Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 4
Poprzedni tydzień: 40
Poprzedni miesiąc: 299
Ogółem: 90894

Poland 57.6%Poland
United States 18%United States
China 14.5%China
United Kingdom 2.7%United Kingdom
Canada 1.3%Canada
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   
×

Błąd

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but /foto14/konkwiel.jpg is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
[SIGPLUS_EXCEPTION_IMAGE_PROCESSING] The image processing library has triggered an error while producing generated images: Not a JPEG file: starts with 0x0e 0xfc `/home/tuszynwa/www/images/stories/fotodowww/vsig_thumbs/szynkosnowy.art2_52_70_100.jpg' @ error/jpeg.c/JPEGErrorHandler/322

Spis treści

Nowa Szkoła w Szynwałdzie

W 1974 roku we wrześniu utworzono komitet budowy szkoły, w skład którego weszły 22 osoby a przewodniczył mu Władysław Śrutek. Plany budowy nowej szkoły napotkały wiele problemów, między innymi konserwator zabytków, nie zgodził się na rozebranie starego XVIII wiecznego dworku. Usunięcie 200 - letnich drzew, na którym miała stanąć szkoła, ale później mieszkańcy i tak sami rozebrali dworek. Od 1977 roku była prowadzona nauka również w budynku po Gromadzkiej Radzie Narodowej przy granicy z Zalasową. Pierwsze prace budowlane rozpoczęto dopiero w 1979 roku, ale nadal były problemy z kontynuacją budowy. W 1980 roku Wiejski Komitet Frontu Jedności Narodu i Komitet Szkoły Zbiorczej interweniował nawet u samego premiera rządu PRL, Piotra Jaroszewicza prosząc o przyspieszenie budowy. Po rozebraniu starego dworku pod budowę nowej szkoły od 1982 roku nauka odbywała się również na jednym piętrze w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej. Kamień węgielny wmurowano i odsłonięto tablicę pamiątkową 30 maja 1982 roku w Dniu Święta Ludowego. Wybudowanie tej szkoły było zasługą pułkownika Franciszka Armatysa, który pochodził z Szynwałdu, był on dyrektorem departamentu skarg, wniosków i odwołań w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Był równocześnie bliskim znajomym, premiera Piotra Jaroszewicza co zapewne pomogło w załatwianiu różnych spraw związanych z budową szkoły.

Dyrektor Szkoły nr.1 Stanisława Siemek

Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 1 w Szynwałdzie nastąpiło 31 sierpnia 1986 roku. Jest to duży budynek z salą sportową i wieloma salami lekcyjnymi (fot. 2 i 3). Na otwarcie przybyli przedstawiciele oświaty, szkoły, władze partyjne i polityczne. Do Szkoły Podstawowej nr 1 w roku szkolnym 1991/1992 uczęszczało 464 uczniów w 16 oddziałach. Po odejściu dyrektora szkoły Stanisława Lisa w maju 1993 roku dyrektorką została pani Wanda Harasiuk. Szkoła 21 września 1997 roku otrzymała imię Armii Krajowej. Uroczystości uświetniła msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Józef Gucwa, w słowie bożym podkreślił zasługi Armii Krajowej w walce o wolność i jej historię. W uroczystości wzięli udział kombatanci AK, byli więźniowie, wójt gminy Skrzyszów Józef Gądek, dyrekcja szkoły, nauczyciele, młodzież i przybyli goście. Została też wmurowana i poświęcona tablica pamiątkowa w budynku szkoły z napisem "W 55 ROCZNICĘ POWOŁANIA AK SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 1 W SZYNWAŁDZIE NADANO IMIĘ ARMII KRAJOWEJ ŚŻAK TARNÓW 1997" (fot. 4) został również przekazany sztandar dyrekcji szkoły i samorządowi uczniowskiemu. W roku szkolnym 1997/1998 do szkoły uczęszczało 461 uczniów, pod koniec tego roku nową dyrektor zostaje Stanisława Siemek (fot. 1). Od 1999 roku po reformie szkolnej mieści się tam również Gimnazjum, od tej pory jest to: "Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie im. Armii Krajowej", w pierwszych dwóch oddziałach gimnazjalnych uczyło się 49 uczniów. Od 2002 roku wicedyrektorem jest Beata Mazur, w roku szkolnym 2005/2006 było 225 uczniów szkoły podstawowej w 11 oddziałach i 132 gimnazjalistów 6 klasach. Obecnie w szkole znajduje się 19 sal lekcyjnych, w tym 2 pracownie informatyczne, pracownie nauczania zintegrowanego, pracownia fizyczno – chemiczna, pracownia przyrodnicza i biologiczna, plastyczno - techniczna, multimedialna pracownia języków obcych. Znajdują się również sale zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i kompensacyjnych, logopedyczna, nauczania indywidualnego, gimnastyki korekcyjnej, 2 sale wychowania przedszkolnego, świetlica, biblioteka z czytelnią multimedialną, sala gimnastyczna, siłownia, stołówka z kuchnią szkolną przygotowującą codziennie około 300 posiłków.

Zespół Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum

Zespół Szkoły Podstawowej nr. 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie

Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie
im. Armii Krajowej
(fot. 2 i 3)
Tablica pamiątkowa z okazji nadania szkole imienia Sztandar szkoły im. AKSukcesy szkoły

Uczniowie chętnie i z wielkim zaangażowaniem biorą udział w konkursach historycznych, w których zdobywają pierwsze miejsca w konkursach wojewódzkich, powiatowych i ogólnopolskich. Uczniowie szkoły brali udział w następujących konkursach:

- Małopolski Konkurs Historyczny
- Powiatowy Konkurs Historyczny "Od Oleandrów do Łowczówka"
- Międzypowiatowy konkurs Historyczny "Związki Polaków z Lwowem i Kresami Południowo - Wschodnimi"
- Powiatowy Konkurs Wiedzy o życiu i twórczości I. J. Paderewskiego TARNÓW - KĄŚNA DOLNA
- Powiatowy Konkurs Historyczny "Powstanie Styczniowe na Ziemi Tarnowskiej"

Konkursy na szczeblu ogólnopolskim – centralnym

- Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego ..."
- Ogólnopolski Konkurs na najciekawszą i najlepiej prowadzoną stronę internetową szkoły EDUSCO -1 miejsce i tytuł "Szkoła roku"
- Ogólnopolski Konkurs o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym - III miejsce
- Ogólnopolska Olimpiada Zdrowego Stylu Życia PCK - III miejsce
- Ogólnopolski Konkurs na Projekt "Amfiteatr" w ramach Funduszy Europejskich - I miejsce
- Ogólnopolski Konkurs "Szkolny Program Profilaktyczny MAUZ" - I miejsce
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Barwy lasu" - 1 laureat
- Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Kolory wiosny" - III miejsce
- Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy w Legnicy

Konkursy na szczeblu wojewódzkim

- "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" - 15 laureatów, 6 finalistów (w gimnazjum), 9 laureatów, 3 finalistów (szkoła podstawowa)
- Małopolski Konkurs Historyczny - 4 finalistów
- Małopolski Konkurs Polonistyczny - 2 finalistów
- Małopolski Konkurs Fizyczny - 2 finalistów
- Małopolski Konkurs Matematyczny - 1 finalista
- Małopolski Konkurs Biologiczny - 1 finalista
- Małopolski Konkurs Chemiczny - 1 finalista
- Małopolski Konkurs Biblijny - 1 laureat, 1 finalista
- Małopolski Konkurs "Zachować dla przyszłych pokoleń - szukamy miejsc związanych z walką o niepodległość Polski" - 1 laureat, 7 finalistów
- "Wojewódzki Konkurs Anglo - Artystyczny Calligram" - I i II miejsce
- Małopolski Konkurs Literacki "Jan Paweł II" - patron najgodniejszy - I i II miejsce
- Małopolskie Spotkania Teatrów Gimnazjalnych w Krakowie - II nagroda i wyróżnienie dla grupy teatralnej "Na chwilę"
- Małopolski Konkurs Plastyczny "Rabka - miasto dzieci – miasto marzeń" - I miejsce i wyróżnienie
- Małopolski Projekt Przygotowujący Uczniów do Niesienia Pomocy Potrzebującym "Mieć wyobraźnię miłosierdzia" - wyróżnienia w dwóch edycjach

Konkursy na szczeblu rejonowym

- Młodzieżowy Festiwal Filmów Krótkometrażowych - I i II nagroda
- Młodzieżowy Przegląd Grup Teatralnych "Spojrzenia" I, II, III miejsce dla szkolnej grupy teatralnej "Na Chwilę"
- Regionalny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych MASKA w Pleśnej - Brązowa Maska i wyróżnienie dla szkolnych grup teatralnych "Na Chwilę" i "Tęcza"
- Miedzy powiatowy Konkurs Wiedzy Przyrodniczej "Różnorodność krajobrazów stepowych świat" - IV miejsce
- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Władysława Broniewskiego - III miejsce w etapie miedzy powiatowym
- Międzypowiatowy Konkurs Wiedzy Pożarniczej - I, II i III miejsce
- Międzypowiatowy konkurs Przysłów i Idiomów Niemieckich w Żabnie: I miejsce i wyróżnienie
- Międzypowiatowy konkurs poezji Johanna Wolfganga von Goethego w Brzesku: II miejsce dla ucznia gimnazjum
- Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego w Ryglicach: wyróżnienie dla ucznia gimnazjum
- Międzypowiatowy Przegląd Piosenki Religijnej "Chrześcijaninem być" - II miejsce

Konkursy powiatowe

- Konkurs Powiatowy "Związki Polaków z Lwowem i Kresami Południowo - Wschodnimi" - I, II i dwukrotnie III miejsce
- Powiatowy Konkurs Wiedzy Historycznej "Od Oleandrów do Łowczówka" - sześciokrotnie I miejsca i dwukrotnie
II miejsce (gimnazjum), czterokrotnie I i II miejsce
- Konkurs Powiatowy "Życie i twórczość Ignacego Jana Paderewskiego Tarnów - Kąśna Dolna" - trzykrotnie I miejsce
- Konkurs Powiatowy "Powstanie Styczniowe na Ziemi Tarnowskiej" - I miejsce
- Powiatowy przegląd pieśni legionowej - dwukrotnie I i II miejsce (gimnazjum), I i dwukrotnie II miejsce (szkoła podstawowa)
- Powiatowy Piknik Geograficzny - III miejsce
- Powiatowe Tarnowskie Dni Niezapominajki - I nagroda - niezapomniane strofy, II nagroda - niezapomniana piosenka

Medal "PRO MEMORIA" Medal ten otrzymała na Zamku Królewskim w Warszawie pani mgr Anna Niemiec nauczycielka historii, przedstawicielka szkoły, która w swymi działaniami dydaktycznymi i wychowawczymi reprezentuje postawę propagującą edukację historyczną i patriotyczną. Szkoła podejmuje różne inicjatywy kulturalne, między innymi: jasełka, spektakle bożonarodzeniowe, misteria wielkopostne przygotowywane dla mieszkańców wsi, jak również sąsiednich miejscowości. Grupa teatralna "Na Chwilę" wystawia spektakle, wieczornice w każdą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Organizowany jest coroczny Festyn Rodzinny, Regionalny Przegląd Pieśni Legionowych, szkoła została wyróżniona za udział w małopolskim projekcie "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia", pod patronatem Arcybiskupa Krakowskiego Kardynała Stanisława Dziwisza i Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca.

Dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 1 a później również Gimnazjum byli: Władysław Stańczyk, siostra Karolina Dec, Zofia Drzewiecka, Stanisław Tarczoń, Józef Chodzicki, Marian Uryga, Józef Barwacz, Stanisław Lis, Wanda Harasiuk, obecnie panią dyrektor jest pani mgr Stanisława Siemek.


Strona internetowa - Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie

Nasza klasa - portal dla ludzi z klasą. Znajdź swoją koleżankę/kolegę ze swojej
szkolnej ławy, zobacz profile swoich kolegów obecnie mieszkających nawet w USA
załóż swój profil na stronie www.nk.pl
››


   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd