Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 4
Poprzedni tydzień: 65
Poprzedni miesiąc: 270
Ogółem: 83359

Poland 78.7%Poland
United States 14.8%United States
United Kingdom 1.9%United Kingdom
Netherlands 1.4%Netherlands
France 0.9%France
   

My na Facebooku  

 
   

Pogoda w Szynwałdzie  

   
   
 
   

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych

smieci19

ODPADAMI KOMUNALNYMI SĄ:
Odpady powstające w wyniku bytowania mieszkańców, w tym odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne. (w tym kuchenne oraz odpady zielone z przydomowych ogródków), popioły (z domowych pieców), zużyte meble, dywany, domowy sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, leki, baterie, odpady z samodzielnie wykonywanych drobnych prac remontowych oraz odpady zmieszane (których nie da się oddawać selektywnie)

ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE SĄ:
›› odpady powstające w wyniku działalności gospodarczej (w tym działalności handlowej, usługowej, produkcyjnej), rolniczej, ogrodniczej, hodowlanej, przetwórstwa oraz działalności pokrewnych.
›› odpady z demontażu, przeglądów, napraw pojazdów (w tym części pojazdów) oraz pojazdy wycofane z ruchu,
›› opony z samochodów, maszyn i pojazdów wykorzystywanych w działalności gospodarczej, rolniczej i pokrewnych, a także wszelkie opony wymienione w warsztatach samochodowych.
›› niekompletne urządzenia elektryczne i elektroniczne (niezależnie od miejsca ich wykorzystania), w tym części powstałe w wyniku demontażu takich urządzeń oraz wszelkie urządzenia elektryczne i elektroniczne (nawet kompletne) wykorzystywane poza gospodarstwami domowymi.
›› odpady medyczne i weterynaryjne (z wyjątkiem leków wykorzystywanych w domach).
›› baterie i akumulatory (z wyjątkiem baterii wykorzystywanych w urządzeniach domowych).
›› partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku (z wyjątkiem żywności z gospodarstw domowych).
›› odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe, odpady budowlane i poremontowe zawierające substancje niebezpieczne, usunięte tynki, tapety, okleiny, odpady z remontów i przebudowy dróg, odpadowa papa, gleba i ziemia, w tym kamienie, urobek powstały z pogłębiania.
›› odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych.
›› odpady opakowaniowe, w tym opakowania ze sklepów i działalności gospodarczej, rolniczej i innej (z wyjątkiem opakowań powstałych w gospodarstwach domowych).
›› oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (w tym odpadowe oleje hydrauliczne, odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, odpady z odwadniania olejów w separatorach, odpady paliw ciekłych i inne).
›› odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (w tym rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników), sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne.
›› odpady materiałów wybuchowych, gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia (inne niż wykorzystywane w domach).
›› odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek, zużyte katalizatory, substancje utleniające, uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku.
›› magnetyczne i optyczne nośniki informacji.
›› odpady z przetwarzania odpadów.

ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED POSESJE DO GODZINY 6:00 W DNIU ODBIORU

Msza Święta polowa w intencji ofiar zarazy. Na cmentarzu cholerycznym w Szynwałdzie została odprawiona msza święta za zmarłych tam pochowanych. Od czterech lat, kiedy tam staną pamiątkowy krzyż, jest odprawiana msza św. za zmarłych z Szynwałdu i okolicznych wsi. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Józef Michalski, proboszcz z Szynwałdu. W koncelebrze ze Stanisławem Kurczabem proboszczem z Zalasowej oraz o. Andrzejem Zającem, o. Zbigniewem Chaimem, o. Karolem Barnasiem. Ks. Michalski poświęcił tablicę upamiętniającą ofiary epidemii tyfusu i cholery z Łekawicy i Trzemesnej. Tablica zostanie umieszczona w Łękawicy na cmentarzu cholerycznym w Kawikowym Lesie. (fot. Stanisław Plebanek 2019-06-30)

Zobacz więcej zdjęć w Galerii ››

 

(film zrealizował Stanisław Podraza)

Wakacyjne wyjazdy na wycieczki. W wakacje są planowane wyjazdy na wycieczki organizowane przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Więcej szczegółów na plakatach, zapisy w Bibliotece w Skrzyszowie.

Harmonogram wyjazdów:
- 17 lipca Kraków, Kopiec Kościuszki
- 30 lipca Puławy – Nałęczów – Kazimierz Dolny
- 6 sierpnia Dolina Wodącej
- 20 sierpnia Tarnowskie Góry, Katowice

01wycieczki19

02wycieczki19

Uroczysta msza Święta polowa w intencji ofiar zarazy z lat 1847-1856. Msza odbędzie się dnia 28 czerwca 2019 r. o godzinie 19:00 Na Cmentarzu Cholerycznym w lesie Trzemeskim. (2019-06-25)

mszacment19

Pożegnanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie Pani Stanisławy Siemek. "Są chwile i ludzie, o których nie można zapomnieć". W dniu 16 czerwca 2019 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie im. Armii Krajowej XVII FESTYN RODZINNY, który przejdzie do szkolnej historii jako dzień podziękowania za wieloletnią pracę na stanowisku Dyrektora Pani Stanisławy Siemek, oraz jej zastępcy Pani Beaty Mazur.
W imieniu Rady Rodziców podziękowałem za wszystkie lata pracy pedagogicznej w 21- letniej funkcji na stanowisku Dyrekcji za troskę o kolejnych uczniów, cierpliwość dobre rady i dobre serce, za trud jaki Panie włożyły, żeby nasza szkoła była coraz lepsza i ładniejsza.
Życzymy, aby Panią Dyrektor nie opuszczał dobry humor, dopisywało zdrowie, by nadal otaczała Panią życzliwość ludzi i aby znalazła Pani czas dla siebie, na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.
Podziękowania złożył także Wójt Gminy Marcin Kiwior, Koło Pszczelarzy oraz Samorząd Uczniowski. Ponadto uczniowie gimnazjum i klas VIII podsumowali 20 lat istnienia gimnazjum, prezentując na scenie swoje umiejętności - instrumentalno, taneczno - wokalne, nastąpiło również uroczyste otwarcie Sali Pamięci i Sali Tradycji. (fot. Stanisław Plebanek 2019-06-18)

Tadeusz Kapustka Radny Szynwałdu

Biesiada seniorów. Gminne Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Zielony Pierścień zapraszają na Biesiadę seniorów. Spotkanie odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2019 roku o godzinie 17:00 w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie.

Organizatorzy zapewniają transport w obie strony. Odjazd autokarów sprzed kościołów w poszczególnych miejscowościach o następujących godzinach:

Szynwałd - Świniogóra: 16:15
Ładna: 15:45
Pogórska Wola: 16:00
Łękawica: 16:00
Skrzyszów: 16:15

biesiada

 (2019-05-19)

Zbiórka elektro – śmieci. We wtorek, 4 czerwca, o godz. 15.00 będzie odbiór tzw. elektro - śmieci na parkingu powyżej Kościoła. Jest to akcja prowadzona w naszej Diecezji: "Oczyść dom i świat z elektro - śmieci - zostań Patronem polskich misjonarzy". Przychody z tej akcji są przeznaczone na pomoc dla Misjonarek Sióstr Orionistek i Sióstr Pallotynek w Afryce. Można już od jutra składać różne niepotrzebne sprzęty elektryczne, we wtorek będą zabrane. Z góry serdecznie dziękujemy. (2019-05-19)

elektrosmieci

UWAGA WAŻNA INFORMACJA. Ze względu na ogłoszony w całym regionie alarm powodziowy, wydarzenia kulturalno – sportowe na terenie Gminy Skrzyszów w najbliższy weekend, tj.:

– 24 maja 2019 r. (piątek) Amatorska Liga Orlików
– 25 maja 2019 r. (sobota) Gminny Rajd Rowerowy
– 26 maja 2019 r. (niedziela) Rajd MTB
– 26 maja 2019 r. (niedziela) Majówka Seniorów

ZOSTAJĄ ODWOŁANE!

(info. www.skrzyszow.pl 2019-05-24)

zdziwienie2

Jeśli nie znalazłeś tutaj aktualnej informacji to może ona już być na Facebooku www.facebook.com/Tu Szynwałd.pl ››

Majówka Seniorów już w najbliższą niedzielę. W najbliższą niedzielę 26 maja br., zostanie zorganizowana "Majówka Seniorów" na terenie przylegającym do Zbiornika Retencyjnego w Skrzyszowie. Wydarzenie to będzie podsumowaniem projektu pn. "Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego seniorów oraz ogółu mieszkańców z obszaru LGD ZPT". Przez ostatnie tygodnie, w poszczególnych sołectwach naszej gminy, prowadzone były warsztaty śpiewu dla seniorów oraz ogółu mieszkańców, a zajęcia odbywały się pod okiem instruktora śpiewu. W niedzielę natomiast odbędzie się koncert, wspólne śpiewanie tych, którzy uczestniczyli w warsztatach oraz pozostałych zebranych nad Zalewem w Skrzyszowie; poczęstunek i grillowanie. Zapraszamy serdecznie seniorów oraz wszystkich mieszkańców na to niecodzienne spotkanie, które dodatkowo odbędzie się w Dniu Matki.
Organizatorzy zapewniają transport w obie strony. Szczegóły dotyczące odjazdu autokarów sprzed kościołów w poszczególnych miejscowościach gminy Skrzyszów:

Szynwałd: 16:15
Ładna: 15:30
Pogórska Wola: 15:45
Łękawica: 16:00
Skrzyszów: 16:15

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja pn. "Wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego seniorów oraz ogółu mieszkańców z obszaru LGD ZPT" mająca na celu poszerzenie oferty zajęć dla rozwoju zainteresowań oraz wzrost aktywności fizycznej seniorów oraz ogółu mieszkańców z terenu działania LGD ZPT, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. (info. www.skrzyszow.pl 2019-05-22)

majowkasenior19

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd