Statystyki odwiedzin  

Wczoraj: 2
Poprzedni tydzień: 35
Poprzedni miesiąc: 140
Ogółem: 89959

Poland 80.6%Poland
China 8.1%China
Germany 4%Germany
Russian Federation 3%Russian Federation
United States 2%United States
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

SZYNWAŁD 650- lecie dziejów wsi i parafii SZYNWAŁD 650- lecie dziejów wsi i parafii. Bodajże jedyna książka opisująca tak szeroko i dokładnie historię Szynwałdu od początku jego powstania to jest 1344 do 1994. Ojciec Kazimierz Plebanek nasz rodak opisał w tej książce całą historię ujętą w 16 rozdziałach, poczynając od rozdziału Zamierzchłe czasy poprzez Duchowieństwo parafialne, Kryzys ekonomiczny XIX w. Budowa nowego kościoła, Szynwałd w latach okupacji 1939- 1945 a kończąc na rozdziale Szynwałdzianie w służbie społeczeństwu i Kościołowi.

Autor: O. Kazimierz Plebanek redemptorysta.
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie. Imprimatur: L.dz.340-06-04, rok wydania 1994, stron: 437
(książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).

Z chłopskiej zagrody na biskupia stolicę Biskup Józef Grzegorz Wojtarowicz Z chłopskiej zagrody na biskupia stolicę Biskup Józef Grzegorz Wojtarowicz (1791-1875), Ordynariusz Tarnowski (1840-1850). Jak pisze autor: Szynwałd był senną wioską, dla której obce były wielkie wydarzenia dziejów Ojczyzny, żył własnymi problemami. W tej wiosce, 10.03.1791 r. przyszedł na świat Józef Grzegorz Wojtarowicz, późniejszy biskup tarnowski. Rodzice biskupa to Wawrzyniec i Salomea Kabajówna (Kabaj) byli szanowaną chłopską rodziną. W 1840 r. ks. J. G. Wojtarowicz został mianowany na Biskupa w Diecezji Tarnowskiej i pełnił tą funkcję do 1850 r. Biskup zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 31 mają 1875 r. przeżywszy 85 lat, w tym 35 w biskupstwie i 57 w kapłaństwie. W tej książce jest opisana cała biografia biskupa.

Autor: Ks. dr. Andrzej Jedynak
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie. Rok wydania 1998, stron 494
(książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).

Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie Szynwałdu. Jest to mały album przydrożnych kapliczek krzyży i figur są one nie odłąncznym elementem krajobrazu Szynwałdu. Możemy je spotkać przy drogach, na prywatnych posesjach a nawet na polach. W Szynwałdzie jest ich szczególnie dużo, różne w stylu i formie rzeźbione, kute z kamieni, murowane, rzeźbione w drewnie i zwykłe krzyże drewniane. Są one świadectwem wiary minionych i obecnych mieszkańców Szynwałdu. W tym małym albumie przedstawiono w formie pięknych zdjęć i krótkich opisów 41 kapliczek krzyży i figur przydrożnych.

Autorzy zdjęć: Dominik Świdziński Bartłomiej Armatys Wydawca: Zespół Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Szynwałdzie.
Druk: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie.
Rok wydania 2007, stron 39
(książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).

ŻAL MI TEGO LUDU Ks. Prałat Aleksander Siemieński proboszcz w Szynwałdzie ŻAL MI TEGO LUDU Ks. Prałat Aleksander Siemieński proboszcz w Szynwałdzie. Jest to biografia ks. Siemieńskiego, proboszcza w Szynwałdzie w latach 1885-1939. Ks. prałat Aleksander Siemieński urodził się w Staniątkach około 20 km od Krakowa – 28 lutego 1851 r. Był on najstarszym dzieckiem Teofila i Marii z Biegańskich. Są w tej książce opisane zasługi ks. Siemieńskiego w walce z pijaństwem, sprowadzenie sióstr Służebniczek Starowiejskich w październiku 1891 r. Budowa nowego kościoła który został wzniesiony w latach 1911-18 i wiele różnych dzieł dokonanych za czasów proboszczowania w Szynwałdzie.

Autor: O. Stanisław Stańczyk CssR
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie.
Rok wydania: 1989, s
tron 125 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie).

Ks. Prałat Aleksander Siemieński
 

Autor: Ks. Jan Kos
Wydawnictwo: Currenda
Rok wydania: 1988.

Ksiądz Aleksander Siemieński proboszcz w Szynwałdzie. Opracowanie nie wydane o ks. Siemieńskim.Praca magisterska (pod kierunkiem ks. prof. Adama Nowaka)

Autor: Józef Pawula. Rok 1974, stron 59.

Ks. Aleksander Siemieński – Pasterz Według Serca Jezusowego. Opracowanie nie wydane o ks. Aleksandrze Siemieńskim. Maszynopis praca nie została wydana. Jest to swego rodzaju pamiętnik ks. Aleksandra Rogóża, przyjaciela powiernika, swego rodzaju współpracownika ks. Aleksandra Siemieńskiego w szczególności spraw dotyczących duszpasterstwa młodzieży.

Autor: Aleksander Rogóż.
Rok 1964 stron 53.

100 – lecie obecności Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szynwałdzie 1909 - 2009100 – lecie obecności Obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Szynwałdzie 1909 - 2009. Broszurka wydana z okazji 100 – lecia obecności obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Opisane są w niej dzieje i sprowadzenie tego cudownego obrazu z Rzymu przez ks. Aleksandra Siemieńskiego w 1909 roku. Jak również uroczyste wprowadzenie do Kościoła Parafialnego w Szynwałdzie.

Autor: O. Kazimierz Plebanek CSsR.
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie. Rok wydania 2009 stron 20
(książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie)

Koronacja Figury Matki Bożej NiepokalanejKoronacja Figury Matki Bożej Niepokalanej. Film przedstawiający koronację figury Matki Bożej Niepokalanej u Sióstr Służebniczek Starowiejskich w Szynwałdzie. Uroczysta koronacja odbyła się 10 października 2004 roku. Koronaci dokonał w rocznicę stuletniej obecności Sióstr Służebniczek w Szynwałdzie J.E. Ks Biskup Wiktor Skworc.

Autor: Tadeusz Sępek
Wydawnictwo: Video-Foto „MIKRUS”
Rok wydania: 2004
Czas trwania: 3h.55min.

Pamięć o nich nie zaginiePamięć o nich nie zaginie wspomnienie o zmarłych kapłanach i siostrach zakonnych z Szynwałdu.

W książce opisano proboszczowanie w parafii Szynwałd dwóch zasłużonych księży, Piotra Kyrcza w latach 1939-1974 i księdza Stefana Zymuły proboszcza w latach 1974-1985. Jest również wspomnienie pięciu kapłanów naszych rodaków są to ks. Tomasz Mącior pallotyn, ks. Julian Zegar pallotyn, ks. proboszcz Antoni Stańczyk, ojciec Władysław Kantor redemptorysta, ks. prałat Kazimierz Kopacz. Jest wspomnianych 39 Sióstr Służebniczek Starowiejskich pochodzących z Szynwałdu i krótki opis ich życia zakonnego.

Autor: O. Stanisław Stańczyk
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie.
Rok wydania 1994, stron 94 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie)

Na gruzach zburzonych ołtarzyNa gruzach zburzonych ołtarzy

Autor książki ksiądz Tomasz Mącior w wydanej poraz pierwszy w 1934 roku książki, opisuje dostrzegane już wtedy zjawiska zrywania z etyką i przeszłością w szczególności religijną. Książka ta opisuje kryzys człowieka do którego przyczynił się opisywany między innymi komunizm, wolnomyślicielstwo czy rewolucja francuska i kapitalizm. Autor w książce pisze: ”Stąd budowanie jakiejkolwiek etyki poza etyką religijną, czyli opartą o autorytet Boży i posiadającą Bożą sankcję, jest próżnem usiłowaniem podług pięknego określenia poety:

"Mówisz: niech sobie ludzie nie kochają Boga,
Byle by im była cnota i ojczyzna droga.
Głupiec mówi: niech sobie źródło wyschnie w górach,
Byleby mi płynęła woda w miejskich rurach".

Stąd rozumiemy również jasno tragiczne położenie ludzi którzy, odrzuciwszy wiarę w Boga, muszą, chcąc postępować logicznie, szukać nowych fundamentów i nowych dróg dla etyki, albo w ogóle z tej etyki zrezygnować". (reprint I wydania z 1934 roku)

Autor: Ks. dr. Tomasz Mącior
Wydawnictwo: Mała Poligrafia Redemptorystów w Tuchowie
Rok wydania : 2004, stron: 108 (książka dostępna w bibliotece w Szynwałdzie)
   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd