Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 1
Wczoraj: 5
Poprzedni tydzień: 31
Poprzedni miesiąc: 201
Ogółem: 86222

Poland 68.1%Poland
United States 21.2%United States
United Kingdom 1.7%United Kingdom
China 1.7%China
Germany 1.7%Germany
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

KOMUNIKAT GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SKRZYSZOWIE z dnia 15 maja 2011 r. GMINNA KOMISJA WYBORCZA W SKRZYSZOWIE PODAJE DO WIADOMOŚCI WYKAZ SOŁTYSÓW I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH WYBRANYCH W DNIU 15 MAJA 2011 r. I OBSADZONYCH BEZ WYBORU NA TERENIE GMINY SKRZYSZÓW:

SOŁECTWO SZYNWAŁD

SOŁTYS: Maria ŻYWIEC

CZŁONKOWIE RADY SOŁECKIEJ: 1. Stanisław MĄCIOR 2. Kazimierz STAŃCZYK 3. Wojciech STAŃCZYK

RADNI Z SZYNWAŁDU

Mącior Bartłomiej Marek

Mącior Bartłomiej Marek
-przewodniczący Rady
Gminy Skrzyszów

Mazur Józef Zbigniew

Mazur Józef - przewodniczącym
komisji edukacji, sportu, zdrowia
i porządku publicznego

Paluch Łukasz

Paluch Łukasz Paweł
- radny

Krzysztof Magdziarczyk

Krzysztof Magdziarczyk
- radny

WYNIKI WYBORÓW NA WÓJTA GMINY SKRZYSZÓWWybory samorządowe - 2010

Wyniki sporządzone dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Skrzyszowie. Komisja otrzymała protokoły głosowania od 7 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

KIWIOR Marcin Wojciech / Nowy Wójt

Zgłoszony przez KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" liczba głosów ważnych: 3 283 / 56.18%

GĄDEK Józef

Zgłoszony przez KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT liczba głosów ważnych: 2 561 / 43.82%

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY

Najwięcej ważnych oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani na radnych
Nazwisko, numer listy, zgłoszony przez: Liczba głosów
MĄCIOR Bartłomiej Marek
z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT
586
MAZUR Józef Zbigniew
z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT
538
MAGDZIARCZYK Krzysztof
z listy nr 19 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
528
PALUCH Łukasz Paweł
z listy nr 19 KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
417

(2010-11-22)


Kandydaci na radnych z Szynwałdu
Lista nr 19 – "KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"

Zbigniew Marek Plebanek

Zbigniew Marek Plebanek

42 lata, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie. Chciałbym, aby nasza miejscowość zyskała atrakcyjny wygląd, była bezpieczniejsza. Będę dążył do uzyskania dodatkowych środków z funduszy europejskich, aby można było je zainwestować w Szynwałdzie w tworzenie nowych miejsc pracy poprzez rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Krzysztof Magdziarczyk

Krzysztof Magdziarczyk

33 lata, wykształcenie wyższe Pracuje jako Doradca Techniczny w ogólnopolskiej firmie budowlanej. Jako radny swoje wysiłki koncentrował będzie na działaniach związanych z edukacją sportową i kulturą w Szynwałdzie.

Renata Barbara Plebanek

 Renata Barbara Plebanek

39 lat, mężatka, jedna córka. Pracuje jako pielęgniarka w Szpitalu Wojewódzkim. Moje motto życiowe "Dawaj dobro ludziom a ono powróci do ciebie" Chciała jako radna zabiegać o "kulturalny rozwój wsi", aby umożliwić młodym bardziej aktywne życie a ludziom samotnym i starszym zapewnić możliwość częstego kontaktu ze sobą.

Łukasz Paluch

Łukasz Paluch

33 lata, żonaty, córka Karolina, przedsiębiorca. Praca w międzynarodowych koncernach umożliwiła mi zdobycie umiejętności analitycznego myślenia i generowania niestandardowych rozwiązań. Priorytetem mojej działalności będzie czynienie starań o utworzenie w naszej gminie żłobka oraz miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży. Bliskie mojemu sercu są również kwestie opieki zdrowotnej.

Lista nr 18 – KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT
IWAN Aleksander Piotr, lat 73, zam. Szynwałd
STAŃCZYK Kazimierz, lat 49, zam. Szynwałd
MAZUR Józef Zbigniew, lat 46, zam. Szynwałd
MĄCIOR Bartłomiej Marek, lat 26, zam. Szynwałd

 


Obecny Wójt Gminy Skrzyszów Józef Gądek

Wybory samorządowe - 2010 - Kandydaci na wójta gminy Skrzyszów
Kandydat na wójta Gminy Skrzyszów:

GĄDEK Józef, obecny Wójt Gminy Skrzyszów lat 62, wykształcenie wyższe, zam. Skrzyszów zgłoszony przez 

KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT nie należy do partii politycznej

Strona internetowa kandydata: www.jozefgadek.pl


Kandydat na wójta Gminy Skrzyszów:

KIWIOR Marcin Wojciech, lat 32, wykształcenie wyższe, zam. Skrzyszów zgłoszony przez
KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" nie należy do partii politycznej

Szanowni PaństwoMarcin Kiwior - kandydat na wójta Gminy Skrzyszów

Nazywam się Marcin Kiwior, w nadchodzących wyborach samorządowych będę ubiegał się o funkcję Wójta Gminy Skrzyszów. Mam 32 lata, jestem żonaty, mam dwoje dzieci. Ukończyłem Politechnikę Krakowską (specjalność matematyka w finansach i ekonomii), Akademię Górniczo-Hutniczą oraz niemiecką uczelnię Hochschule Wismar. Znam angielski i niemiecki. Obecnie pracuje jako nauczyciel i wykładowca. Wychowałem się w naszej gminie, moja rodzina pochodzi ze Skrzyszowa i Szynwałdu. Zdecydowałem się kandydować na urząd Wójta aby lepiej i sprawniej wykorzystać szanse i możliwości naszej Gminy. Doceniam i szanuję osiągnięcia blisko 20. letnich rządów obecnego pana Wójta. Jednocześnie jestem przekonany, że aby sprostać nowym wyzwaniom, dzięki którym nasza Gmina będzie rozwijać się lepiej i szybciej, przewodzić jej powinna osoba energiczna i młoda, dobrze wykształcona, z wielkim zapałem do pracy. Moja wizja Gminy, to z jednej strony rozwiązywanie podstawowych i ważnych problemów mieszkańców (np. unormowanie brzegu rzeki Wątok zapobiegające powodzi, budowa żłobka czy poszerzenie oferty opieki medycznej poprzez utworzenie gabinetów specjalistycznych), a z drugiej strony wyznaczenie terenów pod inwestycje i rozwój gospodarczy Gminy, wyznaczenie terenów pod zabudowę, pozyskiwanie większych środków z Unii Europejskiej oraz otwartość na wszystkie środowiska naszej wspólnoty. Kierując Gminą chciałbym tworzyć teraźniejszość, dbać o rozwój i przyszłość, jednocześnie szanując pamięć i tradycję. Chcę po prostu, aby nam wszystkim żyło się lepiej. Ważne dla mnie będzie to, by wszyscy mieszkańcy współtworzyli Gminę wnosząc do niej swoje pomysły i realizując się w działaniu. Szczegółowa wizja funkcjonowania naszej Gminy zawarta jest w programie, do którego poznania gorąco Państwa zachęcam.

"Nowy wójt – młody, wykształcony, aktywny" oraz "Dajmy szanse młodym" to hasła moje i mojego ugrupowania "Razem w przyszłość". Nasi kandydaci to w znacznym stopniu ludzie młodzi, kompetentni i energiczni których wiedza, umiejętności i zaangażowanie zagwarantują nasz wspólny sukces. Proszę o wzięcie udziału w wyborach i udzielenie mi oraz naszym kandydatom poparcia. Lepsze jutro należy do nas wszystkich i zależy od nas wszystkich!

 Z wyrazami szacunku Marcin Kiwior

Program RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ
1. Wspieranie przedsiębiorczości, poprzez umożliwianie oraz ułatwianie tworzenia zakładów produkcyjnych. Wyznaczenie terenów pod inwestycje. Rozwój handlu, małej gastronomii itp., a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy.
2. Wyznaczenie terenów budowlanych, odrolnienie części gruntów, dających możliwość powstawania nowych domów.
3. Większa aktywność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej. Zaangażowanie funduszy zewnętrznych do nowych inwestycji i przedsięwzięć.
4. Podjęcie działań, mających na celu uregulowanie brzegu rzeki Wątok celem zapobieżenia powodzi, a także jej skutków, tak dotkliwych dla wielu mieszkańców.
5. Budowa przedszkoli i żłobka, a zarazem ułatwianie lub umożliwianie rodzicom podjęcia pracy zawodowej.
6. Zwiększenie efektywności pracy świetlic szkolnych zapewniających opiekę uczniom, wspomaganie rodziców pracujących zawodowo.
7. Tworzenie centrów kultury i ośrodków informatycznych wspierających rozwój mieszkańców różnych grup wiekowych, rozwijanie ich pasji i zainteresowań.
8. Wspieranie sportu i rekreacji, organizowanie działań mających na celu efektywne zagospodarowanie czasu wolnego, szczególnie dzieci i młodzieży. Ułatwienie dostępu do obiektów sportowych.
9. Dokończenie budowy kanalizacji i wodociągów.
10. Poszerzenie oferty w zakresie opieki medycznej, poprzez utworzenie gabinetów specjalistycznych. Działania w zakresie profilaktyki.
11. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez usprawnianie infrastruktury (budowa chodników, modernizacja dróg).
12. Nawiązanie i utrzymywanie kontaktów zagranicznych. Poszukiwanie gmin partnerskich z innych krajów celem wymiany doświadczeń i promocji gminy.
13. Poprawa estetyki terenu poprzez tworzenie przestrzeni zielonych i rekreacyjnych w centrum każdej miejscowości należącej do gminy.
14. Wspieranie działalności oświatowej, poprzez ciągłą poprawę bazy dydaktycznej i efektów kształcenia.
15. Objęcie pomocą rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej poprzez poszukiwanie miejsc pracy, pomoc socjalną, terapię zajęciową dla dzieci z tych rodzin, w celu zmniejszania zagrożenia patologią.
16. Szybka i skuteczna pomoc mieszkańcom w sytuacjach losowych.
17. Współpraca z innymi samorządami mająca na celu lepszy rozwój samorządności lokalnej.
18. Kultywowanie tradycji poprzez popularyzację miejsc pamięci i osobliwości regionu.
19. Kompetentna obsługa przez pracowników urzędu gminy, utworzenie nowoczesnego centrum informatycznego poprawiającego jakość świadczonych usług. Jawność działania samorządu lokalnego.
20. Ciągła dbałość i troska o zadowolenie mieszkańców z działań podejmowanych przez władze samorządowe.

(źródło: strona kandydata: www.marcinkiwior.pl)


 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 września 2010 r.

SKŁADY OSOBOWE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZYCH W SZYNWAŁDZIE

Obwód wyborczy Nr 5 w Szynwałdzie

1. ARMATYS Sławomir Mateusz, zam. Szynwałd
2. BAŃDUR Anna Katarzyna, zam. Skrzyszów
3. IWAN Rafał Tomasz, zam. Szynwałd
4. KOPACZ Halina Katarzyna, zam. Szynwałd
5. MARSZAŁEK Jarosław Łukasz, zam. Skrzyszów
6. MICEK Piotr Wojciech, zam. Szynwałd
7. NIEDŹWIECKA Alicja Zofia, zam. Szynwałd
8. PLEBANEK Tadeusz, zam. Szynwałd
9. SĄDOWICZ Wanda Teresa, zam. Pogórska Wola

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw /Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm./ podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym na terenie Gminy Skrzyszów oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

NUMER
OKRĘGU
GRANICE OKRĘGU
LICZBA RADNYCH
WYBIERANYCH W OKRĘGU
1
SOŁECTWO SKRZYSZÓW 4
2
SOŁECTWO ŁĘKAWICA 2
3
SOŁECTWO POGÓRSKA WOLA 3
4
SOŁECTWO SZYNWAŁD 4
5
SOŁECTWO ŁADNA 2

(artykuł dodano / 2010-11-02)

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SKRZYSZÓW z dnia 28 września 2010 r.

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn.zm./ podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. jak niżej:

Nr. obwodu
Granice obwodu głosowania
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczych
1
sołectwo Skrzyszów
od nr 1 do nr. 316
Zespół Szkoły Podstawowej Nr. 1 i Gimnazjum
w Skrzyszowie Lokal przystosowany dla potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
2
sołectwo Skrzyszów
od nr 317 do nr. 646
Zespół Szkoły Podstawowej Nr. 1
i Gimnazjum w Skrzyszowie
3
sołectwo Łękawica
Przedszkole Publiczne w Łękawicy
4
sołectwo Pogórska Wola
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Pogórskiej Woli
5
sołectwo Szynwałd od
nr 1 do nr. 260
Zespół Szkoły Podstawowej Nr. 1
i Gimnazjum w Szynwałdzie
6
sołectwo Szynwałd od
nr 261 do nr. 565
Zespół Szkoły Podstawowej Nr. 1
i Gimnazjum w Szynwałdzie
7
sołectwo Ładna
Szkoła Podstawowa w Ładnej

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 21 listopada 2010 roku, między godziną 8:00 a 22:00.

WÓJT GMINY inż.Józef GĄDEK

SKŁAD GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SKRZYSZOWIE

1. Jan Piotr KOZIOŁ  - zamieszkały Skrzyszów - przewodniczący
2. Marta BODURKA  - zamieszkały Pogórska Wola - zastępca przewodniczącego
3. Bernadetta Anna JANAS  - zamieszkały Skrzyszów - członek
4. Judyta JANUŚ  - zamieszkały Szynwałd - członek
5. Katarzyna KOZAK  - zamieszkały Pogórska Wola - członek
6. Eugeniusz POSTAWA  - zamieszkały Skrzyszów - członek
7. Maria SIEDLIK  - zamieszkały Ładna - członek

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Skrzyszowie

Informuje się, że Gminna Komisja Wyborcza w Skrzyszowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na radnych Rady Gminy w Skrzyszowie w dniach:
19 października 2010 r. w godz. 15:00 – 17:00
20 października 2010 r. w godz. 15:00 – 17:00
21 października 2010 r. w godz. 15:00 – 17:00
22 października 2010 r. w godz. 15:00 – 24:00
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie.
PRZEWODNICZĄCY GKW Jan KOZIOŁ

KOMUNIKAT Gminnej Komisji Wyborczej w Skrzyszowie

Informuje się, że Gminna Komisja Wyborcza w Skrzyszowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy w Skrzyszowie w dniach:
25 października 2010 r. w godz. 1500 – 1700
26 października 2010 r. w godz. 1500 – 1700
27 października 2010 r. w godz. 1500 – 2400
Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Skrzyszowie.

PRZEWODNICZĄCY GKW Jan KOZIOŁ

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. czytaj całość ››  (artykuł dodano 2010-10-20)

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd