Statystyki odwiedzin  

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 1
Poprzedni tydzień: 18
Poprzedni miesiąc: 102
Ogółem: 86859

Poland 75.4%Poland
China 14%China
United States 7%United States
United Kingdom 1.7%United Kingdom
Norway 1.7%Norway
   

My na Facebooku  

 
   
   
 
   

Jakości powietrza  

   

Spis treści

Szynwałd po II wojnie światowej i czasy współczesne

Od 1945 roku Szynwałd był częścią gminy Ryglice, w 1954 roku powstała Gromadzka Rada Narodowa. Głównym źródłem dochodów mieszkańców były gospodarstwa rolne. Warunki życia były bardzo trudne, w wyniku wojny budynki były zniszczone, a zwierzęta hodowlane zostały zagrabione przez okupantów. Nowa komunistyczna ideologia walczyła z bogatymi chłopami nazywanymi "kułakami" jednocześnie namawiając chłopów do wstępowania do spółdzielni produkcyjnych. Władze komunistyczne zlikwidowały "Szkołę Gospodyń Wiejskich". Majątek Sióstr Służebniczek został przejęty, z pola które posiadały siostry, pod koniec 1952 roku założono spółdzielnię produkcyjną. Spółdzielnię nazwano "Nowa Wieś" i miała ona 14 członków, lecz w wyniku niegospodarności i marnotrawstwa została już w pod koniec 1956 roku rozwiązana. W latach 1947-1949 u Sióstr Służebniczek działał punkt PCK do czasu rozwiązania "Szkoły Gospodyń Wiejskich". Były w nim prowadzone badania dzieci i osób starszych, następnie w jego miejsce powstał Ośrodek Zdrowia. Gromadzka Biblioteka Publiczna powstała w 1955 roku, mieściła się ona w byłym domu parafialnym, kierowniczką została Maria Szczęch. Punkt Biblioteczny na Świniogórze został otwarty w 1957 roku miał on w swoim zbiorze ponad 300 tytułów, jednak został zamknięty w 1998 roku. Elektryfikacja wsi trwała od 1956 do 1960 roku co miało duży wpływ na rozwój miejscowości i gospodarstw domowych, mechanizacja rolnictwa zmieniła sposób uprawy ziemi, zaczęto używać nowych maszyn rolniczych. W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych zmodernizowano infrastrukturę drogową.

Pierwszy Ośrodek Zdrowia został otwarty 1 lutego 1970 roku, znajdowały się w nim gabinet lekarski, stomatologiczny i zabiegowy oraz apteka a na piętrze mieszkania dla lekarzy, został on wybudowany w czynie społecznym przez mieszkańców (fot.1). Od 1973 roku Szynwałd został włączony w struktury Gminnej Rady Narodowej w Skrzyszowie, w tym okresie zamieszkiwało ją 9720 mieszkańców na obszarze 8 599 hektarach. Piątego stycznia na pierwszym posiedzeniu Gminnej Rady Narodowej, w skład której wchodziło 35, radnych wybrano Franciszka Buchacza na przewodniczącego. Członkami rady z Szynwałdu byli: Jan Boruch, Kazimierz Prokop, Józef Gębica, L. Gębica, Władysław Jop, Franciszek Laska, Stanisław Lis, Kazimierz Mącior i Roman Smoleń. Naczelnik Gminy został Józef Mondel a sołtysem w Szynwałdzie w tym czasie był Kazimierz Prokop. W 1974 roku 10 marca został zelektryfikowany przysiółek Świniogóra, budowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej rozpoczęto w 1975 roku, więcej w zakładce Straż Pożarna (OSP) ››. Kolejnym krokiem w rozwoju było zgazyfikowanie wśi, w 1981 roku powstał w tym celu społeczny komitet. Jego przewodniczącym został Aleksander Iwan, zastępcą Władysław Śrutek oraz Kazimierz Szczęch jako skarbnik, Stanisław Lis był sekretarzem, a później zastąpił go Stanisław Zegar. Gazociąg został oddany do użytku i poświęcony przez księdza proboszcza Zbigniewa Ryznara 12 października 1990 roku, gaz został podłączony do 560 gospodarstw domowych. W 1980 roku w Gminie Skrzyszów powstała NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych z Aleksandrem Marcinkiewiczem i Stanisławą Młyńską na czele. Dużym zaangażowaniem i aktywnością z naszej wsi odznaczali się Józef Mazur, Kazimierz Mącior, Stanisław Zegar, Ludwik Mazur, Stanisław Niemiec, Stanisław Smoleń. W gminie działał też Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego, jego przewodniczącym został Aleksander Iwan. W 1984 roku PRON liczył 78 członków natomiast w 1987 roku tylko 26, przewodniczącym później był Stanisław Lis. Gminę w 1985 roku zamieszkiwało 10 829 mieszkańców, czyli 126 osób na km². Następnie w 1988 roku było 11 129 osób, na terenie gminy było siedem szkół podstawowych, do których uczęszczało 1591 uczniów. W 1989 roku powstał gminny Komitet Obywatelski z przewodniczącym Aleksandrem Marcinkiewiczem ze Skrzyszowa, członkami byli również Stanisław Zegar i Stanisław Niemiec z Szynwałdu.

Były wójt Gminy Skrzyszów  inż. Józef Gądek

Pierwsze demokratyczne wybory do samorządu terytorialnego odbyły się w 27 maja 1990 roku, w samorządzie było 18 radnych z Komitetu Obywatelskiego. Wówczas w Gminie Skrzyszów wybierano 22 radnych w 22 okręgach jednomandatowych, z Szynwałdu byli to: Aleksander Iwan, Józef Mazur, Kazimierz Robak, Stanisław Smoleń, Stanisław Zegar, Stanisław Żywiec. Na pierwszej sesji 5 czerwca 1990 roku wybrano przewodniczącego Rady Gminy, którym został Władysław Smagacz. Następnie w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów wybrano wójta gminy, został nim inżynier Józef Gądek (fot. 2). Został również wybrany na delegata do sejmiku wojewódzkiego jako wiceprzewodniczący, pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Józef Gądek był wójtem Gminy Skrzyszów nieprzerwanie przez 20 lat. 15 czerwca 1990 roku Rada Gminy wybrała Zarząd Gminy, przewodniczącym z urzędu został wójt gminy i zostało wybranych 5 członków z każdego sołectwa. Aleksander Iwan z Szynwałdu, Jerzy Marchwica z Ładnej, Stanisław Stańczyk ze Skrzyszowa, Korus z Pogórskiej Woli, Roman Such z Łękawicy. Statuty sołectw uchwalono 25 września 1990 roku oraz wybrano sołtysów w Szynwałdzie, był nim pan Kazimierz Mazur. W 1992 roku Ochotnicza Straż Pożarna z Szynwałdu uczestniczyła czynnie w gaszeniu wielkiego pożaru lasów w Kuźni Raciborskiej. Strażacy OSP obchodzili w 1993 roku 105 rocznicę założenia wtedy jeszcze Ochotniczej Straży Ogniowej, w 1887 roku ksiądz prałat Aleksander Siemieński przyczynił się do założenia pierwszej takiej jednostki we wsi. W 1994 roku strażacy aktywnie uczestniczyli w przygotowaniach jubileusz, 650 - lecia Szynwałdu, wykonali między innymi balustradę do jednych ze schodów przy kościele, które teraz są nazywane strażackimi.

W 1994 roku 19 czerwca odbyły się wybory do Rad Gminy, zostało wybranych 22 radnych w 22 jednomandatowych okręgach wyborczych. Na przewodniczącego rady ponownie wybrano pana Władysława Smagacza, wójtem gminy na drugą kadencję został powtórnie wybrany Józef Gądek. W skład zarządu gminy weszli, Józef Gądek z urzędu jako wójt, Aleksander Iwan z Szynwałdu, Jerzy Marchwica z Ładnej, Julian Sztorc ze Skrzyszowa, Roman Such z Łękawicy i Roman Tryba z Pogórskiej Woli.

W 1994 roku 11 września został odnowiony i poświęcony pomnik zamordowanych partyzantów na Łysej Górze w Szynwałdzie. Pomnik odsłonił druh senior Józef Tryba a na uroczystej mszy polowej poświęcił go ksiądz proboszcz Zbigniew Ryznar (fot. 3-8). Niemcy rozstrzelali w tym miejscu 7 września 1944 roku Jana Kuska Stanisława Kopacza i Ludwika Kawę z Trzemesnej. 15 grudnia 1945 roku została przeprowadzona ekshumacja Jana Kuska i Stanisława Kopacza a następnego dnia odbył się uroczysty pogrzeb. W miejscu rozstrzelania 8 września 1946 roku został odsłonięty odnowiony pomnik i poświęcona pamiątkowa tablica.

Odsłonięci pomnik zamordowanych partyzantów Odsłonięci pomnik zamordowanych partyzantów
Odsłonięci pomnik zamordowanych partyzantów w Szynwałdzie (fot.3, 4)

Poświęcenie pomnika

Msza święta polowa

Poświęcenie pomnika i msza święta polowa (fot.5, 6)

Partyzanci z Szynwałdu

Druh senior Józef Tryba

Partyzanci z Szynwałdu (fot. 7) Druh senior Józef Tryba (fot. 8)

W 1997 roku 18 września nastąpiło uroczyste przekazanie odcinka wodociągu Tarnów – Skrzyszów o długości 5 kilometrów, za pomocą którego została doprowadzona woda do Skrzyszowa, Ładnej, Pogórskiej Woli i Szynwałdu. W 1997 roku gmina miała 10 868 900 złotych dochodu, z tym że 42,8% stanowiły subwencje ogólne, natomiast wydatki gminy wyniosły w sumie 11 540 000 złotych. Na inwestycje przeznaczono 41,7% wydatków, na oświatę 56%, a na rolnictwo 14,5%, oraz na rozwój infrastruktury technicznej. W 1998 roku Szynwałd liczył 3 041 mieszkańców, w tym 967 osób poniżej 18 roku życia. W 1998 roku 11 października odbyły się kolejne wybory do rady gminy według zasad jak w poprzednich wyborach, w tej kadencji przewodniczącym rady został Roman Such a wójtem kolejną kadencję Józef Gądek. Podczas drugiej sesji 30 listopada w tajnym głosowaniu wybrano członków Zarządu Gminy. Z urzędu był to wójt gminy i po jednym przedstawicielu z każdego sołectwa: Aleksander Iwan z Szynwałdu, Roman Tryba, Julian Tchoń, Halina Babiarz, Kazimierz Siedlik.

Herbem gminy Skrzyszów (fot.9)

Herbem gminy
Skrzyszów (fot. 9)

Zostali również wybrani, przewodniczący i radni do powiatu tarnowskiego, na przewodniczącego wybrano, wójta Gminy Skrzyszów Józefa Gądka ze Skrzyszowa a radnymi zostali: Józef Mazur z Szynwałdu, Stanisław Szczurek z Pogórskiej Woli, Tadeusz Kołodziej z Ładnej. W tej kadencji statut gminy był zmieniany dwukrotnie, 30 listopada 2000 roku i 20 września 2001 roku, statuty wszystkich sołectw uchwalono 27 marca 2002 roku. W wyborach samorządowych w 2002 roku wójta wybierali mieszkańcy gminy, a nie jak wcześniej Rada Gminy.

Na kadencję 2002 – 2006 rok powtórnie na wójta gminy został wybrany inżynier Józef Gądek, przewodniczącym rady został Roman Such, wiceprzewodniczącymi Monika Dzierwa i Roman Tryba. W 2004 roku 29 marca uchwałą gminy ustanowiono statut sołectwa Szynwałd ( pobierz - otwórz Statut Sołectwa Szynwałd). Następne wybory odbyły się w październiku 2006 roku, na wójta gminy wybrano po raz piąty inżyniera Józefa Gądka. W tej kadencji przewodniczącym Rady Gminy Skrzyszów został Roman Such, a jego zastępcami Monika Dzierwa i Aleksander Iwan z Szynwałdu. Herbem Gminy Skrzyszów jest święty Stanisław, na błękitnym tle nad złotym kościołem z wieżą. Prawą rękę ma uniesioną w geście błogosławieństwa a głowę pochyloną w prawo. Święty przedstawiony jest w czerwonym ornacie i infule oraz ze złotym pastorałem w lewej ręce i ze złotym nimbem wokół głowy. Czerwony ornat oraz infuła świętego podkreślają jego męczeństwo (fot. 9).

W dwudziestą piątą rocznicę Pontyfikatu papieża Jana Pawła II Samorząd Gminy Skrzyszów i mieszkańcy na uroczystym posiedzeniu 27 października 2003 roku nadano "Godność Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Skrzyszów" Jego Świątobliwości, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Informację o nadaniu "Godności Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Skrzyszów" została wysłana do Watykanu. 18 listopada tegoż roku otrzymano odpowiedź na ręce wójta gminy z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej w liście napisano:

Godność Pierwszego Honorowego Obywatela Gminy Skrzyszów Jego Świątobliwości, Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II

"Jego Świątobliwość Jan Paweł II wyraża wdzięczność za życzenia nadesłane z okazji 25 rocznicy wyboru na Stolicę św. Piotra. W jubileuszowej homilii Ojciec Święty powiedział: Podczas inauguracji pontyfikatu prosiłem: Pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi, a mocą jego władzy - służyć człowiekowi i całej ludzkości. Dziś, gdy wraz z Wami dziękuję Bogu za te dwadzieścia pięć lat działania Jego łaski, odczuwam szczególną potrzebę wyrażania wdzięczności wam, drodzy Bracia i Siostry w Rzymie i na całym świecie, którzy na różne sposoby odpowiadaliście i odpowiadacie na tę prośbę. Jeden pan Bóg potrafi zliczyć, ile modlitw, ile cierpień i ofiar poświęcano, aby wesprzeć moją posługę Kościołowi, ile życzliwości, dobrych słów i oznak jedności podtrzymywało mnie na duchu każdego dnia. Niech dobry Bóg Wam to wynagrodzi! Proszę Was, nie ustawajcie w tym wielkim dziele miłości do Następcy św. Piotra. Raz jeszcze proszę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości (Plac św. Piotra 16.10.2003). Słowa te Ojciec Święty kieruje w sposób szczególny do swoich rodaków. Wdzięczny za pamięć i duchową łączność, zwłaszcza w tych dniach, poleca Pana, Samorząd oraz Mieszkańców Gminy Skrzyszów Bożemu Miłosierdziu i przesyła swe błogosławieństwo".

Podpisano: Z wyrazami szacunku Arcybiskup Leonardo Sandri Substytut Sekretariatu Stanu.

Stare dokumenty mieszkańców Szynwałdu

Dowód osobisty wydany w 1969 roku Dowód osobisty wydany w 1985 roku
Dowód osobisty wydany w 1969 roku Dowód osobisty wydany w 1985 roku
Dowód osobisty okładka Karta rowerowa
Dowód osobisty okładka Karta rowerowa wydana w 1962 roku
Pozwolenie na prowadzenie pojazdów mechanicznych kategorii motocyklowej
Pozwolenie na prowadzenie pojazdów
mechanicznych kategorii motocyklowej
wydane w 1961 roku
Legitymacja czeladnicza w rzemiośle
murarz wydana w 1965 roku
Książeczka wojskowa  Książeczka wojskowa wydana w 1958 roku
Książeczka wojskowa okładka Książeczka wojskowa wydana w 1958 roku
Legitymacja Ubezpieczeniowa wydana w 1978 roku
Legitymacja Ubezpieczeniowa wydana w 1978 roku

 


Życie kulturalne i Samorządy

W gminie są organizowane coroczne dożynki gminne, odbywają się one co rok w innym sołectwie. Jest to podziękowanie Bogu za plony ziemi rolników, każde dożynki rozpoczynają się uroczystą mszą świętą, w kościele parafialnym gdzie są święcone plony ziemi, wieńce i zioła. Jest to okazja do rywalizacji między sołectwami o najpiękniejszy wieniec dożynkowy. W sierpniu 2004 roku dożynki odbyły się w Pogórskiej Woli, mszę świętą odprawił tamtejszy proboszcz ksiądz Fąfara. Na mszy tradycyjnie święcono plony ziemi wieńce dożynkowe i zioła. Następnie korowód dożynkowy ze starostami Krystyną Aksamit i Marianem Jagodą, rolnikami i mieszkańcami gminy udał się na bryczce do remizy OSP. Miejscowy zespół muzyczny w strojach ludowych uświetniał przemarsz korowodu, w którym szli najlepsi rolnicy z tej wsi mieszkańcy i goście, wieniec dożynkowy wykonał Bronisław Derus. W remizie nastąpiło powitanie przez wójta gminy Józefa Gądka gości i poczęstunek dożynkowym chlebem upieczonym z tegorocznych plonów ziemi, tradycyjnie starosta otrzymał koński bat, a starościna miotłę. Po powitaniu wójta gminy jako "nagrodę" otrzymał również bat z "ustną" instrukcją obsługi. W części artystycznej były występy miejscowych zespołów w strojach ludowych a w części rozrywkowej można było wziąć udział w zabawach, konkursach i loterii. Jedną z atrakcji była prezentacja Policji z sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej w Tarnowie jak działa foto i wideo radar. Można było też podziwiać możliwości rajdowego samochodu Mitsubishi Grzegorza Dudy - trzykrotnego rajdowego mistrza Polski, dożynki zakończyły się tradycyjnie zabawą taneczną.

W lipcu 2005 roku w rankingu "Rzeczpospolitej" na "Złotą setkę samorządów" Skrzyszów zajął 19 miejsce w skali całego kraju i pierwsze miejsce w Małopolsce. Wójt gminy inż. Józef Gądek został wyróżniony przez przewodniczącego kapituły prof. Jerzego Buzka. Z danych GUS z 2004 roku wynikało, że wydatki inwestycyjne na jednego mieszkańca gminy wyniosły 607 zł, (średnia w naszym województwie wynosiła 329 zł.).

Gmina czerpie dochody między innymi z:
- wpływów z podatków i opłat lokalnych
- udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa
- dotacje- subwencje

Nowy Ośrodek Zdrowia został otwarty w grudniu 2005 roku, został on wybudowany w centrum wsi koło szkoły. Obecnie w ośrodku pracuje dwóch lekarzy pierwszego kontaktu ze specjalizacją, lekarz stomatolog i trzy pielęgniarki oraz pani rejestratorka. Stary ośrodek oddalony był od centrum i nie spełniał ówczesnych wymogów norm unijnych, w nowym budynku mieści się również prywatna apteka. Liczba ludności wsi w 2007 roku wynosiła 3114 osób, gęstość zaludnienia wynosiła 134,4 osoby na kilometr kwadratowy. W 2008 roku drużyna OSP Szynwałd liczyła 16 młodzieżowców i 71 druhów, prezesem tej jednostki w tym czasie był Stanisław Żywiec a funkcję naczelnika pełnił Michał Bańdur.

XV jubileuszowe dożynki w gminy Skrzyszów odbyły się 29 sierpnia 2010 roku w Szynwałdzie. Goście i mieszkańcy gminy zebrali się koło Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum. Następnie wszyscy w korowodzie na czele z orkiestrą strażacką, pocztami sztandarowymi OSP, szkół, pszczelarzy i wieńcami dożynkowymi udali się do parafialnego kościoła. Została tam odprawiona uroczysta msza święta koncelebrowana z wszystkimi proboszczami z parafii gminy Skrzyszów. Mszy przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie ksiądz doktor Józef Kloch, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski pochodzący ze Skrzyszowa. Homilia była nawiązaniem do ciężkiej pracy rolnika bez względu na pogodę i trudne warunki ekonomiczne. Była to msza dziękczynna za plony ziemi, które zebrali rolnicy dzięki swej ciężkiej pracy przez cały rok. Po nabożeństwie korowód ponownie przeszedł na plac przy szkole, gdzie nastąpiło oficjalne powitanie gości przez gospodarzy oraz rozpoczęcie uroczystości. Następnie przemówienie wygłosił wójt Gminy Józef Gądek, przypominając słowa Papieża Polaka, Jana Pawła II, który mówił tak do rolników: "Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z ziemi, wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić". Wójt gminy podziękował rolnikom za ich wielkie trud pracy na roli w ciężkim roku dla rolników i za budowanie małych ojczyzn w gminie Skrzyszów. Gospodarz gminy otrzymał od starostów okazały bochen chleba, który został wypieczony z nowego zboża. Starostami na tegorocznych dożynkach byli Bożena Kusek i Ludwik Kozioł z Szynwałdu. Na uroczystości dożynkowe przybyli między innymi, wicemarszałek województwa małopolskiego Roman Ciepiela, był poseł Józef Rojek z małżonką, wicewojewoda małopolski Stanisław Sorys, radna wojewódzka Elżbieta Zięba z mężem Antonim. Burmistrzowie, Ryglic Bernard Karasiewicz i Ciężkowic, Józef Szymański, wójt gminy Lisia Góra Stanisław Wolak i gminy Tarnów Grzegorz Kozioł wraz z zastępcą. Przybył również komendant Komisariatu Tarnów Centrum, komisarz Jan Pytko i Karol Krasnodębski wraz z małżonką, członek Solidarności poseł na Sejm RP w latach 1989 – 1991. Tradycyjnie odbyła się prezentacja i konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, przewodniczącym zespołu oceniającego wieńce był doktor Teofil Wojciechowski. Pierwsze miejsce w konkursie zdobył wieniec z Ładnej, drugie miejscu otrzymał wieniec z Pogórskiej Woli, następnie przyznano dwa trzecie równorzędne miejsca wieńcom z Szynwałdu i Łękawicy, a czwarte zdobył wieniec ze Skrzyszowa.

W dalszej części dożynek była część artystyczna i występy zespołów muzycznych, najpierw śpiewały i tańczyły dzieci i młodzież ze szkoły w Szynwałdzie. Następnie wystąpiły zespoły z pozostałych wsi, była również biesiada góralska w wykonaniu znanego zespołu "Dukat" z Żywca który śpiewał piosenki góralskie. O godzinie dziewiętnastej była zabawa dla dzieci, a następnie zabawa taneczna dla dorosłych.

Dożynki gminne - Szynwałd 2010

Wójt Gminy Skrzyszów (fot. 2) więcej zdjęć w galerii ››

Dożynki gminne - Szynwałd 2010

Starostowie (fot. 3)więcej zdjęć w galerii ››

Dożynki gminne - Szynwałd 2010

Wieniec z Szynwałdu (fot. 4) więcej zdjęć w galerii ››

Dożynki gminne - Szynwałd 2010

Zespół dożynkowy (fot. 5) więcej zdjęć w galerii ››

Biesiada góralska w wykonaniu zespołu "Dukat" z Żywca

Zespół "Mali Szynwałdzianie"


Wybory samorządowe do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, oraz wybory wójtów odbyły się w niedzielę 21 listopada 2010 roku. Kandydatami na wójta gminy Skrzyszów byli ówczesny wójt inż. Józef Gądek lat 62 wykształcenie wyższe, zamieszkały w Skrzyszowie. Kandydat został zgłoszony przez KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT. kandydat nie był członkiem żadnej partii politycznej. Drugim kandydatem był mgr. inż. Marcin Wojciech Kiwior lat 32 wykształcenie wyższe, zamieszkały w Skrzyszowie, został zgłoszony przez KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" nie należał do partii politycznej. Na radnych z naszej miejscowości startowało ośmiu kandydatów, na cztery miejsca które, przypadały sołectwu.

Kandydaci z listy numer 18 – KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT
Iwan Aleksander Piotr 73 lata, żonaty.
Stańczyk Kazimierz 49 lat żonaty, rolnik.
Mazur Józef Zbigniew 46 lat, żonaty rolnik.
Mącior Bartłomiej Marek 26 lat, pracownik Urzędu Gminy.

Kandydaci z listy nr 19 – "KWW RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ"
Zbigniew Marek Plebanek 42 lata, żonaty, dwoje dzieci, wykształcenie średnie.
Krzysztof Magdziarczyk 33 lata, wykształcenie wyższe Pracuje jako Doradca Techniczny w ogólnopolskiej firmie budowlanej.
Renata Barbara Plebanek 39 lat, mężatka, jedna córka. Pracuje jako pielęgniarka w Szpitalu Wojewódzkim.
Łukasz Paluch 33 lata, żonaty, jedna córka, przedsiębiorca pracuje w międzynarodowych koncernach.

Na wójta gminy został wybrany Kiwior Marcin Wojciech, zgłoszony przez KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ", na kandydata głosowało 3 283 osoby, czyli 56,18% głosujących.

Kandydat Gądek Józef zgłoszony przez KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT otrzymał 2 561 głosów, czyli 43,82%.

Na radnych z Szynwałdu zostali wybrani, Mącior Bartłomiej Marek z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT który otrzymał 586 głosów, Mazur Józef Zbigniew z listy nr 18 KWW "WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA" PT otrzymując 538 głosów, Krzysztof Magdziarczyk  z listy nr 19 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" otrzymał 528 głosów i Łukasz Paweł Paluch  z listy nr 19 KWW "RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ" otrzymał 417 głosów. Nowa 15 - osobowa Rada Gminy zebrała się 3 grudnia na inauguracyjnej sesji, podczas której został wybrany przewodniczący, Bartłomiej Mącior i jego zastępcy Stanisław Tyrka i Marcin Tryba.

Został również wybrany nowych skład poszczególnych komisji, Leszek Wawrzon przewodnicz komisji rewizyjnej, Michał Łabędź komisja finansów, gospodarki komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska i Józef Mazur jako przewodniczący komisji edukacji, sportu, zdrowia i porządku publicznego. Reprezentantem gminy w Radzie Powiatu Tarnowskiego będzie lek. med. Alina Starzychowicz – Smagacz, kierownik GZOZ w Skrzyszowie. Podczas sesji Rady Gminy 6 grudnia 2010 roku nowy wójt złożył ślubowanie na kadencję w latach 2010 – 2014.

Bartłomiej MąciorBartłomiej
Mącior
(fot.6)
Józef MazurJózef
Mazur
(fot.7)

Pani sołtys Szynwałdu Maria Żywiec

Pan wójt Gminy Skrzyszów Marcin Kiwior (fot.11)

Krzysztof MagdziarczykKrzysztof
Magdziarczyk
(fot.8)
Łukasz PaluchŁukasz
Paluch
(fot.9)

W 2011 roku 15 maja odbyły się w gminie wybory na sołtysów i członków rad sołeckich, w wyniku tego że, na sołtysa w Szynwałdzie była tylko jedna kandydatka pani Maria Żywiec, została więc wybrana bez przeprowadzenia formalnego głosowania. A więc sołtysem została pani Maria Żywiec, a członkami rady sołeckiej, pan Stanisław Mącior, Kazimierz Sańczyk i Wojciech Stańczyk.

(materiał opracowano między innymi na podstawie książki: "Dzieje Gminy Skrzyszów i okolic w zarysie")

   

"Regionalny Portal Szynwałdu" Portal informacyjny Szynwałdu. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2009 - 2020

Real time web analytics, Heat map tracking
© Szynwałd