Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 4
Wczoraj: 3
Poprzedni tydzień: 36
Poprzedni miesiąc: 157
Ogółem: 91018

Poland 48.1%Poland
United States 18.5%United States
China 18.5%China
United Kingdom 4.9%United Kingdom
Russian Federation 3.7%Russian Federation
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Tradycyjne żniwa w Szynwałdzie. Postanowiłem Państwu z kolegami zaprezentować, jak dawniej wyglądały żniwa w naszej okolicy. Na poniższym filmie mogą Państwo zobaczyć między innymi jak się klepało kosę, kosiło zboże, zbierało i wiązało snopki oraz je kopiło. (2019-07-07)

Potańcówki Plenerowe. W czasie wakacji będą organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie Potańcówki Plenerowe. Zabawa będzie przez cztery niedziele od godziny 19:00 do 22:00 w następujących miejscowościach:

Szynwałd, przed Biblioteką 7 lipca
Ładna, przed Remizą OSP 21 lipca
Pogórska Wola, altany przy Remizie OSP 28 lipca
Skrzyszów, na Orliku 11 sierpnia

potancowka

(2019-07-04)

Noc filmowa w Szynwałdzie. Przed Biblioteką w Szynwałdzie zostaną zaprezentowane 2 filmy. Projekcja rozpocznie się w sobotę 20 lipca o godzinie 20:00, wstęp jest wolny. Organizatorem spotkania jest Młodzieżowa Rada Gminy Skrzyszów. (2019-07-04)

nocfilmowa

Bezpłatne badania USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych. Zapraszamy na badania osoby zameldowane na terenie Gminy Skrzyszów od 65 roku życia (tj. roczniki do 1954 r. włącznie). Badania wykonywane będą w Tarnowie, ul. Krasińskiego 32 od 10 czerwca do 30 listopada 2019 roku. Po skierowania proszę zgłaszać się do ośrodków zdrowia zgodnie z miejscem zameldowania. Badania finansowane są przez Urząd Gminy w Skrzyszowie. Liczba badań ograniczona. (info. www.skrzyszow.pl)

doktor

 

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych

smieci19

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
Odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne. (w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble, dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:
›› odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej), rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych.
›› odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
›› opony z samochodów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych, a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych.
›› niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne (nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi.
›› odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach).
›› baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych).
›› partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku (z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych).
›› odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg, odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania.
›› odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych.
›› odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej (z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych).
›› oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne).
›› odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne.
›› odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne niż wykorzystywane w domach).
›› odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory, substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku.
›› magnetyczne i optyczne nośniki informacji.
›› odpady z przetwarzania odpadów.

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 6:00 W DNIU ODBIORU

Msza Święta polowa w intencji ofiar zarazy. Na cmentarzu cholerycznym w Szynwałdzie została odprawiona msza święta za zmarłych tam pochowanych. Od czterech lat, kiedy tam staną pamiątkowy krzyż, jest odprawiana msza św. za zmarłych z Szynwałdu i okolicznych wsi. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Józef Michalski, proboszcz z Szynwałdu. W koncelebrze ze Stanisławem Kurczabem proboszczem z Zalasowej oraz o. Andrzejem Zającem, o. Zbigniewem Chaimem, o. Karolem Barnasiem. Ks. Michalski poświęcił tablicę upamiętniającą ofiary epidemii tyfusu i cholery z Łekawicy i Trzemesnej. Tablica zostanie umieszczona w Łękawicy na cmentarzu cholerycznym w Kawikowym Lesie. (fot. Stanisław Plebanek 2019-06-30)

Zobacz więcej zdjęć w Galerii ››

 

(film zrealizował Stanisław Podraza)

Wakacyjne wyjazdy na wycieczki. W wakacje są planowane wyjazdy na wycieczki organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Więcej szczegółów na plakatach, zapisy w Bibliotece w Skrzyszowie.

Harmonogram wyjazdów:
- 17 lipca Kraków, Kopiec Kościuszki
- 30 lipca Puławy – Nałęczów – Kazimierz Dolny
- 6 sierpnia Dolina Wodącej
- 20 sierpnia Tarnowskie Góry, Katowice

01wycieczki19

02wycieczki19

Uroczysta msza Święta polowa w intencji ofiar zarazy z lat 1847-1856. Msza odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 19:00 Na Cmentarzu Cholerycznym w lesie Trzemeskim. (2019-06-25)

mszacment19

Pożegnanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie Pani Stanisławy Siemek. "Są chwile i ludzie, o których nie można zapomnieć". W dniu 16 czerwca 2019 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie im. Armii Krajowej XVII FESTYN RODZINNY, który przejdzie do szkolnej historii jako dzień podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Pani Stanisławy Siemek, oraz jej zastępcy Pani Beaty Mazur.
W imieniu Rady Rodziców podziękowałem za wszystkie lata pracy pedagogicznej w 21- letniej funkcji na stanowisku Dyrekcji za troskę o kolejnych uczniów, cierpliwość dobre rady i dobre serce, za trud jaki Panie włożyły, żeby nasza szkoła była coraz lepsza i ładniejsza.
Życzymy, aby Panią Dyrektor nie opuszczał dobry humor, dopisywało zdrowie, by nadal otaczała Panią życzliwość ludzi i aby znalazła Pani czas dla siebie, na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.
Podziękowania złożył także Wójt Gminy Marcin Kiwior, Koło Pszczelarzy oraz Samorząd Uczniowski. Ponadto uczniowie gimnazjum i klas VIII podsumowali 20 lat istnienia gimnazjum, prezentując na scenie swoje umiejętności - instrumentalno, taneczno - wokalne, nastąpiło również uroczyste otwarcie Sali Pamięci i Sali Tradycji. (fot. Stanisław Plebanek 2019-06-18)

Tadeusz Kapustka Radny Szynwałdu

Biesiada seniorów. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Zielony Pierścień zapraszają na Biesiadę seniorów. Spotkanie odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2019 roku o godzinie 17:00 w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie.

Organizatorzy zapewniają transport w obie strony. Odjazd autokarów sprzed kościołów w poszczególnych miejscowościach o następujących godzinach:

Szynwałd - Świniogóra: 16:15
Ładna: 15:45
Pogórska Wola: 16:00
Łękawica: 16:00
Skrzyszów: 16:15

biesiada

 (2019-05-19)

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd