykładowcami byli też Bronisław Dulęba ze Lwowa, generał Józef Haller, i Franciszek Tomanek, dyrektor szkoły handlowej we Lwowie. Od 1912 roku patronat nad szkołą objęło, Towarzystwo Kółek Rolniczych wtedy kształcono tam włościanki i panny pochodzące z drobnego mieszczaństwa na inteligentne gospodynie z uwzględnieniem wyższej kultury rolnej. Uczennice brały udział w praktycznych zajęciach między innymi z: hodowli drobiu, bydła, mleczarstwa, uprawiania ogrodu. W 1911 roku powstał "Dom dla ubogich" nazywany "dziadarnią" w czasie I wojny światowej mieszkały tam sieroty ojców, którzy zginęli na wojnie.

W sierpniu 1909 roku zaakceptowano plan budowy nowego kościoła wykonany przez A. J. Stapfa, mieszkańcy sami rozebrali stary kościół, który był w bardzo złym stanie, choć były plany przeniesienia go na Świniogórę lub do Krakowa. Jesienią 1910 roku na miejscu starego rozpoczęto pierwsze prace przy budowie nowego kościoła. Przy budowie tak dużej świątyni brakowało przede wszystkim środków finansowych, ale również materiały budowlane trzeba było wozić z oddalonego o 12 kilometrów Tarnowa. Część materiałów na budowę kościoła ofiarował książę Sanguszko resztę kosztów i robociznę pokryła parafia. Przed wybuchem I wojny została pokryta dachówką nawa główna, mimo wojny prace trwały nadal, ale z utrudnieniami. W 1917 roku rozpoczęto budowę wieży największej w okolicznych miejscowościach, w 1918 roku uroczyście świątynię poświęcił biskup Leon Wałęga. W styczniu 1922 roku ksiądz Aleksander Siemieński zrezygnował z przewodnictwa w komitecie przez niefortunną wypowiedź na zebraniu jednego z parafian: "My dajemy i dajemy pieniądze, a nie wiemy gdzie się one podziewają". To nieuprawnione oskarżenie tak oddanego kapłana i społecznika zraniło go tak bardzo, że ponoć nie zapomniał tego do końca życia. Ksiądz proboszcz przyjął to jako oskarżenie o złe gospodarowanie pieniędzmi, później aby zadość uczynić za rzekome "krzywdy" ksiądz proboszcz zrezygnował z opłat za posługi kapłańskie składane przez parafian, (więcej o kościele parafialnym ››).


 

Okres od I wojny światowej do 1939 roku. Po wybuchu I wojny światowej 24 sierpnia 1914 roku członkiem Powiatowego Komitetu Narodowego był również ksiądz Aleksander Siemieński. Poczta w Szynwałdzie przed wkroczeniem wojsk Rosyjskich została ewakuowana, wojsko zajęło szkołę, którą zamieniło na stajnię dla koni a w domach kwaterowali żołnierze. Od listopada 1914 do maja 1915 roku tutejsze okolice były okupowane przez wojsko rosyjskie, które niemal w każdej miejscowości miało swoje kwatery. Rosjanie aresztowali księdza Siemieńskiego, przyczyną było informowanie ludzi o prawie wojennym, które mówiło o zabezpieczeniu własności prywatnej obywateli. Zaznajamiał mieszkańców o odezwach wojsk rosyjskich, które mówiły że cywilni mieszkańcy mogą spokojnie wracać do swoich domów i zajęć. Po ofensywie w maju 1915 roku wojska rosyjskie wycofały się daleko na wschód i powróciły wojska Austriackie, powołując do wojska kolejne roczniki rezerwistów. Na potrzeby wojska monarchii austriackiej wywożono między innymi różne surowce, zbierano metale kolorowe, wełnę. Dużo mężczyzn zostało zmobilizowanych do wojska i walczyli za monarchię austro – węgierską między innymi na froncie Włoskim i Serbskim. Stosunkowo nieduża grupa żołnierzy walczyła w Legionach Polskich, duża część nigdy nie wróciła do swoich rodzin. Na terenie Szynwałdu nie było bezpośrednich działań frontowych co nie spowodowało żadnych strat, a więc można było między innymi prowadzić prace przy budowie nowego kościoła. Po wycofaniu się Rosjan szkoła została wyremontowana i 1 października 1915 roku ponownie uczyły się w niej dzieci. Na skutek zagrożenia ze strony Bolszewickiej Rosji 17 czerwca 1920 roku ogłoszono w całym kraju mobilizację byłych podoficerów i szeregowców, żołnierze z Szynwałdu musieli się zgłosić 3 lipca 1920 roku w Komisji nr. II w Tarnowie. W Szynwałdzie za ojczyznę w latach 1914 -1918 i w 1920 roku oddało życie 52 mieszkańców. Na ich cześć w 1929 roku odsłonięto pamiątkową tablicę z nazwiskami poległych (fot.1).

Polegli za ojczyznę w latach 1914-1918 i w 1920 roku
1. Aksamit Jan
2. Barnaś Franciszek
3. Brudny Marcin
4. Czarnik Kazimierz
5. Dziurawiec Antoni
6. Dziurawiec Franciszek
7. Galus Jan
8. Galus Jan
9. Gawryś Tomasz
10. Iwan Jan
11. Iwan Antoni
12. Jop Tomasz
13. Jop Jan
14. Kantor Stanisław
15. Kantor Jan
16. Kantor Józef
17. Kantor Stanisław
18. Kantor Sylwester
19. Kantor Wojciech
20. Kapustka Stanisław
21. Karkowski Stanisław
22. Kusek Tomasz
23. Laska Tomasz
24. Litwin Tomasz
25. Mazur Józef
26. Mazur Stanisław
27. Madeja Wojciech
28. Maciejowski Józef
29. Mącior Ludwik
30. Micek Stanisław
31. Micek Tomasz
32. Niedźwiecki Stanisław
33. Plebanek Adam
34. Plebanek Filip
35. Plebanek Michał
36. Plebanek Szczepan
37. Prokop Jan
38. Smoleń Jan
39. Szczęch Ignacy
40. Stańczyk Kacper
41. Stańczyk Jan
42. Stańczyk Jan
43. Szadko Stanisław
44. Śrutek Józef
45. Stoniarski Maciej
46. Tokarz Jan
47. Tryba Jan
48. Zegar Jan
49. Zegar Jakub
50. Zegar Wojciech
51. Żywiec Józef
52. Żywiec Tomasz

Głównymi działaczami Stronnictwa Ludowego we wsi byli Józef Micek i Jan Antosz, wskutek zamachu majowego w 1926 roku znacząca część przeszła do Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem (BBWR) Aktywnymi działaczami w komitecie parafialnym BBWR był ksiądz prałat Aleksander Siemieński, Paweł Kusek, pan Smoleń i Walasek. W Szynwałdzie przewodniczącym Stronnictwa był Józef Jop, w okresie między wojennym był on we władzach powiatowych. W 1934 roku stronnictwo miało około 30 członków, nie było ono zbyt aktywne mimo częstych wizyt przywódcy ruchu ludowego Wincentego Witosa. W wyborach samorządowych w 1934 roku ludowcy zdobyli wszystkie 4 mandaty. W wyborach do Sejmu w Szynwałdzie wzięło tylko 10% uprawnionych do głosowania. Ludowcy z Szynwałdu uczestniczyli aktywnie w strajku rolnym w 1937 roku, tym którzy nie chcieli uczestniczyć w strajku, zostały wybite szyby w domach. Uroczystego poświęcenia sztandaru Stronnictwa Ludowego dokonał ksiądz Piotr Kyrcz 23 maja 1937 roku. Po uroczystej mszy świętej odbyła się manifestacja, w której uczestniczyło około 5 tysięcy osób. Po roku 1930 trwały prace wewnątrz kościoła, na wieży zamontowano zegar i cztery dzwony (fot.2), największy o wadze 650 kilogramów, dwa mniejsze o wadze 450 i 350 kilogramów i najmniejszy zabytkowy ze starego kościoła z 1563 roku. Ten najmniejszy później padł ofiarą niemieckiej rekwizycji w czasie okupacji, był on ufundowany przez parafian z Szynwałdu mieszkających w USA zrzeszonych w klubie Białego Orła. Duży dzwon miał ufundować książę Sanguszko i kazał napisać imię "Roman" a średni dzwonu przyrzekł ufundować dzierżawca folwarku pan Józef Ogórek. Obaj fundatorzy nie dotrzymali słowa i nie zapłacili za dzwony. Wikariusz ksiądz Kyrcz pisał tak w kronice parafialnej: "Tak to panowie ziemianie umieli nabrać parafian i cudzym kosztem zdobywać tytuły fundatorów". Kościół jest wybudowany w stylu neogotyckim, murowany z cegły i kamienia użytego do detali architektonicznych, trójnawowy.

Kościół parafialny w Szynwałdzie Wieża kościoła parafialnego

Uroczystej konsekracji kościoła dokonał 4 września 1936 roku ordynariusz tarnowski ksiądz biskup Franciszek Lisowski, w czasie wizytacji pasterskiej (fot. 1, 2 więcej zdjęć w Galerii). Starszy już ksiądz prałat Siemieński przygnieciony wiekiem i chorobą nie mógł brać, czynnego udziału w tych uroczystościach cieszył się jednak ogromnie. Że najważniejsze i najtrudniejsze dzieło jego życia rozpoczęte 26 lat temu zostało wykonane i uroczystym aktem konsekracji ukończone. Budowa nowego kościoła jest uważana za największe dzieło księdza proboszcza Siemieńskiego. Podczas wyborów w 1938 roku w Szynwałdzie panowały nastroje antyrządowe, chłopi mówili, że jak ludowcy nie idą głosować, to my również nie pójdziemy. Nie pomogły nawet namowy Józefa Niewiarowskiego dzierżawcy majątku i członka obwodowej komisji wyborczej.

Podczas wyborów niedaleko lokalu wyborczego były namalowane anty rządowe napisy: "Kto chce dalej głodować, niech idzie na sanację głosować" i "Precz z faszyzmem i komunizmem, niech żyje Polska Demokratyczna". Aby ułatwić naukę dzieciom ze Świniogóry utworzono tam drugą szkołę eksponowaną, pierwsza była u Sióstr Służebniczek. W roku 1926 Szkołę główną połączono ze szkołą w Ochronce Sióstr Służebniczek, tworząc szkołę powszechną a szkoła na Świniogórze stała się szkołą numer 2. W roku szkolnym 1930/1931 było 241 uczniów, a w szkole nr 2 na Świniogórze 108 uczniów. W 1934 roku z powodu braku miejsca w szkole dzieci uczyły się również w tak zwanej "dziadarni", był to dom dla ubogich. Szynwałd w tym okresie był wsią rozwojową, to właśnie za proboszczowania księdza Aleksandra Siemieńskiego miejscowość najlepiej rozwijała się gospodarczo i moralnie.

Początki wsi Szynwałd

Początki Szynwałdu największej wsi z pięciu sołectw gminy Skrzyszów – sięgają czasów średniowiecza. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1344 roku, kiedy król Kazimierz Wielki specjalnym dokumentem potwierdził dobra, które nadał swemu doradcy, kasztelanowi krakowskiemu Spicymirowi, wśród których był także Szynwałd. Świadczą o tym znajdowane tutaj siekierki i toporki krzemienne, większość terenu wsi zajmowały lasy, potwierdza to dokument z 1327 roku. W XIV wieku na ziemi tarnowskiej prowadzona była akcja osiedleńcza prowadzona przez Spycimira. Z 1530 roku pochodzi wzmianka o niewielkiej osadzie Baryczka została ona później przyłączona do Szynwałdu. Dzisiaj nazywana Barycz, przez którą przebiega droga do Pilzna. Wieś została zasiedlona ludnością niemiecką, co tłumaczy niemieckie pochodzenie nazwy wsi. "Szynwałd" to spolszczona nazwa niemiecka "Schönwald", czyli piękny las. W ciągu wieków zmieniała się nazwa miejscowości na: Sonvald sive Mnych, Sinvald, Szunvald, Synwald, Schönvald, Szynwald, Szenwald. (Istnieje również druga hipoteza nazwy od "siny wał" - rzekomo od mgieł unoszących się nad wsią, w porze wiosennej i jesiennej argumentuje się to faktem, że najwyższe wzniesienie na pograniczu Szynwałdu, Zalasowej, Źwiernika i Łęk nazywano Sinogórą obecnie Świniogura). Piękne niegdyś lasy uległy dużej dewastacji i zniszczeniu, przede wszystkim w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku. Pierwszy raz nazwa Szynwałd występuje w 1542 roku i od tego czasu przyjęła się na stałe, wieś leży 10 km na południowy wschód od Tarnowa. Wraz z powstaniem miejscowości powstaje również parafia, o czym świadczy dokument z 1350 roku. W ciągu wieków właścicielami Szynwałdu byli między innymi rody Tarnowskich, Ostrogskich, Zamoyskich, Koniecpolskich, Walewskich i Lubomirskich ostatnim właścicielem był ród Sanguszków. Oni to właśnie do 1945 roku posiadali w Szynwałdzie folwark o powierzchni 211 hektarów. Położenie wsi jest pagórkowate, zabudowania przy drodze głównej na południu graniczy z Zalasową, na północy ze Skrzyszowem. A na zachodzie z Trzemesną i Łękawicą, na wschodzie z Łękami Górnymi. Na granicy wschodniej i zachodniej rozpościerają się wzgórza, pomiędzy którymi spływa potok "wątok". Najwyżej położony jest przysiółek Świniogóra - 386m n.p.m. Obecnie miejscowość należy do województwa małopolskiego powiat tarnowski gmina Skrzyszów, powierzchnia wsi to 2317 hektary (23,17 km²). Nazwy niektórych części Szynwałdu tzw. przysiółków to: Świniogóra, Barycz, Kamienna Góra, Stawiska, Kąty od Pogórskiej Woli, Kresy, Korzeń, Dolcza, Japonia, Podkościele, Księże Pola, Litwinówka, Mazurówki, Mickówki, Zagumnie. Obecnie dużym atutem miejscowości i gminy jest środowisko naturalne, 15 procent ogólnej powierzchni gminy to lasy oraz atrakcyjne doliny potoków i cieków wodnych. Mamy również w gminie tereny objęte szczególną ochroną a niektóre gatunki roślin są ściśle chronione, jest też pięć pomników przyrody.

W roku 1514 Majątki Szynwałd, Łękawicę, Skrzyszów, i Baryczkę odziedziczył po Janie Amorze młodszym jego syn Jan Amor. Syn Barbary, córki Jana z Rożnowa i wnuczki Zawiszy Czarnego. Był on hetmanem i kasztelanem krakowskim, a 1547 roku otrzymał od cesarza Karola V dziedziczny tytuł hrabiego. Odtąd Szynwałd były własnością Hrabstwa Tarnowskich. Po śmierci hetmana Jana Tarnowskiego w 1561 roku, te trzy wsie odziedziczył jego syn Jan Krzysztof, kasztelan wojnicki, starosta sandomierski i stryjski. Zmarł on w 1567 roku, a po śmierci Jana Krzysztofa dominium tarnowskie odziedziczyła córka hetmana Jana Tarnowskiego Zofia, żona Konstantego Wasyla Ostrogskiego, wojewody kijowskiego. W roku 1570 Zofia zapisała mężowi dobra tarnowskie razem z Łękawicą, Pogórzem, Pogórską Wolą, Skrzyszowem i Szynwałdem. W roku 1651 Jan Zamojski odsprzedał swoją część dóbr tarnowskich, w tym Szynwałd, biskupowi krakowskiemu Piotrowi Gembickiemu. Po śmierci Teofili Ludwiki w roku 1709 dominium tarnowskie przypadło synowi Aleksandrowi Dominikowi Lubomirskiemu, zmarł on w 1723 roku, nie mając dzieci, wtedy majątek odziedziczyła siostra Maria Anna Sanguszko. W roku 1741 zmarła Maria Anna Sanguszko, pozostawiając synowi Januszowi Aleksandrowi Hrabstwa Tarnowskie z dożywotnim prawem użytkowania przez Pawła Karola Sanguszkę. Paweł Karol Sanguszko zmarł w roku 1752, zapisując trzeciej swojej żonie Barbarze z Duninów na Skrzynnie, dożywocie na wszystkich swoich dobrach. W roku 1751 Janusz Aleksander scedował swoje prawa do Hrabstwa Tarnowskiego na rzecz braci. W 1772 roku 31 lipca wkroczyły do Tarnowa wojska austriackie, a 11 września ogłoszono uniwersał rozbiorowy cesarzowej Marii Teresy, który stwierdzał, iż mieszkańcy dóbr tarnowskich stali się poddanymi Austrii. Po złożeniu zaś przysięgi wiernopoddańczej 29 grudnia 1773 roku Hrabstwo Tarnowskie weszło w skład "Królestwa Galicji i Lodomerii". W roku 1774 Barbara Sanguszko zrzekła się dożywocia na dobrach tarnowskich, w związku z czym jej synowie, Józef, marszałek wielki litewski, Hieronim, wojewoda wołyński i Janusz Mokronowski Nestorowski wraz z pasierbem Januszem Aleksandrem, dokonali w Lubartowie 4 lipca 1774 roku podziału dziedzictwa po ojcu między sobą. Hieronim Sanguszko otrzymał schedę tarnowską razem z Hrabstwem, w skład którego weszły między innymi: Łękawica, Pogórze, Pogórska Wola, Skrzyszów i Szynwałd. Miejscowi chłopi uprawiali pszenicę, żyto, owies, mieli również ogrody sady i lasy. Pomiędzy 1581 – 1796 rokiem gospodarstwa kmiecie obejmowały około 45 do 80% wszystkich gospodarstw chłopskich. Od XV do XIX wieku była dobrze rozwinięta gospodarka rybna. W połowie XIV wieku liczba ludności w Szynwałdzie wynosiła 450 osób a w XVIII wieku spadła w wyniku wojen i epidemii. W roku 1783 liczba ludności wynosiła 1100 osób. W roku 1787 Szynwałd zamieszkiwało około 1198 osób. Była również gorzelnia, winiarnia, folusz i blech, powiększała się liczba karczem, które stanowiły, nieodłączny element wsi stanowiąc ważne centra handlowo – usługowe. Taki przyrost ludności doprowadził do rozwarstwienia wśród społeczeństwa, żydzi zaczęli przyjeżdżać do wsi, opanowując rynek produkcji i handlu piwem oraz wódką. Niekiedy dochodziło do konfliktów między ludnością katolicką a żydami. Mieszkańcy wsi to w 99% chłopi, kmiecie, zagrodnicy, chałupnicy i komornicy pozostali to duchowieństwo i administracja dworska. Podatek państwowy tak zwane pogłówne (od głów) płacili wszyscy obywatele, wynosił on 2 zł od głowy. Pobierano go w latach 1666,1674,1675, 1676, 1736, 1743 i 1753. Natomiast włościanie musieli płacić na rzecz kościoła w naturze i w pieniądzach, dziesięcinę i meszne oraz różnego rodzaju opłaty za chrzciny, śluby, pogrzebowe, tacowe, kolęda i tym podobne sięgające swoją genezą głębokiego średniowiecza. Meszne, czyli opłata na rzecz kościoła, początkowo była to opłata za każdą odprawioną mszę świętą a później stałą opłatą na kościół parafialny. Wysokość mesznego zależała od wielkości posiadanego przez nich nadziału, takie meszne płacono w Szynwałdzie w XVII wieku. W roku 1675 chłopi dawali z prętu po macy żyta i po macy owsa a w 1777 i 1783 roku dawali po 7 korcy i 1 ćwierci żyta i owsa. Bogacenie się kościoła kosztem poddanych było nie mile widziane u właścicieli majątków ziemskich, a niekiedy dochodziło między nimi nawet do konfliktów.

Obyczaje i życie codzienne na wsi. Przy domach przeważnie były zabudowania gospodarcze pokryte szczechom (fot.1) lub gontem, zależnie od zamożności gospodarza. Na przykład w XVIII bogaty kmieć miał dwie izby, komorę sień i piwniczkę. Chłopskie gospodarstwa były skromniejsze, koło domów uprawiano sady i ogrody. Biedni chłopi na przednówku nawet musieli głodować, aby przeżyć, pożyczali pieniądze u bogatszych sąsiadów. Ta sytuacja poprawiła się pod koniec XVIII, wieku kiedy to upowszechniła się uprawa ziemniaków. Posiłki były spożywane z całą rodziną a przed i po posiłku żegnano się, święta obchodzono uroczyście ze zwyczajami i obrzędami wiejskimi. W adwent i wielki post nie spożywano mięsa, i nie pito wódki. W wigilię po wzejściu pierwszej gwiazdki spożywano wieczerzę z plonów kończącego się roku. Po wieczerzy śpiewano kolędy i udawano się na pasterkę Bożego Narodzenia, obchodzono je w gronie rodzinnym nie, odwiedzano wtedy sąsiadów. W święto świętego Szczepana święcono owies, a potem gospodarze obsypywali nim drzewa owocowe, żeby lepiej owocowały w przyszłym roku. Nie brakowało też kolędników, którzy chodzili z gwiazdą przebrani za turonia, dziada z różańcem, żyda, heroda i śmierć, odwiedzając bogatsze dziewczęta. W nocy w nowy rok chodzili tak zwani "cygani" posmarowani sadzami. Odwiedzali szczególnie domy tam, gdzie były panny i młode dziewczęta, smarowali oni sadzami okna i drzwi, aby miały one co robić w nowy rok. Również pierwszego stycznia domy odwiedzały tak zwane "droby", starsi chłopi i "szczodroki" młodzi chłopcy. Obwiązani słomianymi powrósłami w szpiczastych czapkach przystrojonych bibułą chodzili po domach i składali noworoczne życzenia.

Na szczęście na zdrowie
Na ten Nowy Roczek,
żeby się wam urodziła
kapusta i groszek,
A ziemniaki jak pniaki,
a bób jak kozaki...

W Niedzielę Palmową tradycyjnie święcono palmy, a następnie wbijano w pole gałązki palmowe i święcono pola. Święta Wielkanocne wtedy rozpoczynały się już po południu w Wielki Czwartek. Modlono się wtedy i śpiewano różne pieśni religijne aż do rezurekcji w Wielką Niedzielę. Na początku XIX wieku zaczęła się tradycja warty młodych chłopców przy grobie Pana Jezusa a w Wielką Sobotę, zbierali oni do czapek drobne święconki. W poniedziałek po Wielkanocy był zwyczaj polewania się wodą szczególnie przez młodych chłopców i dziewczęta. W czasie Zielonych Świąt przystrajano domy zielonymi gałązkami, w zwyczaju na drugi dzień świąt było palenie "sobutki", były to kawałki drewna drzew żywicznych. Palenie tych drzew miało symbolizować zstąpienie ducha świętego na apostołów w postaci ognistych języków. Piętnastego sierpnia, święcono zioła, wykorzystując je później w leczeniu domowników i zwierząt. W oktawę Wielkanocy gospodarze święcili pola, wtykając krzyżyki wykonane z poświęconych palm, modląc się przy tym o dobre urodzaje. Na uroczystości rodzinne takie jak śluby chrzty zapraszano licznych gości, którzy obdarowywali ich prezentami. Przed ślubem w czasie tak zwanych "zrękowin" rodziny nowożeńców ustalały, jak duży posag ma wnieść każda ze stron na rzecz przyszłych małżonków. W Szynwałdzie w drugiej połowie XVIII wieku ojciec dla córki na wiano dawał ćwierć łanu. Zaproszeni goście przed weselem zwykle przynosili sery, jajka, aby w ten sposób wspomóc nowożeńców w przygotowaniu wesela.

Przed ślubem drużba przyjeżdżał po pana młodego i śpiewał:

„Pożegnaj Stasieńku domeczek rodzinny.
Powitaj, powitaj domeczek dziewczyny.
Przypatrz się mamusiu, jak mu teraz ładnie.
Ale jego serce innej mamy pragnie.

Pobłogosław matko prawą ręką syna.
Bo już mu wybiła, wybiła godzina.
Wybiła godzina, wybiły litery,
już mu się skończyły wieczorne spacery".

Przed ślubem drużba przyjeżdżał do panny młodej i śpiewał:

Oj nasza teściowo, otwarte są wrota,
prowadzimy chłopca ze samego złota.
Ze samego złota, srebrem oblewany.
Weźcie go se weźcie, bo chłopak kochany.

Przywieźliśmy ci tu, oj pana młodego,
Nie wejdzie do domu. aż wyjdziesz po niego.
Nie wejdzie do domu. nie wejdzie do sieni.
Aż mu się teściowa niziutko ukłoni...

Następnie nowożeńcy jechali do kościoła a w czasie drogi grano i śpiewano między innymi takie piosenki:

Biała sukienka, biały pan,
wychodź dziewczyno, bo już czas.
Wychodź dziewczyno do ślubu.
Bo już konisie przy cugu.

Po przyjeździe z kościoła ucztowano i bawiono się przy skocznej i wesołej muzyce aż do rana. W pogrzebach uczestniczyła cała rodzina sąsiedzi i przedstawiciele samorządu. Po uroczystościach kościelnych udawano się do domu zmarłego lub do karczmy na tak zwaną stypę. Tam z rodziną zmarłego spożywano posiłek i przy wódce śpiewano nawet żartobliwe piosenki. W tym czasie nie była to tylko strata kogoś bliskiego, ale i duży wydatek jak na chłopską rodzinę. "Do poważnych przestępstw zaliczano również wszelakie kradzieże. Potwierdza to proces w Szynwałdzie z roku 1756 przed sądem, żyd Izrael Maskowicz, oskarżał parobka Zycha o kradzież 7 kóp jęczmienia. Kiedy oskarżony nie przyznawał się do winy i nie chciał wydać wspólnika, sąd nakazał bicie go rózgami, aż do chwili ujawnienia przez niego prawdy. Przy odbieraniu siódmego dziesiątka plag, podejrzany przyznał się wreszcie do winy. Wówczas sąd nakazał mu wynagrodzenie szkody Żydowi w wysokości 7 zł. Za zgorszenie i wciągnięcie do kradzieży młodego chłopca, syna swego gospodarza, musiał za to leżeć krzyżem w kościele przez jedną mszę świętą. Za przemilczanie wspomnianego przestępstwa ukarano też gospodarza, komornika i komornicę, grzywnami dla skarbu i prawa oraz karą pieniężną przeznaczoną dla ubogich szynwałdzkich. (cyt. z "Dzieje Gminy Skrzyszów"). Tak zwane sądy rugowe rozstrzygały sprawy wniesione przez mieszkańców wsi. Kobiety w sądzie musiały zeznawać w obecności mężów lub ojców. Sąd najpierw wysłuchiwał skarżącego a później udzielano głosu oskarżonemu i przesłuchiwano światków, gdy zachodziła taka potrzeba powoływano biegłych. Z przysięgi korzystano raczej rzadko gdyż z powodu przekonań religijnych skutecznie odstraszały chłopów od krzywoprzysięstwa. Wierzono w przesądy że ten kto złożył fałszywą przysięgę umrze na pewno w przeciągu roku i sześciu niedziel od krzywoprzysięstwa. Aby ustrzec się śmierci ten kto składał fałszywą przysięgę trzymał pod prawą pazuchą placek i kawałek sera. Wracając z sądu musiał wyrzucić ten placek i chleb pierwszemu napotkanemu psu, miał on natychmiast zdechnąć i jednocześnie chroniąc od śmierci tego kto złożył fałszywą przysięgę.


Bractwo Szkaplerzne. W Szynwałdzie działało Bractwo Szkaplerzne, które zajmowało się chorymi, a nawet brało ich na własne utrzymanie. Bractwo mając w posiadaniu, własnych środków zajmowało się nawet pochówkiem osób biednych i samotnych, którzy nie mieli rodzin i pieniędzy na pogrzeb. Po śmierci tych osób bractwo ofiarowało też za nich modlitwy, co wyróżniało je od innych bractw. To bractwo zapewne miało duży wpływ na kult i nabożeństwo do Matki Bożej. Bractwo otrzymało prebendę od ks. A. Sławka, kanonika tarnowskiego i proboszcza w Szynwałdzie. Było to 980 florenów polskich czynszu od kwoty 14 000 florenów polskich. Bractwu zostało ofiarowane od wójta i gromady szynwałdzkiej 20 krów, były to tak zwane "krowy żelazne". Oddawano je gospodarzom, a oni w zamian dla proboszcza musieli odpracować po jednym dniu pieszym pańszczyzny, oddać po jednym kapłonie, 1 złoty i 8 groszy rocznie od każdej krowy. W 1760 roku biskup krakowski Ignacy Kajetan, zatwierdził dla prebendy legat na sumę 26 000 florenów polskich. Po roku 1780 rząd austriacki zniósł prebendę, a dochody z niej przeznaczono na Fundusz Religijny.

Ksiądz biskup Józef Grzegorz Wojtarowicz syn Wawrzyńca i Salomei Urodził się 10 marca 1791 roku w rodzinie włościańskiej w Szynwałdzie. Ochrzcił go stryj ksiądz Franciszek Wojtarowicz. Jego rodzice byli chłopską, niezbyt bogatą rodziną. Rodzicami chrzestnymi byli proboszcz ksiądz Antoni Litwiński i jego siostra Regina Litwińska. O znaczeniu rodziców może świadczyć fakt zaproszenia drugiej pary chrzestnych, Wawrzyńca Litwińskiego i Agaty Krakowskiej. W latach 1805-1808 uczył się w miejscowej szkole ludowej, a później w tarnowskim gimnazjum, następnie studiował teologię we Lwowie i Wiedniu. Święcenia kapłańskie otrzymał w Wiedniu z rąk biskupa pomocniczego M. Steidla 27 lipca 1817 roku. Pracował jako wikary w Jarosławiu. W 1819 roku został profesorem teologii moralnej w seminarium w Przemyślu. W 1835 roku został prałatem scholastykiem, a w 1836 roku jej prepozytem.

wojtaroW latach 1836-1839 był oficjałem sądu i wikariuszem generalnym biskupa M. Korczyńskiego, a po jego śmierci w 1839 roku wybrany został administratorem diecezji przemyskiej. Po przeniesieniu biskupa F. Zachariasiewicza ksiądz Józef Wojtarowicz został biskupem tarnowskim w 1840 roku (fot.1). Podczas ingresu biskup Wojtarowicz ogłosił list pasterski do duchowieństwa i wiernych wskazując swoje priorytety jako biskupa. Było to między innymi wychowanie młodzieży, zakładanie szkół parafialnych, podniesienie życia wewnętrznego księży i wiernych, walka z pijaństwem. Będąc biskupem, chętnie przyjeżdżał do rodzinnych stron. Rodzimą parafię ksiądz biskup Wojtarowicz wizytował 1842 roku. W latach 1841-1845 utworzył 7 nowych dekanatów, w 1844 roku założył Towarzystwa Wstrzemięźliwości do walki z pijaństwem. W trudnych czasach rzezi galicyjskiej, Wiosny Ludów w 1848 roku, 20 lutego 1846 roku wydał odezwę, do ludności wiejskiej zachęcając do spokoju i pracy. Jako patriota w maju 1849 roku podpisał memoriał do cesarza Franciszka Józefa o przywrócenie kościołowi katolickiemu pełnej wolności. Przez co naraził się władzom austriackim i został wezwany w 1850 roku przez ministerium do Wiednia. Nakazano wtedy biskupowi, aby dobrowolnie zrezygnował z biskupstwa, biskup oświadczył, że ustąpi tylko wtedy gdy zażąda tego Stolica Apostolska. Biskup wiele razy naraził się władzom austriackim, w pierwszej połowie 1850 roku wezwano go do Wiednia, nakazując, aby dobrowolnie złożył swą godność. Papież Pius IX 15 lipca przyjął tę rezygnację. Biskupowi wyznaczono pięć tysięcy florenów emerytury, ale musiał zamieszkać poza diecezją tarnowską. Biskup rezydował między innymi w opactwie cystersów w Mogile na plebanii w parafii św. Mikołaja i św. Floriana. Społeczeństwo polskie odsuniętego biskupa patriotę darzyło wielkim szacunkiem a w szczególności krakowianie. Zmarł na plebanii u św. Floriana 31 maja 1875 roku w opinii świętości. Do śmierci biskupowi towarzyszył jego kapelan z Tarnowa, ksiądz J. Tryba (krewny biskupa). Krakowski "Czas" tak wspominał biskupa "W zaciszu tym - zachował świeżość umysłu i wielką gorliwość w sprawach Kościoła i wiary. Śledził on też bacznie wypadki w Kościele i narodzie, czerpiąc ufność w głębokiej wierze i gorącą miłość. Była to piękna postać Pasterza, który dobrowolnie zamienił godność na zakonny niemal żywot". Pogrzeb odbył się 3 czerwca 1875 roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Udział w nim wzięli liczni biskupi, w tym tarnowski Józef Alojzy Pukalski, profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, i tłumy mieszkańców Krakowa. Z okazji setnej rocznicy śmierci, biskup Jerzy Ablewicz ordynariusz tarnowski, zadecydował o przeniesieniu doczesnych szczątków biskupa Józefa Wojtarowicza do podziemi katedry tarnowskiej. Ekshumacja zwłok nastąpiła 12 grudnia 1975 roku, przywieziono je do Kościoła św. Floriana. Następnego dnia przewieziono szczątki do katedry tarnowskiej. Po uroczystym nabożeństwie złożono je w podziemiach katedry, w krypcie pod nawą Najświętszego Serca Jezusowego.

Za proboszczowania księdza Tomasza Stańskiego w latach 1832 – 1868 zostały wyremontowane zabudowania plebańskie. Kościół został wyremontowany i odnowiono naczynia liturgiczne, zakupiono chorągwie obrazy i inne rzeczy potrzebne do sprawowania mszy świętych. Postawiono ołtarz świętego Józefa z obrazem ofiarowanym przez rodaka biskupa Józefa Wojtarowicza, były też problemy ze ściąganiem tak zwanego "mesznego" czyli opłat na rzecz kościoła, za odprawiane msze święte i przyjmowane sakramenty. W 1833 roku ksiądz proboszcz otworzył szkołę dla chłopców, zajęcia były prowadzone przez dwie godziny na plebani w każdą niedzielę. Szkoła ludowa powstała w 1838 roku, w 1847 uczęszczało 328 uczniów, a w roku 1855 liczba dzieci spadła do 120. W 1854 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, od lutego 1856 roku uczył Józef Bukowski, który był równocześnie organistą. Za nie posyłanie dzieci do szkoły, która była obowiązkowa, były nakładane na rodziców kary. To tylko niektóre prace, które zostały wykonane przez księdza proboszcza. Ksiądz Stański był dobrym gospodarzem, był również wicedziekanem dekanatu pilźnieńskiego. W tym czasie parafia była dwa razy wizytowana, w 1842 roku przez rodaka biskupa Józefa Wojtarowicza i w 1859 roku przez biskupa J. A. Pukalskiego. W 1844 roku nawiedziła Szynwałd choroba dyzenterii, a 1847 roku dużo mieszkańców zmarło z głodu oraz epidemii tyfusu i cholery. Świadczą o tym zapiski w kronice parafialnej: W tym roku straszliwy i niepamiętny głód, a to z przyczyny, że się ziemniaki nie urodziły. Plew, pyrzu, otrąb i innych nie do uwierzenia rzeczy chleb ubóstwo piekło i braki gotowało i z takiego wiktu wiele ich, bardzo wiele wymarło, a lubo dawano jałmużny, te atoli nie wystarczyły i liczbie głodujących i wielkości głodu". W tym roku zmarło w Szynwałdzie 283 osoby, a w następnym 126 osób natomiast na czerwonkę w 1851 roku zmarło 85 osób. Na cholerę w 1873 roku zmarło 25 osób zarażonych przez żebraka, który przyszedł do Szynwałdu. Księżna Izabela Sanguszkowa szybko sfinansowała zakup leków, dzięki czemu chorobę udało się powstrzymać. Do poważnej klęski żywiołowej doszło w 1872 roku, dokładnie jest to opisane w kronice parafialnej: "W tym roku z 5 na 6 lutego ukazała się nadzwyczajna zorza północna, trwając od godziny 10 do 4 rano. Lud z tego wnioskował, że będzie wielkie nieszczęście. I rzeczywiście, nieszczęśliwy był to rok dla gospodarzy. Wczesna wiosna i upały w marcu i maju budziły obawę. Potem nieustanne ulewy w czerwcu, w lipcu i sierpniu podmyły niżej położone grunty i powstały bagna, były wylewy, siana i ziemniaki pogniły". Rok 1875 przyniósł następną klęskę opisaną również w kronice parafialnej: "Śniegi bardzo długo, bo do połowy kwietnia bez przerwy leżące, popsuły i wyleżały zimowe zasiewy, suchy i gorący czerwiec, bo upały do 30 Reumira dochodzące wstrzymały wzrost zasiewów wiosennych, przy tym słoty w lipcu i sierpniu pozbawiły nas nadziei dobrych zbiorów, bo dużo plonów w polu zgniło. Do tego wczesne w październiku mrozy zniszczyły ziemniaki i kapustę. Rząd zmuszony był dawać ludziom zapomogi w pieniądzach, które jednak nędzy nie zmniejszyły". 

 Za sprawą księdza Ignacego Górskiego w 1876 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, a rok później została poświęcona przez księdza proboszcza i rozpoczęła się nauka. W 1885 roku było 83 uczniów, a kierownikiem szkoły był Władysław Lewicki. Rok 1882 był szczególny, doszło do niespotykanego dotąd wylania rzeki, w kronice parafialnej czytamy: "Rok ten obfity był w różne zjawiska meteorologiczne. W maju było zaćmienie słońca trwające od 4 do 10 przed południem. Ukazała się we wrześniu zorza polarna, w listopadzie i grudniu pokazywała się od strony południowej wspaniała kometa. W Szynwałdzie dnia 20 sierpnia po południu była tak wielka ulewa, że woda wszystkie łąki i zagrody zalała i zamuliła. Domy, kopy siana, bydło unosiła. Najstarsi tutejsi ludzie takiego wezbrania wód nie pamiętają". Do XIX wieku uprawiano przede wszystkim zboża, gdy zaczęto sadzić ziemniaki, zmienił się też sposób uprawiania ziemi, zrezygnowano z tak zwanej trójpolówki na rzecz wielopolówki. Uprawiano wtedy dużo warzyw, marchew, pietruszkę, rzepę, jak również fasolę bub i kapustę, którą kiszono w beczkach, nad chlebem robiono znak krzyża przed jego spożyciem.


Pierwszy rozbiór Polski

W 1772 roku na przełomie lipca i sierpnia żołnierze austriaccy na czele z generałem d'Altony wkroczyli do obwodu tarnowskiego. Zaborcy Austriaccy nałożyli na dwory i chłopów daninę, musieli oni oddawać część żywności na wyżywienie wojska. W 1773 roku 29 grudnia wszyscy mieszkańcy Galicji musieli złożyć akt homagialny, była to przysięga wierności cesarzowej Marii Teresie, wcześniej w kościołach został odczytany odpowiedni komunikat. Właściciel folwarku czytał słowa przysięgi a pozostali mieszkańcy z podniesioną prawą ręką, powtarzali za nim te słowa, dokument potwierdzający złożenie przysięgi został wysłany do Wiednia. W czasie zaboru był przymusowy pobór młodych mężczyzn do wojska austriackiego, tak zwany asenterunek. Pobór odbywał się w ciągu jednego dnia. Przedstawiciel dominium, wójt i przysiężni z żołnierzami chodzili po wiosce od domu do domu wraz z żołnierzami austriackimi. Wybierano młodych mężczyzn nadających się do wojska i zakuwano w kajdany, a potem zwożono w jedno miejsce i podejmowano decyzję o dalszej służbie. Do 1804 roku służba w armii austriackiej była dożywotnia, później skrócono ją do 10-14 lat natomiast w 1845 służba wojskowa trwała 8 lat. W 1773 roku Galicja była podzielona na 59 dystryktów, czyli mniejszych okręgów i 6 cyrkułów głównych, najbliższy cyrkuł koło Szynwałdu był w Pilźnie. W 1782 roku powstał cyrkuł tarnowski, do którego należał Szynwałd, Łękawica, Pogórska Wola, Skrzyszów, był to obszar rolniczo – handlowy. Uprawa ziemi była na niskim poziomie uprawiano przede wszystkim żyto i owies, pole orano na cztero skibowe zagony. W wyniku tego pole nie było w pełni wykorzystane, w latach osiemdziesiątych XVIII wieku zaczęto uprawiać ziemniaki. W czasie panowania cesarza Józefa II w 1781 roku zniesiono kary cielesne dla chłopów i ograniczono pańszczyznę do maksymalnie trzech dni w tygodniu, a w patencie z 1782 roku zniesiono niewolnicze poddaństwo chłopów. W 1784 roku postanowiono, że we wsiach mógł być tylko jeden wójt, który był mężem zaufania gminy i dwóch przysięgłych na 50 domów. Z trzech kandydatów zaproponowanych przez gromadę pan wsi wybierał wójta i przysiężnych. Gromada wybierała również tak zwanych dziesiętników, był to samorząd, który zajmował się majątkiem gromadzkim i rozstrzygał spory cywilne.

Cesarz Józef II dążył do podporządkowania sobie kościoła, dekretem wydanym 20 września 1783 roku utworzono diecezję tarnowską. W następnym roku zmieniono podział dekanatów, Szynwałd i sąsiednie wsie należały do dekanatu pilźnieńskiego. Aby podporządkować sobie duchowieństwo, wprowadzono szczegółowe nakazy: proboszcz musiał stale przebywać w parafii, ustalono opłaty za posługi kościelne, była urzędowa kontrola celibatu, proboszczów należało wybierać w drodze konkursu po egzaminie konkursowym. Patent z 27 grudnia 1787 roku stanowił, że kolator parafii przedstawiał biskupowi, trzech kandydatów na proboszcza a biskup wybierał jednego z nich. Gdy zmarł cesarz Józef II, jego następca Leopold II odwołał reformę urbarialną, która znosiła pańszczyznę i zastąpił ją czynszem, który nie mógł przekraczać 21% rocznego dochodu gospodarstwa chłopskiego. Za rządów cesarza Franciszka I w 1803 roku przywrócono dworom prawo karania chłopów chłostą. W latach od 1785 do 1787 został przeprowadzony ponowny pomiar gruntów i na jego podstawie wyznaczono wysokość podatków. Wtedy zaczęto mierzyć pola w morgach dolnoaustriackich, jeden mórg = około 0,56 hektara wtedy też dokładnie wyznaczono i opisano granice wsi.

Była to metryka Józefińska, którą w latach 1819-1820 zaktualizowano do postaci Metryki Franciszkańskiej. Mieszkańcy wsi musieli płacić stały podatek od domów i gruntów, zobowiązani zostali do zakwaterowania wojska i dostarczenia środków transportu dla wojska. Wybuch powstania Kościuszkowskiego w 1794 roku został pozytywnie przyjęty w Szynwałdzie i okolicach. Po wydaniu uniwersału połanieckiego przez Tadeusza Kościuszkę niektórzy chłopi uciekali za Wisłę, gdzie mogli liczyć na pomoc. W pobliskich okolicach udział chłopów w Legionach Polskich dowodzonych przez generała Jana Henryka Dąbrowskiego był znaczący. Powstanie Krakowskie i rabacja galicyjska w 1846 roku nie były tak krwawe w tutejszej okolicy. Nie mniej jednak dochodziły głosy z cyrkułu tarnowskiego, że panowie będą "rżnąć" chłopów, doprowadziło ich to do agresywnych zachowań. W sąsiednim Skrzyszowie 19 lutego 1846 roku chłopi splądrowali dwór uzbrojeni w kosy i cepy. W następnym dniu atmosfera była równie napięta, zaatakowali oni gospodarza plebańskiego z Szynwałdu, jadącego na targ do Tarnowa. Chłopi zatrzymali go i zaczęli bić, gdyby nie pomoc wójta Jędrzeja Smoły mógł on nie ujść z życiem. W czasie rabacji w przeciwieństwie do mieszkańców Skrzyszowa chłopi z Szynwałdu nie rabowali folwarku i nie dochodziło do większych napięć. Niektórzy chłopi ze Skrzyszowa po grabieży miejscowego folwarku brali udział w grabieży folwarku w Szynwałdzie. Chłopi zostali uwłaszczeni w 1848 roku, nie rozwiązało to ich problemów z utrzymaniem rodzin. Dochodziło do rozdrobnienia gospodarstw wskutek podziału ziemi między dzieci, co prowadziło do dalszego zubożenia rodzin. Tę sytuację poprawiła częściowo autonomia galicyjska zapoczątkowana w latach szeździesiątych, XIX wieku, wtedy niemal wszystkie okoliczne wsie miały własną szkołę.

Wybory do Sejmu Krajowego we Lwowie i austriackiej Rady Państwa w Wiedniu, jak również rodzący się ruch ludowy pobudziło świadomość narodową. W 1848 roku w czasie Wiosny Ludów gubernator Galicji hrabia Franciszek Stadion ogłosił 22 kwietnia w imieniu cesarza Ferdynanda I, że od 15 maja 1848 roku wszelkie robocizny pańszczyźniane i inne z dawniejszego stosunku poddańczego wynikłe daniny włościańskie znoszą się za wynagrodzeniem w swoim czasie wymierzyć się mającym na koszt rządu". Było to skutkiem nastrojów rewolucyjnych we Lwowie. W Powstaniu Styczniowy brali udział dość licznie mieszkańcy obecnej gminy Skrzyszów. Na przykład z Szynwałdu, Tomasz Mazur urodzony w 1844 roku był w organizacji konspiracyjnej Teodora Strzyżewskiego z Tarnowa. Walczył u boku generała Zygmunta Jordana, jak również pułkownika Dionizego Czechowskiego. Został wzięty do niewoli i skazany na zesłanie 21 września 1863 roku podczas bitwy pod Jurkowicami. Władze austriackie dążyły do wykorzenienia polskości, a w każdej parafii powinna być trzyletnia szkoła trywialna na utrzymaniu gminy lub dominium. W szkole trywialnej w pierwszej i drugiej klasie nauka trwała po 20 godzin tygodniowo i 18 godzin w trzeciej klasie. Program nauczania obejmował naukę religii, czytania i pisania po polsku, gramatyki polskiej i niemieckiej oraz rachunków. Felbiger opracował 2 maja 1873 roku ustawę, był to "Powszechny Regulamin Szkolny" - "Allgemeine Schulordnung" o obowiązku posyłania dzieci do szkoły, w Galicji powstały szkoły ludowe pospolite i szkoły wydziałowe. Szkoły pospolite mogły być jedno, a nawet ośmioklasowe w zależności od ilości uczniów, dzieci w wieku od 6 do 12 roku życia podlegały obowiązkowi nauczania. W okresie autonomii Galicyjskiej 22 czerwca 1867 roku Sejm Krajowy ustanowił język polski jako wykładowy. W roku 1870 w okolicy Tarnowa największe dobra posiadała rodzina Sanguszków było to 10 000 hektarów ziemi w różnych folwarkach, i budynki mieszkalne, gospodarcze wraz z narzędziami rolniczymi, zwierzętami gospodarczymi. Majątek ten szacowano na około 1 829 000 koron. Folwark w Szynwałdzie miał powierzchnię 211 hektarów i był drugi co do wielkości, w Skrzyszowie było 464 hektary. W XIX i XX wieku właścicielami folwarku byli książę Władysław Sanguszko, zmarł on 15 kwietnia 1870 roku w Cannes. Następnie książę Eustachy Sanguszko, zmarły 2 kwietnia 1903 roku w Austrii i Roman Sanguszko został zamordowany w Sławucie 1 listopada 1917 roku przez żołnierzy rosyjskich.

Struktura własności ziemi w Szynwałdzie około 1880 roku Stan liczebny parafii Szynwałd w latach 1827-1912
Kategorie gruntów Ziemi (w morgach)  Rok 1827 1850 1875 1900 1912
Dworskie Chłopskie  Liczba wiernych 1797 1491 1875 1962 2180
 Całość ziemi w morgach  370  3569 (źródło: Schematyzmy diecezji tarnowskiej z lat
1827, 1850, 1875, 1900, 1912)
 Grunty orne  336  2461
 Łąki i ogrody  18  297                         
 Pastwiska  16  467
 Lasy  -  344
 (źródło: Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego)

Wybory Samorządowe. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, odbędą się 21 października 2018 roku.

Kandydat na wójta Gminy Skrzyszów

Marcin Kiwior, Komitet wyborczy wyborców Razem w Przyszłość
Urodzony w 1978 r. Kandydat KWW Razem w Przyszłość. Ukończył Politechnikę Krakowską (specjalność matematyka w finansach i ekonomii), Akademię Górniczo-Hutniczą oraz niemiecką uczelnię Hochschule Wismar. Matematyk finansowy i informatyk. Pracował jako nauczyciel. Od 2010 r. jest wójtem Gminy Skrzyszów.

Kandydaci do Rady Gminy Skrzyszów, sołectwa Szynwałd

Józef Mazur
Kandydat Komitetu wyborczego wyborców Razem w Przyszłość, miejsce na liście 16, urodzony w 1964 roku - 54 lata, zamieszkały w Szynwałdzie. Kandydat z okręgu 13, numery domów: 1 – 132, 433 – 440, 442 – 450, 463 – 485, 565.
Liczba wyborców: 838
Liczba mandatów: 1

Krzysztof Magdziarczyk
Kandydat Komitetu wyborczego wyborców Razem w Przyszłość, miejsce na liście 16, urodzony 10 sierpnia 1977 roku - 41 lat, zamieszkały w Szynwałdzie. Kandydat z okręgu 14, numery domów: 133 – 251A, 296 – 304, 414 – 414A, 441 – 441A, 486 – 561, 564 – do końca numery parzyste.
Liczba wyborców: 821
Liczba mandatów: 1

Bartłomiej Mącior
Kandydat Komitetu wyborczego wyborców Razem w Przyszłość, miejsce na liście 16, urodzony w 1984 roku - 34 lata, zamieszkały w Szynwałdzie. Kandydat z okręgu 15, numery domów: 252 – 295, 305 - 413A, 415 – 432A, 451 – 462, 562 – 563B, 565B
Liczba wyborców: 871
Liczba mandatów: 1

Tadeusz Kapustka
Kandydat - Prawo i Sprawiedliwość, miejsce na liście 10, urodzony 29 sierpnia 1972 - 46 lat, zamieszkały w Szynwałdzie. Kandydat z okręgu 15, numery domów: 252 – 295, 305 - 413A, 415 – 432A, 451 – 462, 562 – 563B, 565B
Liczba wyborców: 871
Liczba mandatów: 1

(2018-09-30)

wybory 2018 komisja


Ruszyło głosowanie na "Tarnów Polskiej Piosenki Festival 2019". Znani polscy wykonawcy raz jeszcze na tarnowskim rynku? Wszystko w rękach mieszkańców regionu. W ramach Budżetu Obywatelskiego Małopolski można już głosować na kolejną edycję Tarnów Polskiej Piosenki Festival 2019! Według szacunków Policji, na samym koncercie Maryli Rodowicz, na tarnowskim rynku w 2018 roku pojawiło się 8 tysięcy mieszkańców. To rekord frekwencyjny w tym miejscu. Tak jak poprzednio zachęcamy do głosowania wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska i tych, którzy kochają polską muzykę. Z góry serdecznie dziękujemy za oddane głosy – Bądź aktywnym słuchaczem Radia RDN!

Głosy można oddać:
›› W siedzibie radia RDN Małopolska ul. Bema 14 (Klubu Dobrze Nastawionych)
›› W Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie, są gotowe formularze do wypełnienia
›› Przez internet na stronie www.bo.malopolska.pl/index.php/glosowanie Kod zadania TAR05 Tarnów Polskiej Piosenki

budrzet19

Tak było w tym roku "Tarnów Polskiej Piosenki Festival 2018"

koncerttar19

(2018-09-21)


Warsztaty z mozaiki ceramicznej dla dzieci. Koło Gospodyń Wiejskich "Florianka" w Ładnej organizuje Warsztaty z mozaiki ceramicznej dla dzieci. Zajęcia są bezpłatne, zapisy pod nr tel. 509 190 113. (2018-09-21)

ceramikalad


Język angielski dla dzieci. W Bibliotece w Szynwałdzie odbędzie się kurs języka angielskiego. Zajęcia będą prowadzone 4 razy w miesiącu, koszt zajęć wynosi 35 zł. Zapisy w Bibliotece lub pod nr tel. 146 742 346. (2018-09-19)

angiszynwald


Klub Kobiet Kreatywnych Gracja. Zaprasza wszystkich mieszkańców (również panów) na AEROBIK. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Gminy Skrzyszów. Zajęcia prowadzone będą na salach gimnastycznych szkół w:

- Skrzyszowie-wtorek i czwartek o 18.00
- Szynwałdzie-wtorek i czwartek o 18.00
- Pogórskiej Woli-wtorek i czwartek o 19.15
- Łękawicy-wtorek i czwartek o 19.15
- Ładnej-poniedziałek i środa o 18.00

Zapisy podczas zajęć i koordynatorek pierwsze zajęcia: Szynwałd, Pogórska Wola, Skrzyszów, Łękawica-18 września 2018 r. Ładna-17 września 2018 r.

aerobik18

(2018-09-18)


Dożynki Gminy Skrzyszów w Ładnej, 19 sierpnia 2018 roku

Zobacz wszystkie zdjęcia w Galerii ››

(fot. Stanisław Plebanek 2018-09-11)

(filmy zrealizował Stanisław Podraza)


Zebrania wiejskie. Tematem zebrań wiejskich będą fundusze sołeckie. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców. Informujemy, że zebrania wiejskie odbędą się w następujących terminach:

Lp.

Miejscowość

Data

Godzina

Miejsce

1.

Pogórska Wola

10.09.2018 r.

18:00

Budynek OSP

2.

Ładna

11.09.2018 r.

18:00

Budynek OSP

3.

Skrzyszów

12.09.2018 r.

18:00

Budynek OSP

4.

Szynwałd

13.09.2018 r.

18:00

Budynek OSP

5.

Łękawica

14.09.2018 r.

18:00

Budynek OSP

(info. www.skrzyszow.pl 2018-09-08)


Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Wójt Gminy Skrzyszów i Firma FBSerwis Karpatia organizują bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Odpady powinny być wystawione do godziny 6:00 w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki). Zbiórka prowadzona będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

MIEJSCOWOŚĆ DATA
Ładna 31.08.2018 r.
Łękawica 07.09.2018 r.
Pogórska Wola 14.09.2018 r.
Skrzyszów 28.09.2018 r.
Szynwałd 01.10.2018 r.

śmieci gabaryt

(info. www.skrzyszow.pl 2018-09-08)


II Zawody Towarzyskie w Skokach Przez Przeszkody. Zawody odbędą się w następujących kategoriach.

Konkurs skoków - klasa LL do 60 cm (dla dzieci do 15 lat)
Konkurs skoków - klasa LL do 60 cm normą czasu
Konkurs skoków - klasa LL do 80 cm o PUCHAR WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW
Konkurs Ścieżki huculskiej
Amatorski konkurs zręczności powożenia zaprzęgami o PUCHAR WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW

Organizatorem zawodów jest Stowarzyszenie Olimp Skrzyszów, konkurs odbędą się w Skrzyszowie 541B (Na Schabach). (2018-08-29)

2zawodykon


cudwisla

98 rocznica Bitwy Warszawskiej. Nazywana też Cudem nad Wisłą – bitwa stoczona w dniach 13–25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Zdaniem Edgara D’Abernon była to 18 z przełomowych bitew w historii świata. Kluczową rolę odegrał manewr Wojska Polskiego oskrzydlający Armię Czerwoną przeprowadzony przez Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, wyprowadzony znad Wieprza 16 sierpnia, przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach Warszawy. Istnieje również popularne określenie Cud nad Wisłą, twórcą tego sformułowania był Stanisław Stroński. Pierwszy raz w debacie publicznej użył go Wincenty Witos i było ono chętnie podnoszone przez politycznych przeciwników Piłsudskiego, kwestionujących zasługi marszałka w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej operacji. (fragment z www.pl.wikipedia.org 2018-08-15)


XXIII Dożynki Gminne, Ładna 18-19 sierpnia

18 sierpnia/sobota
17:00 - gry i zabawy dla dzieci
19:00 - zabawa taneczna z zespołem Tender Band

19 sierpnia/niedziela
13:00 - Msza Święta Dożynkowa
14:30 - Powitanie, wręczenie chleba gospodarzowi gminy
15:00 - Prezentacja wieńców dożynkowych
17:30 - koncert zespołu Szynwałdzianie
18:00 - występ kabaretu OT.TO
20:30 - koncert zespołu Lachersi
22:00 - zabawa taneczna z zespołem Tender Band

dozynkilad2018(2018-08-13)

Spotkanie z misjonarzami w bibliotece w Szynwałdzie. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zaprasza dwunastego sierpnia do biblioteki w Szynwałdzie na spotkanie z dwojgiem misjonarzy, pochodzących z terenu naszej gminy. Gośćmi biblioteki będą pochodzący z Szynwałdu ojcowie CSsR: Franciszek Micek i Adam Mazur z Zakonu Redemptorystów w Tuchowie, którzy od kilkudziesięciu lat pełnią posługę misyjną w Ameryce Południowej. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania opowieści na temat ich codziennej pracy misyjnej w Brazylii. Opowieści ojców misjonarzy będą także wzbogacone pokazem zdjęć, a spotkanie będzie miało charakter otwarty.

o. Franciszek Micek od 52 lat pracuje na misjach, początkowo w Argentynie, a obecnie w Brazylii
o. Adam Mazur od 30 lat pracuje na misjach w Brazylii.

Spotkanie odbędzie się 12 sierpnia w niedzielę o godz. 17.00 w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie. Serdecznie zapraszamy! (2018-08-08)

misjespotkanie


Powstanie warszawskie 1 sierpnia – 3 października 1944. Wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza". Swoim maksymalnym zasięgiem objęło część lewobrzeżnych dzielnic miasta, niewielki obszar prawobrzeżnej Warszawy oraz Puszczę Kampinoską i Legionowo.

Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a radziecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu pomocy. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter. W rezultacie słabo uzbrojone oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną kapitulacją 3 października 1944 roku.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W powstaniu zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.
Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

Powstanie Warszawskie 1944. Historia Polski w Pigułce


Znak Polski Walczącej PW. Polska Walcząca – symbol w kształcie kotwicy, której człon w kształcie litery P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W – walkę lub "kotwicę" – symbol nadziei na odzyskanie niepodległości Polski okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Powszechnie stosowany w czasie II wojny światowej. Znak "kotwicy", rysowany był na murach i chodnikach okupowanego kraju jako graffiti. (info. www.pl.wikipedia.org 2018-08-01)

polwalcz

Zobacz Galerię zdjęć z "Muzeum powstania Warszawskiego" ››

muzeumpowstania


Pogrzeb śp. O. Kazimierza Plebanka - naszego rodaka. Msza pogrzebowa została odprawiona w Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Tuchowie 30 lipca 2018 roku. (2018-08-01)


Całkowite zaćmienie Księżyca. Całkowite zaćmienie Księżyca nastąpiło 27 lipca 2018 roku. Zaćmienie było najdłuższym całkowitym zaćmieniem Księżyca w XXI wieku. Całość trwała około 103 minut, w godzinach od 21:30:15 do 23:13:12. Swoje maksimum miało o godzinie 22:21:44. Następne takie całkowite zaćmienie Księżyca będzie miało miejsce w 2123 roku. Obecne zaćmienie było 17 całkowitym zaćmieniem Księżyca w tym stuleciu. Następne nastąpi 21 stycznia 2019 r. Zjawisko obserwowałem w Szynwałdzie, było bezpieczne i zdatne do obserwacji gołym okiem. (fot. Stanisław Plebanek 2018-07-29)


XV Diecezjalny Marsz Trzeźwości. Tarnów - Skrzyszów 4 sierpnia 2018 "Trzeźwość egzaminem z wolności". Trzeźwość wolność 1918-2018

Marsz wyruszy z kościoła bł. Karoliny w Tarnowie do kościoła św. Stanisława BM w Skrzyszowie.
16:30 - Msza Św. w kościele bł. Karoliny w Tarnowie
17:45 - wymarsz uczestników na trasę XV Diecezjalnego Marszu Trzeźwości
19:45 - zakończenie Marszu nabożeństwem ekspiacyjnym i Apelem Jasnogórskim

Organizatorzy: Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej w Tarnowie Diecezjalny Apostolat Trzeźwości Urząd Gminy w Skrzyszowie. (2018-07-29)

marsztrzezwosci


Zmarł o. Kazimierz Plebanek CSsR. W czwartek, 26 lipca 2018 r., w godzinach wieczornych w szpitalu w Zakopanem zmarł o. Kazimierz Plebanek (1932-2018), redemptorysta, należący do wspólnoty w Tuchowie. Przeżył 86 lat, w Zgromadzeniu Redemptorystów 68, w kapłaństwie 61 lat.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 30 lipca, o godz. 12:00 w Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Pół godziny wcześniej wprowadzenie ciała do bazyliki i modlitwa różańcowa. Uroczystościom pogrzebowym będzie przewodniczył ks. bp Leszek Leszkiewicz.

O. Kazimierz Plebanek urodził się 1 lutego 1932 r. w Szynwałdzie w diecezji tarnowskiej. Pod koniec lat 40-tych wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. Pierwszą profesję zakonną złożył 5 sierpnia 1950 r., a święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1957 r. w Tuchowie. Pracował jako katecheta w Krakowie (1958-1959), a następnie jako socjusz w niższym seminarium (juwenacie) redemptorystów w Toruniu (1959-1960). Po ukończeniu rocznego tirocinium misyjno-pastoralnego w Krakowie (1960-1961) pracował jako misjonarz w Warszawie przy ul. Karolkowej (1961-1966), wikariusz parafii, misjonarz i drugi kustosz Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary Świętej w Bardzie (1967-1973), duszpasterz w Braniewie (1973-1975), kustosz Sanktuarium Matki Bożej i proboszcz parafii w Tuchowie (1975-1984), misjonarz w Zamościu (1984-1986), misjonarz i drugi kustosz Sanktuarium w Bardzie (1986-1998), misjonarz w Szczecinku (1998-1999). Od 1999 r. pracował w Tuchowie najpierw jako misjonarz i archiwista prowincjalny, a także jako ceniony kaznodzieja i spowiednik w sanktuarium maryjnym i Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów.

Jako historyk z zamiłowania napisał kilkanaście książek i wiele artykułów m.in. z dziedziny historii redemptorystów polskich i kultu Matki Bożej oraz świętych i błogosławionych. Współtworzył przez kilkanaście lat słynną publikację pt. "Kalendarz Tuchowski", pisał też do miesięcznika "Tuchowskie Wieści". Był laureatem tuchowskiej nagrody "Melaniusza" za działalność na rzecz lokalnego środowiska poprzez publikacje archiwalnych materiałów.

Niech dobry Bóg przyjmie go do swojego Królestwa. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen!

1o plebanek

2o plebanek

3o plebanek

(info. www.redemptor.pl, fot. Stanisław Plebanek 2018-07-28)


XIX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, patrona kierowców (22-29 lipca). W tym roku Tydzień św. Krzysztofa obchodzimy pod hasłem "Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa". W tym czasie w Kościele katolickim przeprowadzana jest m.in. misyjna Akcja św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr bezpiecznej jazdy, na środki transportu dla misjonarzy. (2018-07-24)

Dekalog Kierowcy - Przykazania dla kierowców:

1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj - bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy - będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej policji.

 01auto 02auto  03auto  04auto         
13auto

Wakacje z Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Wycieczka rowerowa do Leśniczówki w Pogórskiej Woli 24 lipca 2018 r. Zbiórka pod Domem Strażaka w Ładnej o godz. 9:00, obowiązkowy kask oraz zgoda rodziców. (2018-07-23)
rajddzieci

Koncert Organowy Barbary Cornet. Koncert odbył się w kościele pw. NMP Szkaplerznej w Szynwałdzie w środę 18 lipca 2018 roku. Pani Barbary ma polskie korzenie, gdyż jej matka pochodzi z Tarnowa. (2018-07-23)


Wycieczki do Doliny Będkowskiej i Ciężkowic. Na wycieczki można się zapisać i dokonać wpłaty w Bibliotece w Skrzyszowie do lipca. Organizatorem wyjazdów jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. (2018-07-14)
wycieczki18

Potańcówka plenerowa. Zapraszamy na potańcówkę plenerową przed Biblioteką w Szynwałdzie, 15 lipca od godziny 19:00 do 22:00. Wstęp jest wolny, więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 146 742 346. (2018-07-11)
potancowka

Noce Filmowe. Młodzieżowa Rada Gminy zaprasza na projekcje filmów, które się odbędą:
 
- 14 lipca w Szynwałdzie o godzinie 21:00 przed Biblioteką
- 2 sierpnia o godzinie 21:00 na placu przed Szkołą Podstawową nr 1 w Skrzyszowie

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłych wrażeń. (2018-07-11)
 
nocfilmowa

kosz

Bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Wójt Gminy Skrzyszów i Firma FBSerwis Karpatia organizują w Szynwałdzie 27 czerwca (środa) bieżącego roku, bezpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Odpady powinny być wystawione do godziny 6:00 w miejscu, z którego odbierane są odpady komunalne (pojemniki). (2018-06-24)


Nowy harmonogram wywozu odpadów w Szynwałdzie, ważny od lipca do grudnia 2018 roku.

terminsmieci18(2018-06-19)


Msza św. na cmentarzu cholerycznym w Szynwałdzie przy granicy Zalasowej i Trzemesnej. Kazanie ks. proboszcza z Zalasowej Stanisława Kuczara. (2018-06-17)


Powitanie lata – Festyn Rodzinny. W Skrzyszowie (na Schabach nr 541 b) 23 czerwca odbędzie się Festyn Rodzinny z powitaniem lata. Na festynie nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dorosłych. Będą przejażdżki konne i Dmuchane zamki, konkursy i zabawy.

13:00 Rozpoczęcie Festynu
15:00 Pokaz umiejętności wychowanków Stowarzyszenia Olimp Skrzyszów
16:00 Pokaz walki białą bronią
18:00 Ognisko z pieczeniem kiełbasek

powitanielata

(2018-06-09)


ikonyd33Zebranie wiejskie. Informujemy, że zebranie wiejskie dotyczące opinii sołectw na temat zmian uchwał Rady Gminy dotyczących liczby zezwoleń oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Odbędzie się w Szynwałdzie we wtorek 12 czerwca w Remizie OSP. (2018-06-09)


Szynwałdzkie Tarasy. Na koncercie wystąpią:
Big Contest pod batutą Piotra Pociaska
Chór Szkoły Podstawowej w Szynwałdzie
Laureaci Konkursu Maestro
Koncert odbędzie się w Szynwałdzie 10 czerwca przed budynkiem Biblioteki. Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. (2018-06-05)

koncerttarasy


IV Mundurowy Dzień Dziecka, Skrzyszów sobota 2 czerwca. Prezentacja Radzieckiego czołgu T-72, pokaz gaszenia samochodu, walki rycerskie. (2018-06-03)


IV Mundurowy Dzień Dziecka w Skrzyszowie. Na pikniku główną atrakcją będzie czołg, zobaczymy również wiele rodzajów nowoczesnej broni. Odbędą się zawody Strażackie, będą przejażdżki konne i szereg innych atrakcji. Sponsorami Dnia Dziecka są Wójt Gminy Skrzyszów i Prezydent Miasta Tarnowa. Zabawa rozpocznie się 2 czerwca w sobotę o 13:00 na Orliku w Skrzyszowie. Organizatorzy serdecznie zapraszają. (2018-05-29)

mundurdziendziecka


Festyn Rodzinny. Już kolejny raz odbędzie się Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Szynwałdzie. Zabawa zacznie się 27 maja w niedzielę od godziny 15:00 do 21:00.

Organizator zapewnia wiele atrakcji między innymi
Będą występy uczniów, wspólne tańce, dmuchane zamki, zabawy prowadzone przez wodzirejów, rozgrywki sportowe oraz zabawa taneczna.

Szkolny bufet
Przysmaki z grilla, zapiekanki, frytki, hamburgery, domowe ciasta, lody, napoje i wata cukrowa.

festynszkolny18

(2018-05-25)


Wakacje w siodle. Nauka pielęgnacji koni, karmienie, czyszczenie, siodłanie.

W programie świetna zabawa!
Nauka jazdy konnej, nauka lonżowania, zdobywanie wiedzy o koniach, zabawy i konkursy,
ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Termin I: 09.07-14.07.2018 r.
Termin II: 13.08-18.08.2018 r. w godz. od 8.30 do 16.00

Zapewniamy:
Wyżywienie (drugie śniadanie, obiad, podwieczorek). Współfinansowane przez Gminę Skrzyszów
Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 881 031 761.

wakacjewsiodle

(2018-05-24)


Noc muzeów w Szynwałdzie. Po raz pierwszy w Szynwałdzie w sobotę 12 maja odbyła się Noc Muzeów. Gdzie został przedstawiony niezwykły przedmiot archeologiczny, rączka od lusterka datowana na 50 rok przed naszą erą. O tym przedmiocie i "Najeźdźcach i przybyszach – Celtach w Europie" opowiadał dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, pan Andrzej Szpunar. Została również otwarta wystawa obrazów pana Jerzego Ruszla pod tytułem "Akwarele". Wystawę można jeszcze oglądać w godzinach pracy Biblioteki. (fot. Stanisław Plebanek 2018-05-18)

Zobacz więcej zdjęć w Galerii ››


Zapraszamy na GMINNY RAJD ROWEROWY. Tradycyjnie jak co roku Wójt gminy Skrzyszów oraz Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zapraszają wszystkich miłośników turystyki rowerowej z terenu gminy Skrzyszów oraz innych miejscowości na GMINNY RAJD ROWEROWY w sobotę, 19 maja 2018r. Rajd wystartuje w Skrzyszowie o godz. 9.00 z parkingu sprzed Urzędu Gminy Skrzyszów. Zbiórka uczestników rajdu od godziny 8.15 przed Urzędem Gminy. Trasa rajdu obejmuje Skrzyszów, malownicze tereny do Pogórskiej Woli, gdzie nastąpi przerwa na odpoczynek. Po przerwie rajd wyruszy w kierunku Skrzyszowa i zakończy się nad zalewem skrzyszowskim, nad którym organizatorzy zapraszają na poczęstunek z grilla. Nad bezpieczeństwem uczestników rajdu czuwać będzie Policja, Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego oraz Strażacy OSP. Rowerzystów prosimy o zabranie karimaty lub koca w związku z brakiem miejsc siedzących nad zalewem. (info. www.skrzyszow.pl 2018-05-14)

rajdrowerowy18


Piknik Radia RDN Małopolska – radość wolności, piknik. Gwiazda wieczoru, Kapela Góralska Ciupaga.
15.00 MSZA ŚWIĘTA Kościół św. Maksymiliana M. Kolbego w Tarnowie
16.00 PIKNIK - dziedziniec Radia RDN Małopolska

- Zwiedzanie radia
- Koncert Szkoły Muzycznej KIK Muza z Pilzna
- Kabaret w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Tarnowie
- Pokaz grupy iluzjonistycznej Spyfe
- Występ tancerzy ze szkoły Latino w Żabnie
- Konkursy.

18.30 GWIAZDA WIECZORU Kapela Góralska Ciupaga

Bezpłatne atrakcje:

- foto budka, dmuchane zjeżdżalnie, bańki mydlane, malowanie buziek, grochówka wojskowa

piknikkdn18

(2018-05-08)


Gminny Konkurs Artystów Maestro. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie zaprasza na pierwszy Gminny Konkurs Artystów Maestro. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie muzycznie uzdolnione osoby w dziedzinie śpiewu i gry na instrumentach. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 maja br., a przesłuchania do konkursu odbędą się w bibliotece w Szynwałdzie 19 maja o godz. 14.00. Dla laureata konkursu przewidziana jest nagroda finansowa i możliwość zaprezentowania swojego talentu podczas występu w koncercie "Szynwałdzkich Tarasów" 10 czerwca br. Karty zgłoszeń dla uczestników oraz szczegóły konkursu są dostępne w regulaminie na stronach www.gcb-skrzyszow.pl oraz www.skrzyszow.pl. (info. www.skrzyszow.pl 2018-05-06)

1. Karta zgłoszenia udziału w Gminnym Konkursie Artystów Maestro››
2. Regulamin Gminnego Konkursu Artystów "Maestro" ››

maestro


Król Roger - wyjazd na operę K. Szymanowskiego. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie organizuje wyjazd do opery w Krakowie. Wyjazd odbędzie się 8 czerwca w piątek o godzinie 18:30. Zapisy będą przyjmowane do 8 maja w Bibliotece w Skrzyszowie, koszt wyjazdu wynosi 85 zł tel. 146 745 508. (2018-05-06)

rogerteatr


Obchody 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody odbyły się w Ładnej, gdzie została odprawiona msza św. za Ojczyznę w kościele parafialnym. Dalsza część uroczystości odbyła się przed Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego. Gdzie były okolicznościowe przemówienia oraz występ słowno-mużyczny młodzieży i dzieci szkolnej. Atrakcją był, pokaż walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Św. Jakuba. (fot. Stanisław Plebanek 2018-05-04)

Zobacz więcej zdjęć w Galerii ››

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja - Ładna 2018


Uroczystości 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody święta w tym roku odbędą się w Ładnej. W kościele parafialnym o godzinie 9:00 zostanie odprawiona msza św. za Ojczyznę. Na placu przed Szkołą Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego, odbędą się uroczystości wraz z występem słowno-muzycznym uczniów z tutejszej szkoły. Będzie również, pokaż walk rycerskich w wykonaniu Bractwa Św. Jakuba. (fot. Stanisław Plebanek 2018-04-29)

07 3maj2017


Ogólnopolska akcja liczenia flag. Zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wywieszania flag narodowych w czasie zbliżających się świąt państwowych. Dodatkowo informujemy, że w tym roku w dniach od 2 do 3 maja prowadzona jest ogólnopolska akcja liczenia flag przy zastosowaniu bezpłatnej aplikacji na telefon komórkowy z systemem Android. Aplikacja ta o nazwie MARKFLAG jest bezpłatna i udostępniona do pobrania w sklepie Google Play przez pracownika jednej z gmin. Formalnie nie jest to konkurs, nie ma nagród i wszyscy biorący w niej udział są zwycięzcami. Miło nam jednak będzie, jeśli nasza okolicy dobrze wypadnie w statystykach. System zgłoszeń jest anonimowy. Technicznie działanie aplikacji polega na tym, że rozpoznaje ona w kadrze aparatu flagę i tylko wtedy pozwala zrobić zdjęcie. Dodatkowo na podstawie wskazań GPS-a odnotowuje miejsce zrobienia tego zdjęcia. W kolejnym etapie można te dane lokalizacyjne wysłać na portal flagowy www.flaganarodowa.pl. Dla zachowania jak największej prywatności samo zdjęcie nie jest wysyłane, tylko i wyłącznie znacznik GPS. Nie zbierane są żadne dane osobowe, aplikacja nie wymaga karty SIM w aparacie. Co więcej identyfikacja odbywa się bez konieczności posiadania internetu. Tylko wysyłka znaczników GPS wymaga dostępu, ale można to zrobić później, niekoniecznie podczas rejestracji flagi. (info. www.skrzyszow.pl 2018-05-02)

flaga


Noc muzeów w Szynwałdzie. "Tarnowscy artyści w galerii muzealnej - wystawy w Szynwałdzie". "Galeria jednego obiektu", prezentacja niezwykłego obiektu archeologicznego Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Otwarcie wystawy Jerzego Ruszla "Akwarele". Noc Muzeów w Szynwałdzie rozpocznie się w sobotę 12 maja o godzinie 19:00 i potrwa do 23:00. (2018-04-29)

nacmuzeow


Przedszkole roku 2018. Wielka akcja "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego" poświęcona przedszkolom rozpoczęta! Zachęcamy do głosowania na Przedszkole Publiczne w Skrzyszowie.

CZEKAJĄ WSPANIAŁE NAGRODY, między innymi:
zaproszenie dla dziecka i rodzica do RABKOLANDU
zestaw materiałów edukacyjnych marki STARPAK

Przedszkole roku
Wyślij na nr 72355 SMS: PL.578

Nasze Pszczółki z oddziału drugiego walczą, o tytuł Najsympatyczniejszej Grupy Przedszkolnej
Wyślij na nr 72355 SMS: PG.275

Pani Katarzyna Stach (z oddziału II) ma, szansę na tytuł Nauczycielka Przedszkola Roku 2018
Wyślij na nr 72355 SMS: PN.913

Glosowanie będzie trwało od 13 kwietnia do 23 maja, do godz. 21:00. Koszt SMS-a, 2,46 zł z VAT.

przedszkole głosuj

(2018-04-26)


Wiosna zawitała do Szynwałdu zdjęcia z 15 kwietnia 2018

Zobacz wszystkie zdjęcia w Galerii ››

(fot. Stanisław Plebanek 2018-04-21)


Pieniądze dla Gminy Skrzyszów z programu "Senior+". Gmina otrzyma 40.230 zł z Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 24.000 zł zostanie przeznaczonych na remont i adaptacje budynku "starej szkoły" w Skrzyszowie. Seniorzy z "Pogodnego Klubiku" prowadzonego przez "Stowarzyszenie Mój Szynwałd" mają tam swoje spotkania. Pozostałe 16.230 zł zostanie przeznaczone na wyposażenie. (2018-04-12)

dziadekbabcia


Ogłoszenie!!! W dniu 10.04. 2018r. (wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami GAZ-SYSTEMU i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie odszkodowań w związku z inwestycją pn. Gazociąg Strachocina – Pogórska Wola. Miejsce spotkania – remiza OSP Pogórska Wola.
Zainteresowanych zapraszamy. (info. www.skrzyszow.pl 2018-04-09)

ruragaz


"Nie lękajcie się!" 13 rocznica śmierci Św. Jana Pawła II. Papież zmarł 2 kwietnia 2005. W ceremonii pogrzebowej uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw, a w Polsce ogłoszona została sześciodniowa żałoba narodowa. Miesiąc po pogrzebie rozpoczął się proces beatyfikacyjny Jana Pawła II (zakończony 1 maja 2011). 27 kwietnia 2014 odbyła się wspólna kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła z powodu ogłoszenia świętymi dwóch papieży w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego i emerytowanego.
Ten papież był jednym z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na wydarzenia w Europie Wschodniej i w Azji w latach 80 i 90 XX w. Przyczynił się do poprawienia relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym oraz Wspólnotą Anglikańską. W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów oraz wyniósł na ołtarze więcej osób, niż wszyscy jego poprzednicy w okresie poprzednich pięciu wieków.
Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właściwie Karol Józef Wojtyła ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 w Watykanie – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski (1958–1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964–1978), kardynał (1967–1978), zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978), 264 papież i 6 Suweren Państwa Watykańskiego (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, święty Kościoła katolickiego. Poeta i poliglota, a także aktor, dramaturg i pedagog. Filozof historii, fenomenolog, mistyk i przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. (info. www.pl.wikipedia.org, fot. Stanisław Plebanek 2018-04-02)

Zdjęcia z Wadowic i Muzeum Jana Pawła II


Dementi

Informacja o budowie amfiteatru o był żart Prima Aprilisowy, widząc po zainteresowaniu tematem na Facebook›› może by ten amfiteatr ukończyć? :) :) A więc do dzieła Młodzi Radni :) :), liczę na was! (2018-04-02)


zalewska menCzy Szynwałdzie powstanie amfiteatr? Na zaproszenie Młodzieżowej Rady Gminy do Szynwałdu przy najbliższej okazji przyjedzie pani Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej. Młodzież chce przekonać panią minister, aby zostały przyznane środki na dokończenie budowy amfiteatru. Pomysł budowy zrodził się już w 2004 roku i zostały wykonane fundamenty koło boiska sportowego, scena byłaby zadaszona. Budowa amfiteatru została przerwana z powodu braku środków finansowych. (2018-04-01)


Nowa Młodzieżowa Rada Gminy po ślubowaniu. Nowa Młodzieżowa Rada Gminy Skrzyszów, która została wybrana jeszcze w lutym br. jest po pierwszej inauguracyjnej sesji. Piętnastu radnych w kadencji 2018-2020 będzie zajmowało się działaniami mającymi na celu m.in. aktywizację młodzieży w życiu społecznym gminy, reprezentowanie postaw i potrzeb dzieci wobec władz gminnych i innych instytucji, uczestnictwo młodzieży w procesie podejmowania decyzji, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego. Na pierwszej sesji po wręczeniu zaświadczeń o wyborze i ślubowaniu, wybrano Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów – Tomasza Iwana (Szynwałd), Wiceprzewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów – Julię Żurowską (Pogórska Wola) oraz Sekretarza Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów – Mateusza Rosiaka (Skrzyszów). Nowej radzie życzymy sukcesów i owocnej pracy na rzecz swojej gminy. (info. www.skrzyszow.pl 2018-03-14)

Radni Młodzieżowej Rady Gminy Skrzyszów na II kadencję 2018 – 2020:

Lp.

NAZWISKO I IMIĘ RADNEGO

OBWÓD GŁOSOWANIA

1.

BAŃKA Kamil

Nr 5 Łękawica

2.

BORUCH Agnieszka

Nr 6 Ładna

3.

BUDZIK Filip

Nr 5 Łękawica

4.

IWAN Tomasz

Nr 3 Szynwałd

5.

KORUS Filip

Nr 1 Skrzyszów

6.

MICZEK Dawid

Nr 3 Szynwałd

7.

PAPUGA Justyna

Nr 3 Szynwałd

8.

ROSIAK Mateusz

Nr 1 Skrzyszów

9.

SALAWA Kevin

Nr 2 Skrzyszów

10.

SIEDLIK Kacper

Nr 1 Skrzyszów

11.

WAŚKO Konrad

Nr 4 Pogórska Wola

12.

ZAJĄC Zuzanna

Nr 6 Ładna

13.

ZEGAR Martyna

Nr 3 Szynwałd

14.

ZYCH Paulina

Nr 4 Pogórska Wola

15.

ŻUROWSKA Julia

Nr 4 Pogórska Wola


pisanka12

Życzymy radosnych Świąt Wielkanocnych w dzień zmartwychwstania Pańskiego budzącego się do życia wiary wypełnionej nadzieją. Niech Wam miłe będą świąteczne chwile, ksiądz wam święta błogosławi, niech cieszą Wasze oczy kolorowe pisanki i wielkanocne baranki. Dużo szczęścia i radości, które niechaj zawsze gości w dobrym sercu, w jasnej duszy i niechaj wszystkie żale zagłuszy. Niech się w śmigus - dyngus woda na Was leje, oby zdrowie dopisało i jajeczko smakowało. Życzy redaktor Portalu (2018-03-29)


Posadź drzewo rozsiewaj dobro z RDN. Radio RDN organizuje akcję rozdawania sadzonek różnych drzew i nasion warzyw, ziół i kwiatów. Wszystko to będzie można otrzymać już w najbliższy wtorek 27 marca na burku obok Kataryniarza. Akcji będzie towarzyszyć zbiórka do puszek. Datki zostaną przeznaczone na sklep Radiowe Dzieło Miłosierdzia, który przygotuje paczki świąteczne dla potrzebujących. (2018-03-21)

sadzonkirdn


Ważna informacja. Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2018 roku (WIELKI PIĄTEK), Urząd Gminy w Skrzyszowie będzie nieczynny. Jest to dzień wolny dla pracowników tutejszego urzędu za sobotę – 6 stycznia 2018 roku (ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI). Za ewentualne utrudnienia przepraszamy. (2018-03-19)


Pomoc w wypełnianiu wniosków o płatności obszarowe
we wtorki i w czwartki od 8:00 do 14:00

Do wypełnienia E-Wniosku wymagane jest podanie trzech danych weryfikacyjnych:
1. Swojego numeru identyfikacyjnego (numer EP)
2. 8 Ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego zgodny z numerem w ewidencji producentów)
3. Kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego Z ARiMR, zrealizowanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku - tj. w roku 2017 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew, należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0). (2018-03-19)


Gminny Turniej Piłkarski dla Dzieci. Mecze zostaną rozegrane w Hali Sportowej w Szkole Podstawowej w Pogórskiej Woli 17 marca 2018 roku od godziny 8:30 do 13:00. Na turniej zaprasza Gminne Centrum Kultury i Bibliotek W Skrzyszowie i Klub Sportowy KS Pogoria. (2018-03-15)

turniejpilkinoznej


2soltyszywiecZ okazji Dnia Sołtysa - Opiekuna i Gospodarza Wsi,
składamy najserdeczniejsze życzenia.
Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności,
sukcesów w działalności sołeckiej,
a także jak najlepszej współpracy
z mieszkańcami i pracownikami naszej gminy.
Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania za trud,
i wysiłek w sprawowaniu tak zaszczytnej funkcji.

(2018-03-11)


8mrzec18


Turniej szachowy o "Puchar Sołtysa Szynwałdu". Organizatorem turnieju była Pani Maria Żywiec - Sołtys Szynwałdu. Sędzią turnieju był pan Czesław Markiewicz instruktor szachowy z tarnowskiej KANY. W turnieju brały udział 44 osoby, nie tylko mieszkańcy naszej Gminy. Zwycięzcy zostali uhonorowani pucharami, medalami oraz okolicznościowymi dyplomami. Turniej odbył się 25 lutego w Szkole Podstawowej w Szynwałdzie. (fot. Stanisław Plebanek 2018-03-04)

W kategorii Mieszkańcy Gminy I miejsce zajęła Gabriela Łabędź
W kategorii Dzieci I miejsce zajął Jakub Słowik
W kategorii Open I miejsce zajął Piotr Dekorda

Zobacz wszystkie zdjęcia w Galerii ››


Spotkanie informacyjno - szkoleniowe. Zasady przyznawania płatności bezpośrednich dla rolników w 2018 roku i obsługa aplikacji e-Wniosek Plus. (2018-03-02)

szkoleniearimr


Aerobik. Klub Kobiet Kreatywnych zaprasza na aerobik w ramach projektu dofinansowanego ze środków Gminy Skrzyszów.
Zajęcia prowadzone będą na salach gimnastycznych w szkołach:

Skrzyszów - wtorek i czwartek o 18:00
Szynwałd - wtorek i czwartek o 18:00
Pogórska Wola – wtorek i czwartek o 19:15
Łękawica - wtorek i czwartek o 19:05
Ładna - wtorek o 19:00 i czwartek o 18:00

Od 27 lutego do 21 czerwca 2018 i od 18 wrześniu do 18 grudnia 2018.

Aerobik co dzień ćwicz
Gdy apetyt dopisuje
Krągłości się zaznaczają
Zaczynają się kłopoty

aerobik18(2018-03-01)


Nowy harmonogram odbioru odpadów. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w Szynwałdzie. Od stycznia do czerwca 2018 roku. (2017-12-31)

harmonogramsmieci1


Zbiórka na remont Kościoła parafialnego w Szynwałdzie

Drodzy Ofiarodawcy
Dokonując wpłat na cele kultu religijnego na rachunek bankowy naszej Parafii, można te darowizny odliczyć od dochodu w rocznym rozliczeniu podatku PIT. Warunkiem odliczenia darowizny jest posiadanie potwierdzenia wpłaty darowizny na poczcie lub w banku. Kwotę dotacji oraz nazwę i adres obdarowanego tj. parafii należy wpisać w odpowiednim polu na formularzu PIT-0. W ten sposób 18% darowizny zostanie zwrócone przez Urząd Skarbowy. Maksymalna łączna kwota wszystkich darowizn w ciągu roku, które można odliczyć, nie może przekroczyć 6% dochodu podatnika. (podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym, od osób fizycznych).

Potwierdzenie należy przechowywać przez 5 lat na wypadek kontroli z Urzędu Skarbowego. Wpłat można również dokonywać poprzez przelewy elektroniczne na rachunek bankowy podany poniżej.

Sposób wypełniania przekazu pocztowego i internetowego przelewu bankowego.

Nazwa odbiorcy:
Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP. Szkaplerznej w Szynwałdzie 33-158 Szynwałd, Szynwałd 1

Numer rachunku odbiorcy:
67 1020 4955 0000 7802 0204 6845

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.
Bóg zapłać!

przekaz

(2015-12-08)


Panorama - 360º dookoła Szynwałdu (centrum panoramy to pola koło Trzemesnej)

1panorama1panorama1panorama

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd