Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 5
Poprzedni tydzień: 31
Poprzedni miesiąc: 201
Ogółem: 86222

Poland 68.1%Poland
United States 21.2%United States
United Kingdom 1.7%United Kingdom
China 1.7%China
Germany 1.7%Germany
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

Obecny Wójt Gminy Skrzyszów Józef Gądek

Wybory samorządowe - 2010 - Kandydaci na wójta gminy Skrzyszów
Kandydat na wójta Gminy Skrzyszów:

GĄDEK Józef, obecny Wójt Gminy Skrzyszów lat 62, wykształcenie wyższe, zam. Skrzyszów zgłoszony przez 

KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT nie należy do partii politycznej

Strona internetowa kandydata: www.jozefgadek.pl


Kandydat na wójta Gminy Skrzyszów:

KIWIOR Marcin Wojciech, lat 32, wykształcenie wyższe, zam. Skrzyszów zgłoszony przez
KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" nie należy do partii politycznej

Szanowni PaństwoMarcin Kiwior - kandydat na wójta Gminy Skrzyszów

Nazywam się Marcin Kiwior, w nadchodzących wyborach samorządowych będę ubiegał się o funkcję Wójta Gminy Skrzyszów. Mam 32 lata, jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Ukończyłem Politechnikę Krakowską (specjalność matematyka w finansach i ekonomii), Akademię Górniczo-Hutniczą oraz niemiecką uczelnię Hochschule Wismar. Znam angielski i niemiecki. Obecnie pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Wychowałem się w naszej gminie, moja rodzina pochodzi ze Skrzyszowa i Szynwałdu. Zdecydowałem się kandydować na urząd Wójta aby lepiej i sprawniej wykorzystać szanse i możliwości naszej Gminy. Doceniam i szanuję osiągnięcia blisko 20. letnich rządów obecnego pana Wójta. Jednocześnie jestem przekonany, że aby sprostać nowym wyzwaniom, dzięki którym nasza Gmina będzie rozwijać się lepiej i szybciej, przewodzić jej powinna osoba energiczna i młoda, dobrze wykształcona, z wielkim zapałem do pracy. Moja wizja Gminy, to z jednej strony rozwiązywanie podstawowych i ważnych problemów mieszkańców (np. unormowanie brzegu rzeki Wątok zapobiegające powodzi, budowa żłobka czy poszerzenie oferty opieki medycznej poprzez utworzenie gabinetów specjalistycznych), a z drugiej strony wyznaczenie terenów pod inwestycje i rozwój gospodarczy Gminy, wyznaczenie terenów pod zabudowę, pozyskiwanie większych środków z Unii Europejskiej oraz otwartość na wszystkie środowiska naszej wspólnoty. Kierując Gminą chciałbym tworzyć teraźniejszość, dbać o rozwój i przyszłość, jednocześnie szanując pamięć i tradycję. Chcę po prostu, aby nam wszystkim żyło się lepiej. Ważne dla mnie będzie to, by wszyscy mieszkańcy współtworzyli Gminę wnosząc do niej swoje pomysły i realizując się w działaniu. Szczegółowa wizja funkcjonowania naszej Gminy zawarta jest w programie, do którego poznania gorąco Państwa zachęcam.

"Nowy wójt – młody, wykształcony, aktywny" oraz "Dajmy szanse młodym" to hasła moje i mojego ugrupowania "Razem w przyszłość". Nasi kandydaci to w znacznym stopniu ludzie młodzi, kompetentni i energiczni których wiedza, umiejętności i zaangażowanie zagwarantują nasz wspólny sukces. Proszę o wzięcie udziału w wyborach i udzielenie mi oraz naszym kandydatom poparcia. Lepsze jutro należy do nas wszystkich i zależy od nas wszystkich!

 Z wyrazami szacunku Marcin Kiwior

Program RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
1. Wspieranie przedsiębiorczości, poprzez umożliwianie oraz ułatwianie tworzenia zakładów produkcyjnych. Wyznaczenie terenów pod inwestycje. Rozwój handlu, małej gastronomii itp., a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy.
2. Wyznaczenie terenów budowlanych, odrolnienie części gruntów, dających możliwość powstawania nowych domów.
3. Większa aktywność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej. Zaangażowanie funduszy zewnętrznych do nowych inwestycji i przedsięwzięć.
4. Podjęcie działań, mających na celu uregulowanie brzegu rzeki Wątok celem zapobieżenia powodzi, a także jej skutków, tak dotkliwych dla wielu mieszkańców.
5. Budowa przedszkoli i żłobka, a zarazem ułatwianie lub umożliwianie rodzicom podjęcia pracy zawodowej.
6. Zwiększenie efektywności pracy świetlic szkolnych zapewniających opiekę uczniom, wspomaganie rodziców pracujących zawodowo.
7. Tworzenie centrów kultury i ośrodków informatycznych wspierających rozwój mieszkańców różnych grup wiekowych, rozwijanie ich pasji i zainteresowań.
8. Wspieranie sportu i rekreacji, organizowanie działań mających na celu efektywne zagospodarowanie czasu wolnego, szczególnie dzieci i młodzieży. Ułatwienie dostępu do obiektów sportowych.
9. Dokończenie budowy kanalizacji i wodociągów.
10. Poszerzenie oferty w zakresie opieki medycznej, poprzez utworzenie gabinetów specjalistycznych. Działania w zakresie profilaktyki.
11. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez usprawnianie infrastruktury (budowa chodników, modernizacja dróg).
12. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych. Poszukiwanie gmin partnerskich z innych krajów celem wymiany doświadczeń i promocji gminy.
13. Poprawa estetyki terenu poprzez tworzenie przestrzeni zielonych i rekreacyjnych w centrum każdej miejscowości należącej do gminy.
14. Wspieranie działalności oświatowej, poprzez ciągłą poprawę bazy dydaktycznej i efektów kształcenia.
15. Objęcie pomocą rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez poszukiwanie miejsc pracy, pomoc socjalną, terapię zajęciową dla dzieci z tych rodzin, w celu zmniejszania zagrożenia patologią.
16. Szybka i skuteczna pomoc mieszkańcom w sytuacjach losowych.
17. Współpraca z innymi samorządami mająca na celu lepszy rozwój samorządności lokalnej.
18. Kultywowanie tradycji poprzez popularyzację miejsc pamięci i osobliwości regionu.
19. Kompetentna obsługa przez pracowników urzędu gminy, utworzenie nowoczesnego centrum informatycznego poprawiającego jakość świadczonych usług. Jawność działania samorządu lokalnego.
20. Ciągła dbałość i troska o zadowolenie mieszkańców z działań podejmowanych przez władze samorządowe.

(źródło: strona kandydata: www.marcinkiwior.pl)

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd